स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा लाभांश शेयर टोरंटो वेंचर एक्सचेंज (VAN)

टोरंटो वेंचर एक्सचेंज मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
प्रति शेयर भुक्तानी रकम।
लाभांश उपज प्रति शेयर प्रति वर्ष प्रति भुक्तानी लाभांश को रकम को अनुपात हो।
1. लाभांश Newport Exploration Ltd.
NWX.V
24/09/2019 0.06 $ 20.34%
2. लाभांश Crown Point Energy Inc.
CWV.V
12/09/2019 0.03 $ 16.23%
3. लाभांश Advent-AWI Holdings Inc.
AWI.V
15/08/2019 0.15 $ 14.42%
4. लाभांश Jemtec Inc.
JTC.V
16/01/2020 0.25 $ 12.82%
5. लाभांश Changfeng Energy Inc.
CFY.V
05/12/2019 0.02 $ 8.97%
6. लाभांश BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP
BCF.V
30/12/2019 0.2 $ 8.24%
7. लाभांश Sonor Investments Limited
SNI-PA.V
29/08/2019 0.23 $ 8.23%
8. लाभांश Golden Valley Mines Ltd.
GZZ.V
06/09/2019 0.03 $ 8.22%
9. लाभांश WestBond Enterprises Corporation
WBE.V
04/12/2019 0 $ 6.67%
10. लाभांश Circa Enterprises Inc.
CTO.V
19/12/2019 0.06 $ 5.96%
11. लाभांश Elysee Development Corp.
ELC.V
23/07/2019 0.01 $ 5.54%
12. लाभांश Input Capital Corp.
INP.V
30/12/2019 0.01 $ 5.48%
13. लाभांश The Westaim Corporation
WED.V
27/09/2019 0.13 $ 5.06%
14. लाभांश Urbanfund Corp.
UFC.V
30/12/2019 0.01 $ 4.15%
15. लाभांश Sylogist Ltd.
SYZ.V
28/11/2019 0.1 $ 4%
16. लाभांश Orca Exploration Group Inc.
ORC-B.V
30/12/2019 0.06 $ 3.97%
17. लाभांश Vitreous Glass Inc.
VCI.V
30/01/2020 0.12 $ 3.24%
18. लाभांश Morien Resources Corp.
MOX.V
05/12/2019 0 $ 2.86%
19. लाभांश State Street Corporation
STT
31/12/2019 0.52 $ 2.63%
20. लाभांश Sportscene Group Inc.
SPS-A.V
30/01/2020 0.15 $ 2.14%
21. लाभांश Terra Firma Capital Corporation
TII.V
30/12/2019 0.05 $ 1.79%
22. लाभांश Prodigy Ventures Inc.
PGV.V
30/12/2019 0 $ 1.05%
23. लाभांश Decisive Dividend Corporation
DE.V
30/01/2020 0.03 $ 0.78%
24. लाभांश C-Com Satellite Systems Inc.
CMI.V
06/02/2020 0.01 $ 0.68%
25. लाभांश Mosaic Capital Corporation
M.V
14/01/2020 0.04 $ 0.64%
26. लाभांश Firm Capital Property Trust
FCD-UN.V
30/01/2020 0.04 $ 0.61%
27. लाभांश Imperial Equities Inc.
IEI.V
10/01/2020 0.03 $ 0.59%
28. लाभांश Abitibi Royalties Inc.
RZZ.V
06/12/2019 0.03 $ 0.39%
29. लाभांश Brady Corporation
BRC
09/01/2020 0.22 $ 0.38%
30. लाभांश Shaw Communications Inc.
SJR-A.V
14/01/2020 0.1 $ 0.37%
31. लाभांश StorageVault Canada Inc.
SVI.V
30/12/2019 0 $ 0.33%
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...