स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 68166 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

Amazon.com, Inc. स्टक मूल्य इतिहास

स्टक मूल्यAmazon.com, Inc. मा डलर चार्ट किनकि व्यापारको सुरुवात। Amazon.com, Inc. मूल्य इतिहास मा अमेरिकी डलर देखि 1997।
विजेटहरूमा थप्नुहोस्
विजेटहरूमा थपियो

Amazon.com, Inc. एक्सचेंज स्टकहरू मा डलर मूल्य इतिहास, चार्ट किनकि व्यापारको सुरुवात

शेयर Amazon.com, Inc. को मूल्य हप्ताको लागि -1.86% मा परिवर्तन भएको छ। गत महिनामा, Amazon.com, Inc. शेयरहरूको मूल्य -0.695% मा परिवर्तन भएको छ। पछिल्लो क्वार्टरको लागि AMZN शेयरको मूल्य परिवर्तन +4.49% थियो। वर्षको लागि र 3 वर्षका लागि Amazon.com, Inc. शेयरहरूको उद्धरण क्रमशः +13.37% र +118.32% मा परिवर्तन भएको छ।

देखाउनु:
गर्न

Amazon.com, Inc. अमेरिकी डलर मूल्य इतिहास

 
मिति दर
2020 बाट 1 828.340 गर्न 1 906.860 USD
2019 बाट 1 500.280 गर्न 2 020.990 USD
2018 बाट 1 189.010 गर्न 2 039.510 USD
2017 बाट 753.67 गर्न 1 304.860 USD
2016 बाट 482.07 गर्न 844.36 USD
2015 बाट 286.95 गर्न 693.97 USD
2014 बाट 287.06 गर्न 407.05 USD
2013 बाट 248.23 गर्न 404.39 USD
2012 बाट 175.93 गर्न 261.68 USD
2011 बाट 160.97 गर्न 246.71 USD
2010 बाट 108.61 गर्न 187.42 USD
2009 बाट 48.44 गर्न 142.25 USD
2008 बाट 35.03 गर्न 96.25 USD
2007 बाट 36.43 गर्न 100.82 USD
2006 बाट 26.07 गर्न 47.87 USD
2005 बाट 31.72 गर्न 49.5 USD
2004 बाट 33.83 गर्न 57.18 USD
2003 बाट 19.57 गर्न 59.91 USD
2002 बाट 9.13 गर्न 24.25 USD
2001 बाट 5.97 गर्न 21.88 USD
2000 बाट 14.94 गर्न 89.38 USD
1999 बाट 45.47 गर्न 354.9 USD
1998 बाट 4.93 गर्न 351.9 USD
1997 बाट 1.49 गर्न 64.75 USD

शेयरहरूको लागत Amazon.com, Inc.

वित्त Amazon.com, Inc.