स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

स्टक लाभांश

उनीहरूको लाभांश उपज र पेआउट रकमको साथ सबै कम्पनीहरू।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
प्रति शेयर भुक्तानी रकम।
लाभांश उपज प्रति शेयर प्रति वर्ष प्रति भुक्तानी लाभांश को रकम को अनुपात हो।
1. लाभांश Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
V8H.F
27/09/2019 11 € 99.75%
2. लाभांश The Siam Cement Public Company Limited
SCVUF
08/08/2019 7 $ 99.12%
3. लाभांश Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
TQN.F
27/09/2019 7 € 99.08%
4. लाभांश Grupo México, S.A.B. de C.V.
4GE.F
25/11/2019 0.8 € 98.36%
5. लाभांश Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
NI7.F
27/12/2019 23 € 98.29%
6. लाभांश MAANSHAN IRON STEEL H YC1
YM9A.MU
17/06/2019 0.35 € 98.27%
7. लाभांश TERUMO CORP.
TUO.BE
27/09/2019 14 € 97.95%
8. लाभांश Thai Oil PCL Reg. Shares
LQZ.SG
12/09/2019 1 € 97.75%
9. लाभांश KIKKOMAN CORP.
KIK.DU
27/09/2019 21 € 97.35%
10. लाभांश Shimano Inc.
SHMDF
27/12/2019 77.5 $ 97.27%
11. लाभांश AFRICAN EQU.EMP.INV.
SBK.BE
29/01/2020 0.06 € 97.24%
12. लाभांश SINOTRANS LTD H YC 1
SIY.BE
11/06/2019 0.15 € 96.83%
13. लाभांश KIKKOMAN CORP. Registered Share
KIK.SG
27/09/2019 21 € 96.46%
14. लाभांश Kikkoman Corporation
KIK.F
27/09/2019 21 € 96.46%
15. लाभांश Thai Oil Public Company Limited
LQZ1.F
12/09/2019 1 € 96.46%
16. लाभांश Reunert Limited
REU1.F
15/01/2020 3.83 € 96.23%
17. लाभांश THAI OIL PCL -FGN- BA 10
LQZ.MU
12/09/2019 1 € 96.2%
18. लाभांश TRANSPACO LTD RC -,01
4T1.BE
11/09/2019 0.5 € 95.35%
19. लाभांश China Shenhua Energy Co. Ltd. R
IKF.SG
03/07/2019 0.88 € 95.24%
20. लाभांश BEIJ.JINGNENG CL.ERG.HYC1
BJ6.BE
25/06/2019 0.08 € 94.7%
21. लाभांश CHINA SHENHUA EN. H YC 1
IKF.BE
03/07/2019 0.88 € 94.36%
22. लाभांश China Shenhua Energy Company Limited
IKF.F
03/07/2019 0.88 € 94.34%
23. लाभांश African Oxygen Limited
IZ8A.F
02/10/2019 0.55 € 94.02%
24. लाभांश SHISEIDO CO. LTD
SHD.DU
27/12/2019 30 € 93.99%
25. लाभांश Unicharm Corporation
UN4.F
27/12/2019 14 € 93.96%
26. लाभांश Shiseido Company, Limited
SHD.F
27/12/2019 30 € 93.75%
27. लाभांश Liberty Holdings Limited
LKG.F
28/08/2019 2.76 € 93.7%
28. लाभांश AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05
IZ8A.BE
02/10/2019 0.55 € 93.63%
29. लाभांश SHISEIDO CO. LTD. Registered Sh
SHD.SG
27/12/2019 30 € 93.47%
30. लाभांश Toho Co., Ltd.
TOH.F
29/08/2019 17.5 € 93.47%
31. लाभांश EM Systems Co., Ltd.
EMO.F
27/09/2019 8 € 93.28%
32. लाभांश SUMITOMO RTY DEV.
RL2.DU
27/09/2019 16 € 92.87%
33. लाभांश Jackspeed Corporation Limited
J17.SI
15/01/2020 0.12 $ 92.75%
34. लाभांश Terumo Corporation
TRUMF
27/09/2019 14 $ 92.73%
35. लाभांश CN SOUTH CITY HLGS
CS4.BE
18/09/2019 0.05 € 92.59%
36. लाभांश China Starch Holdings Limited
46C1.F
03/06/2019 0.01 € 92.31%
37. लाभांश Sinotrans Limited
SIY.F
11/06/2019 0.15 € 92.28%
38. लाभांश Fast Retailing Co., Ltd.
FR7.F
29/08/2019 240 € 91.85%
39. लाभांश Jiahua Stores Holdings Limited
DG9.F
03/06/2019 0.02 € 91.41%
40. लाभांश China SCE Group Holdings Limited
XSP.F
11/09/2019 0.1 € 91.26%
41. लाभांश Cyberagent Inc. Registered Shar
CL2.SG
27/09/2019 33 € 91.21%
42. लाभांश Shougang Fushan Resources Group Limited
FU7.F
18/09/2019 0.09 € 91.15%
43. लाभांश QINGLING MOTORS CO. H YC1
QIN.MU
03/06/2019 0.18 € 91.02%
44. लाभांश Kinetic Mines and Energy Limited
6KM.F
04/11/2019 0.02 € 90.91%
45. लाभांश Glorious Sun Enterprises Limited
GLV.F
05/09/2019 0.03 € 90.7%
46. लाभांश Tao Heung Holdings Limited
BVI.F
27/09/2019 0.06 € 90.63%
47. लाभांश FAST RETAILING CO. YN 50
FR7.MU
29/08/2019 240 € 90.26%
48. लाभांश Nidec Corporation
NIB.F
27/09/2019 55 € 89.77%
49. लाभांश TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05
TXW.BE
05/12/2019 0.1 € 89.29%
50. लाभांश TEXWINCA HOLDINGS LTD. Register
TXW.SG
05/12/2019 0.1 € 89.29%
51. लाभांश Come Sure Group (Holdings) Limited
0CS.F
25/09/2019 0.04 € 88.89%
52. लाभांश Enzon Pharmaceuticals, Inc.
ENZN
30/09/2019 0.12 $ 88.89%
53. लाभांश SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10
NVPI.MU
28/08/2019 1.5 € 88.76%
54. लाभांश KWG Group Holdings Limited
KOU.F
12/09/2019 0.35 € 88.48%
55. लाभांश OCEANA GRP RC-,001
O1F.BE
26/06/2019 1.23 € 88.11%
56. लाभांश Mabuchi Motor Co., Ltd.
V94.F
27/12/2019 15 € 87.72%
57. लाभांश RMB Holdings Limited
R8B.F
25/09/2019 1.98 € 87.47%
58. लाभांश Yuexiu Property Co. Ltd. Regist
GUZ.SG
18/10/2019 0.05 € 87.36%
59. लाभांश Yuexiu Property Company Limited
GUZ.F
18/10/2019 0.05 € 87.36%
60. लाभांश KEIO CORP.
K22.BE
27/09/2019 25 € 87.09%
61. लाभांश GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01
8GA.BE
17/09/2019 0.13 € 86.67%
62. लाभांश Greatview Aseptic Packaging Reg
8GA.SG
17/09/2019 0.13 € 86.65%
63. लाभांश Keio Corporation
K22.F
27/09/2019 25 € 86.63%
64. लाभांश GLORIOUS SUN ENTERPRISES LTD. R
GLV.SG
05/09/2019 0.03 € 86.57%
65. लाभांश Daio Paper Corporation
DPR.F
27/09/2019 5 € 86.42%
66. लाभांश Texwinca Holdings Limited
TXWHF
06/12/2019 0.1 $ 85.71%
67. लाभांश Bell Equipment Limited
B2K.F
25/09/2019 0.2 € 85.6%
68. लाभांश The Siam Commercial Bank Public Company Limited
NVPI.F
28/08/2019 1.5 € 85.54%
69. लाभांश Bangkok Bank PCL Reg. Shares
NVAB.SG
04/09/2019 2 € 85.49%
70. लाभांश Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
SURDF
27/09/2019 16 $ 85.48%
71. लाभांश Support.com, Inc.
SPRT
27/12/2019 1 $ 85.47%
72. लाभांश Siam Commercial Bk PCL, The Reg
NVPI.SG
28/08/2019 1.5 € 85.42%
73. लाभांश KWG GROUP HOLDINGS HD-,10
KOU.BE
12/09/2019 0.35 € 85.34%
74. लाभांश SIAM COMML BK -FGN- BA 10
SIPF.DU
28/08/2019 1.5 € 85.23%
75. लाभांश SIAM COMMERCIAL BK PCL, THE Reg
SIPF.SG
28/08/2019 1.5 € 85.22%
76. लाभांश SINOPEC SHANGHAI H YC 1
SGJH.HM
24/06/2019 0.28 € 84.95%
77. लाभांश BANGKOK BK -NVDR- BA 10
NVAB.MU
04/09/2019 2 € 84.71%
78. लाभांश Central China Real Estate Ltd.R
AJ5.SG
02/09/2019 0.16 € 84.48%
79. लाभांश FIBRA Prologis
FBBPF
28/10/2019 0.6 $ 84.26%
80. लाभांश Sinopec Shanghai PetrochemicalR
SGJH.SG
24/06/2019 0.28 € 84.25%
81. लाभांश Central China Real Estate Limited
AJ5.F
02/09/2019 0.16 € 84.1%
82. लाभांश Qingling Motors Co. Ltd. Regist
QIN.SG
03/06/2019 0.18 € 83.77%
83. लाभांश COCOKARA FINE INC.
4HN.MU
27/09/2019 42 € 83.67%
84. लाभांश Time Watch Investments Limited
0TW.F
26/11/2019 0.04 € 83.5%
85. लाभांश Standard Bank Group Ltd. Regist
SKC2.SG
11/09/2019 4.54 € 83.32%
86. लाभांश Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
SGJH.F
24/06/2019 0.28 € 83.28%
87. लाभांश Pacific Textiles Holdings Limited
WHE.SG
04/12/2019 0.26 € 83.2%
88. लाभांश Sing Tao News Corporation Limited
PVGB.F
11/09/2019 0.04 € 83.04%
89. लाभांश Firstrand Ltd. Registered Share
FSRA.SG
25/09/2019 1.52 € 82.88%
90. लाभांश STD BK GRP RC -,10
SKC2.MU
11/09/2019 4.54 € 82.79%
91. लाभांश Standard Bank Group Limited
SKC2.F
11/09/2019 4.54 € 82.76%
92. लाभांश Qingling Motors Co., Ltd.
QIN.F
03/06/2019 0.18 € 82.74%
93. लाभांश Industrias Peoles S.A.B.de CVRe
4FO.SG
05/12/2019 3.78 € 82.62%
94. लाभांश THE SPAR GROUP LTD O.N
S8A.BE
04/12/2019 5.16 € 82.52%
95. लाभांश BANGKOK BK -FGN- BA 10
BKKF.DU
04/09/2019 2 € 82.3%
96. लाभांश TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD. Re
IUE.SG
11/09/2019 1.35 € 82.13%
97. लाभांश BANGKOK BANK PCL Reg. Shares
BKKF.SG
04/09/2019 2 € 82%
98. लाभांश FirstRand Limited
FSRA.F
25/09/2019 1.52 € 81.89%
99. लाभांश FIRSTRAND LTD RC-,01
FSRA.MU
25/09/2019 1.52 € 81.85%
100. लाभांश CyberAgent, Inc.
CYAGF
27/09/2019 33 $ 81.58%
101. लाभांश Alfa Holdings S.A.
RPAD6.SA
28/01/2020 7.7 R$ 81.52%
102. लाभांश GLORIOUS SUN ENT. HD-,10
GLV.MU
05/09/2019 0.03 € 81.25%
103. लाभांश CHINA MOLYBDENUM H YC-,20
D7N.BE
21/06/2019 0.11 € 81.11%
104. लाभांश Sino Land Company Limited
SNLAF
28/10/2019 0.41 $ 81.07%
105. लाभांश PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001
WHE.MU
04/12/2019 0.26 € 80.62%
106. लाभांश Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd.
YT8.F
03/06/2019 0.57 € 80.62%
107. लाभांश Peking University Resources (Holdings) Company Limited
MKU.F
03/07/2019 0.02 € 80.28%
108. लाभांश MISUMI Group Inc.
MSUXF
27/09/2019 9.61 $ 80.09%
109. लाभांश LEE+MAN CHEMICAL HD -,10
LE9.BE
26/08/2019 0.18 € 80%
110. लाभांश ABG Sundal Collier Holding ASA
ABGSF
23/10/2019 0.17 $ 80%
111. लाभांश Orient Overseas (International) Limited
OROVY
19/12/2019 8 $ 79.76%
112. लाभांश Yunnan Water Investment Co., Limited
2WI.F
18/06/2019 0.17 € 79.62%
113. लाभांश The SPAR Group Ltd
SGPPF
05/12/2019 5.16 $ 79.49%
114. लाभांश China Molybdenum Co. Ltd. Regis
D7N.SG
21/06/2019 0.11 € 79.44%
115. लाभांश TRUWORTHS INTL RC-,00015
IUE.BE
11/09/2019 1.35 € 79.18%
116. लाभांश Echelon Financial Holdings Inc.
EFH.TO
18/06/2019 8.8 $ 79.14%
117. लाभांश Xtep International Holdings Limited
4QI.F
03/09/2019 0.13 € 78.93%
118. लाभांश CENTRAL JAP RWY
JAP.MU
27/09/2019 75 € 78.74%
119. लाभांश BANDAI NAMCO Holdings Inc.
NCBDF
27/09/2019 20 $ 78.45%
120. लाभांश Bank of Ayudhya Public Company Limited
NVAU.F
11/09/2019 0.4 € 78.43%
121. लाभांश Central Japan Railway Company
JAP.F
27/09/2019 75 € 78.39%
122. लाभांश GIORDANO INTL HD-,05
GIO.BE
06/09/2019 0.1 € 77.86%
123. लाभांश Rivera (Holdings) Limited
RIA.F
03/06/2019 0.04 € 76.92%
124. लाभांश Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
KCDMF
03/12/2019 0.39 $ 76.88%
125. लाभांश Total Access Communication Public Company Limited
TA3G.SG
26/07/2019 1.26 € 76.85%
126. लाभांश AMVIG Holdings Limited
AMVGF
12/06/2019 0.06 $ 76.8%
127. लाभांश McDonalds Hldg Co.(Jap.) Ltd.Re
MJ8.SG
27/12/2019 33 € 76.74%
128. लाभांश MCDONALD S HLDG CO.J.
MJ8.MU
27/12/2019 33 € 76.74%
129. लाभांश McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
MJ8.F
27/12/2019 33 € 76.74%
130. लाभांश LIFE HEALTHCARE GR.HLDGS
L53.BE
11/12/2019 0.53 € 76.49%
131. लाभांश Giordano International Limited
GIO.F
06/09/2019 0.1 € 76.18%
132. लाभांश GIORDANO INTERNATIONAL LTD. Reg
GIO.SG
06/09/2019 0.1 € 75.75%
133. लाभांश SIAM MAKRO PCL-FGN-BA-,50
MAOA.MU
22/08/2019 0.4 € 75.56%
134. लाभांश Cheuk Nang (Holdings) Limited
CQH3.F
15/11/2019 0.15 € 75%
135. लाभांश TOTAL ACC. COM.-FGN- BA 2
TA3G.MU
26/07/2019 1.26 € 75%
136. लाभांश Binhai Investment Company Limited
WS7A.F
05/06/2019 0.05 € 75%
137. लाभांश SONY CORP.
SON1.HA
27/09/2019 20 € 74.95%
138. लाभांश Usen-Next Holdings Co.,Ltd.
1UN.F
29/08/2019 5 € 74.82%
139. लाभांश Retail Holdings N.V.
RHDGF
24/06/2019 8 $ 74.77%
140. लाभांश BK OF AYUDHYA -FGN- BA 10
AYUF.MU
11/09/2019 0.4 € 74.38%
141. लाभांश DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
2DJ.F
06/12/2019 0.43 € 73.85%
142. लाभांश Cortelco Systems Puerto Rico, Inc.
CPROF
30/07/2019 0.15 $ 73.77%
143. लाभांश TOTAL ACC.COM -NVDR- BA2
TA3K.BE
26/07/2019 1.26 € 73.75%
144. लाभांश Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited
13J.F
11/10/2019 0.17 € 73.7%
145. लाभांश SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD
3SD.MU
04/09/2019 0.11 € 73.33%
146. लाभांश BELL EQUIPMENT LTD
B2K.BE
25/09/2019 0.2 € 73.09%
147. लाभांश Shandong Chenming Paper Holdings Limited
SCD1.F
13/06/2019 0.27 € 72.7%
148. लाभांश BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
N9B.MU
27/09/2019 20 € 72.62%
149. लाभांश Jiangsu Expressway Company Limited
JEXYF
25/06/2019 0.52 $ 72.57%
150. लाभांश METROFILE HLDGS RC-006146
3MA.BE
09/10/2019 0.05 € 72.57%
151. लाभांश Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
IPOAF
05/12/2019 3.78 $ 72.34%
152. लाभांश Sino-Ocean Group Holding Limited
3SD.F
04/09/2019 0.11 € 72.25%
153. लाभांश ASIA PLUS GR.H.S.-FGN-BA1
AITA.MU
26/08/2019 0.06 € 72.2%
154. लाभांश TOSHIBA CORP.
TSE1.DU
27/09/2019 10 € 72.2%
155. लाभांश Imperial Holdings Ltd. Reg. Sha
IUC1.SG
25/09/2019 1.09 € 72.09%
156. लाभांश PTT Public Company Limited
PETFF
10/10/2019 0.9 $ 72%
157. लाभांश China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
OCM.F
05/06/2019 0.52 € 71.91%
158. लाभांश Toshiba Corporation
TSE1.F
27/09/2019 10 € 71.9%
159. लाभांश Sunlight Real Estate Investment Trust
Q9R.F
19/09/2019 0.14 € 71.82%
160. लाभांश KAP INDUSTR.HLDGS RC -,20
KI8.BE
18/09/2019 0.23 € 71.61%
161. लाभांश Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited
LU4.F
23/09/2019 0.06 € 71.6%
162. लाभांश H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HMB.SW
11/11/2019 4.85 Fr 71.47%
163. लाभांश ZCCM Investments Holdings Plc
MLZAM.PA
06/02/2020 0.33 € 71.47%
164. लाभांश China Vanke Co., Ltd.
18V.F
25/07/2019 1.26 € 71.46%
165. लाभांश CHINA VANKE CO.LTD H YC 1
18V.BE
25/07/2019 1.26 € 71.33%
166. लाभांश Charoen Pokphand Foods PCL Reg.
CPOF.SG
28/08/2019 0.3 € 71.19%
167. लाभांश Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
6DM1.SG
11/09/2019 0.25 € 70.83%
168. लाभांश I.T Limited
ITJ.F
23/08/2019 0.18 € 70.81%
169. लाभांश Makita Corporation
MK2A.F
27/09/2019 10 € 70.45%
170. लाभांश Imperial Holdings Limited
IUC1.F
25/09/2019 1.09 € 70.31%
171. लाभांश SUN HUNG K.CO.LTD
SHK.MU
29/08/2019 0.12 € 70.18%
172. लाभांश China ZhengTong Auto Services Holdings Limited
ZA0.F
23/09/2019 0.1 € 70.13%
173. लाभांश NortonLifeLock Inc.
NLOK
03/02/2020 12 $ 69.97%
174. लाभांश CHAROEN POKP. -NVDR- BA10
NVAV.BE
28/08/2019 0.3 € 69.77%
175. लाभांश Lifull Co., Ltd.
NXCLF
27/09/2019 4.4 $ 69.73%
176. लाभांश CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1
CPOF.MU
28/08/2019 0.3 € 69.68%
177. लाभांश CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1
NYVC.MU
03/09/2019 0.2 € 69.57%
178. लाभांश Weiqiao Textile Company Limited
WEZ.F
05/06/2019 0.19 € 69.45%
179. लाभांश CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10
ZA0.BE
23/09/2019 0.1 € 69.37%
180. लाभांश SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10
QHI.MU
09/09/2019 0.6 € 68.73%
181. लाभांश Luks Group (Vietnam Holdings) R
LU4.SG
23/09/2019 0.06 € 68.57%
182. लाभांश Champion Real Estate Investment Trust
Q9S.F
13/09/2019 0.13 € 68.31%
183. लाभांश Wynn Macau, Limited
WYNMF
28/08/2019 0.45 $ 68.18%
184. लाभांश Bangkok Bank Public Company Limited
BKKPF
04/09/2019 2 $ 67.68%
185. लाभांश TELENOR ASA NK 6
TEQ.DU
10/10/2019 4 € 67.49%
186. लाभांश Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
CHPFF
28/08/2019 0.3 $ 67.42%
187. लाभांश Amber Energy Limited
9AE.F
12/06/2019 0.04 € 67.31%
188. लाभांश Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6
TEQ.SG
10/10/2019 4 € 67.3%
189. लाभांश MTN Group Ltd. Registered Share
LL6.SG
28/08/2019 1.95 € 67.24%
190. लाभांश MTN GROUP LTD. RC-,0001
LL6.MU
28/08/2019 1.95 € 67.24%
191. लाभांश Sony Corporation
SNEJF
27/09/2019 20 $ 67.24%
192. लाभांश TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1
NVP5.BE
27/08/2019 0.4 € 67.23%
193. लाभांश CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1
9C6.BE
13/06/2019 0.14 € 67.07%
194. लाभांश China Resources Cement Holdings Limited
C44.F
29/08/2019 0.26 € 66.81%
195. लाभांश CASTELLUM AB
TEX.DU
20/09/2019 3.05 € 66.72%
196. लाभांश MTN Group Limited
LL6.F
28/08/2019 1.95 € 66.67%
197. लाभांश FIBRA Macquarie México
DBMBF
22/01/2020 0.91 $ 66.57%
198. लाभांश Thai Beverage Public Company Limited
T6W.F
07/02/2020 0.33 € 66.53%
199. लाभांश THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
T6W.DU
07/02/2020 0.33 € 66.53%
200. लाभांश CHINA EVERGRANDE GROUP
EV1.MU
17/01/2020 1.58 € 66.3%
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...

सेयरमा लाभांश सेयर होल्डर आयको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। कम्पनीका लाभांश र कम्पनीको सेयरको बृद्धि संगै लगानीकर्ताको आम्दानी हुन्छ, उसलाई कम्पनीको सेयर किन्न वा कम्पनीमा लगानी गर्न बाध्य पार्छ।

सेयरमा लाभांश कम्पनीको आन्तरिक नियमहरू अनुसार भुक्तान गरिन्छ, तर सामान्यतया यो वर्षमा एक पटक हुन्छ।

Allstockstoday.com मा हाम्रो सेवाले सबै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कम्पनीहरू र उनीहरूको लाभांशमा भुक्तानीको रकम देखाउँदछ। सामान्य लाभांश तालिकामा तपाईले निम्न क्षेत्रहरू देख्नुहुनेछ:

  • लाभांश भुक्तानी गर्ने कम्पनीको नाम
  • लाभांश मा कम्पनीहरू द्वारा भुक्तान गरिएको रकम
  • अन्तिम लाभांश भुक्तान मिति
  • आज कम्पनीहरूको लाभांश उपज

प्रयोगको सुविधाका लागि कम्पनीहरूको सेयरमा लाभांशको तालिकामा देशको फिल्टर छ, मुद्राको विकल्प जुनमा तपाईं कम्पनीको लाभांशमा भुक्तानीको रकम हेर्न चाहनुहुन्छ।

तपाईं कम्पनीको नाम सबै कम्पनीको लाभांश तालिका माथिको इनपुट लाइन मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटा कम्पनी यसको डिभिडन्ड भुक्तानी मिति, भुक्तानी रकम र लगानीकर्ताको लाभांश उत्पादन प्रदर्शन गर्न।

शेयर बजार लाभांश

शेयर बजारमा कम्पनीहरूको लाभांश यस कम्पनीको शेयर मूल्यको वृद्धि वा गिरावटलाई कडा असर गर्छ किनभने उनीहरूले लगानीकर्ताको मुख्य आय निर्धारण गर्छन्। लाभांश को राशि मुख्य रूपले कम्पनी कत्तिको नाफा र सफल को विशेषता हो। तर लाभांश भुक्तानी कम्पनीहरूको नाफामा मात्र निर्भर गर्दैन, तर यसको प्रबन्धक म्यानेजरहरूको नीतिमा पनि निर्भर गर्दछ। यदि कम्पनी आफ्नै खर्चमा विकसित गर्न चाहन्छ भने सामान्यतया लाभांश थोरै हुन्छन्। यदि कम्पनीले थप लगानीकर्ताहरूको आवकका कारण आफ्ना सेयरहरूको बृद्धि सुनिश्चित गर्न चाहन्छ भने, यसले उच्च लाभांश दिन्छ।

अनलाइन लाभप्रदता

कम्पनीहरूको अनलाइन लाभप्रदता - लगानीकर्ताले लाभांशको माध्यमबाट कम्पनीको सेयर खरीद गरेर कति लगानीकर्ताले आय प्राप्त गर्ने वा प्राप्त गर्ने बारेमा वास्तविक समय जानकारी। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि लाभांश प्राय: वर्षमा एक पटक भुक्तान गरिन्छ।

कम्पनीको नाफा सीधा शेयर खरीद को मिति र लाभांश को भुक्तानी को मिति मा निर्भर गर्दछ। लाभांशको भुक्तानी र सेयरको खरीद बीचको अवधि अधिक, कम फिर्ताको। यसको विपरित, लाभांश भुक्तानी अघि तुरून्त कम्पनीको सेयर किन्नु फाइदाजनक छ।

लाभांश भुक्तानी

कम्पनीहरू द्वारा लाभांश भुक्तान - प्रत्येक लाभांश भुक्तानी को लागी प्रत्येक कम्पनी को लागी एक सूचक।

हामी खुला स्रोतहरूबाट लाभांश भुक्तानीको रकमका बारे जानकारी लिन्छौं र यसलाई सबै एक सेवामा ल्याउँदछौं। लाभांश भुक्तानी मा हाम्रो डाटाबेस मा यो कुनै कम्पनी र यसको भुक्तानी को रकम, कम्पनीहरु तुलना तुलना गर्न को लागी सुविधाजनक छ, जहाँ भुक्तानी रकम वा नाफा अधिक छ।

पछिल्लो लाभांश भुक्तान मिति

कम्पनीको अन्तिम लाभांश भुक्तान मिति सन्दर्भ मूल्य हो जब लाभांश भुक्तान गरियो।

लाभांश भुक्तानको मितिले कम्पनीको सेयरको मूल्यलाई ठूलो असर गर्छ। सामान्यतया लाभांशमा पैसा भुक्तान गरेको मितिबाट शेयरहरू बढ्दैछन्। लाभांश उपभोक्ता भुक्तानीको मिति पछि, शेयर मूल्य खस्कन्छ। सेयरमा लाभांश प्राप्त गरेको धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर बेच्छन् डिभिडन्ड भुक्तान गरेको मिति पछि।

कम्पनीको नाफा को भुक्तान मिति ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। केही कम्पनीहरूले लाभांश वर्षमा एक पटक भन्दा बढी तिर्न सक्दछन्, तर वर्षमा २ पटक वा बढी। तदनुसार, तिनीहरूसँग गत बर्षको २ वा बढी लाभांश भुक्तान मितिहरू हुनेछन्।

आज अनलाइन कम्पनीहरूको लाभांश उपज

आजको अनलाइन लाभांश उपज प्रति शेयर प्रति शेयर एक शेयरको मूल्यमा भुक्तान गरिएको रकमको अनुपात हो।

आज अनलाइन कम्पनीको लाभांश उपभोक्ता एक लगानीकर्ता को लागी एक कम्पनी को एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण विशेषताहरु हो।

हाम्रो सेवा "कम्पनीहरु को अनलाइन डिविडेंड उपज" विश्व मा सबै कम्पनीहरु को बारे मा जानकारी स .्कलन गर्दछ जुन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध छ र डिफल्ट डिभिडन्ड उपज द्वारा क्रमबद्ध सारांश तालिका प्रदर्शन गर्दछ। हाम्रो सेवा खोल्दै, तपाईले द्रुत रूपमा प्रति शेयर विश्वमा सबैभन्दा लाभदायक कम्पनीहरू देख्नुहुनेछ।

हाम्रो सेवाले तपाईंलाई शेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको लाभांश उत्पादन हेर्न र उच्च लाभांश उपजको साथ शीर्ष कम्पनीहरूसँग तुलना गर्न अनुमति दिन्छ।