स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

स्टक एक्सचेंज स्टटलगार्ट स्टक एक्सचेंज (STU) को स्टक उद्धरण को इतिहास

स्टटलगार्ट स्टक एक्सचेंज मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. Kootenay Silver Inc. Registered स्टक मूल्य इतिहास
3FX.SG
0.23 € +78.13 % ↑ +30.29 % ↑ +261.33 % ↑ +33.33 % ↑
2. Yamana Gold Inc. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
RNY.SG
4.77 € +10.76 % ↑ +13.72 % ↑ +189.38 % ↑ +105.83 % ↑
3. Perseus Mining Ltd. Registered स्टक मूल्य इतिहास
P4Q.SG
0.77 € +12.02 % ↑ +4.96 % ↑ +188.21 % ↑ +333.79 % ↑
4. PAN AMERICAN SILVER CORP. Regis स्टक मूल्य इतिहास
PA2.SG
26.92 € +35.36 % ↑ +20.99 % ↑ +187.37 % ↑ +74 % ↑
5. Silver Lake Resources Ltd. Regi स्टक मूल्य इतिहास
4SL.SG
1.32 € +11.46 % ↑ +27.34 % ↑ +166.26 % ↑ +310.59 % ↑
6. IMMUNOGEN INC. Registered Share स्टक मूल्य इतिहास
IMU.SG
4.34 € +25.16 % ↑ -0.0389 % ↓ +160.31 % ↑ +8.31 % ↑
7. NOVAGOLD RESOURCES INC. Registe स्टक मूल्य इतिहास
NGR.SG
8.80 € -0.18 % ↓ +3.12 % ↑ +155.13 % ↑ +155.06 % ↑
8. IMPACT Silver Corp. Registered स्टक मूल्य इतिहास
IKL.SG
0.39 € +50.39 % ↑ +7.66 % ↑ +150 % ↑ -0.0457 % ↓
9. Intl Tower Hill Mines Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
1I1.SG
1 € +125.11 % ↑ +99 % ↑ +135.06 % ↑ +140.34 % ↑
10. NeoPhotonics Corp. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
4NO.SG
7.50 € -0.14 % ↓ +28.21 % ↑ +134.49 % ↑ -0.07063 % ↓
11. Alexco Resource Corp. Registere स्टक मूल्य इतिहास
J6W.SG
2.02 € +44.02 % ↑ +15.28 % ↑ +130.90 % ↑ +75.67 % ↑
12. Alacer Gold Corp. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
TQL.SG
5.46 € +17.88 % ↑ +23.57 % ↑ +121.02 % ↑ +319.85 % ↑
13. Kinross Gold Corp. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
KIN2.SG
6.06 € -0.0279 % ↓ +14.16 % ↑ +114.60 % ↑ +58.67 % ↑
14. HARMONY GOLD MINING CO. LTD. Re स्टक मूल्य इतिहास
HAM1.SG
2.95 € -0.0817 % ↓ -0.20 % ↓ +111.94 % ↑ +65.32 % ↑
15. Spanish Mountain Gold Ltd. Regi स्टक मूल्य इतिहास
S3Y.SG
0.059 € +7.27 % ↑ -0.14 % ↓ +109.22 % ↑ -0.49 % ↓
16. ADVANTEST CORP. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
VAN.SG
43.80 € -0.0267 % ↓ +0.46 % ↑ +109.17 % ↑ +177.62 % ↑
17. Public Power Corporation S.A. I स्टक मूल्य इतिहास
PU8.SG
3.29 € +25.55 % ↑ -0.0981 % ↓ +109.02 % ↑ -0.27 % ↓
18. Silvercorp Metals Inc. Register स्टक मूल्य इतिहास
S9Y.SG
3.94 € +10.66 % ↑ +11.85 % ↑ +108.86 % ↑ +52.52 % ↑
19. Horizon Pharma Public Limited Company स्टक मूल्य इतिहास
HPR.SG
44.16 € +40.44 % ↑ +41.52 % ↑ +106.33 % ↑ +354.78 % ↑
20. HYPOPORT AG Namens-Aktien o.N. स्टक मूल्य इतिहास
HYQ.SG
400.50 € +20.63 % ↑ +20.09 % ↑ +105.60 % ↑ +205.73 % ↑
21. Wheaton Precious Metals Corp. R स्टक मूल्य इतिहास
SII.SG
38.76 € +7.65 % ↑ +28.43 % ↑ +105.21 % ↑ +106.14 % ↑
22. Li Ning Co. Ltd. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
LNLB.SG
2.96 € +9.42 % ↑ +19.44 % ↑ +104.67 % ↑ +392.03 % ↑
23. BARRICK GOLD CORP. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
ABR.SG
21.67 € -0.13 % ↓ +11.14 % ↑ +104.47 % ↑ +46.98 % ↑
24. ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Reg स्टक मूल्य इतिहास
DR6.SG
44.40 € -0.0431 % ↓ +18.02 % ↑ +102.83 % ↑ +86.44 % ↑
25. LATTICE SEMICONDUCTOR CORP. Reg स्टक मूल्य इतिहास
LTT.SG
22 € +22.22 % ↑ +31.74 % ↑ +102.17 % ↑ +263.52 % ↑
26. PNE AG Namens-Aktien o.N. स्टक मूल्य इतिहास
PNE3.SG
4.84 € +12.18 % ↑ +4.31 % ↑ +101.88 % ↑ +70.25 % ↑
27. Anglogold Ashanti Ltd. Register स्टक मूल्य इतिहास
AOD1.SG
21.65 € -0.099 % ↓ +11.48 % ↑ +101.55 % ↑ +116.07 % ↑
28. INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.R स्टक मूल्य इतिहास
IIJ.SG
15.10 € -0.0736 % ↓ +13.53 % ↑ +101.33 % ↑ +84.60 % ↑
29. Coeur Mining Inc. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
CDM1.SG
5.19 € +46.78 % ↑ +14.70 % ↑ +101.28 % ↑ -0.37 % ↓
30. RALLYE S.A. Actions Port. EO 3 स्टक मूल्य इतिहास
RAY.SG
8.66 € +15.62 % ↑ +10.46 % ↑ +100.23 % ↑ -0.55 % ↓
31. Bear Creek Mining Corp. Registe स्टक मूल्य इतिहास
OU6.SG
1.63 € +26.40 % ↑ +17.97 % ↑ +96.98 % ↑ +1.94 % ↑
32. Dundee Precious Metals Inc स्टक मूल्य इतिहास
DPU.SG
4.72 € +10.80 % ↑ +12.92 % ↑ +96.18 % ↑ +228.01 % ↑
33. Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg स्टक मूल्य इतिहास
DUL.SG
119.30 € -0.06093 % ↓ +10.36 % ↑ +95.51 % ↑ +108.18 % ↑
34. Centamin PLC Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
7CT.SG
1.85 € -0.0118 % ↓ +7.08 % ↑ +94.60 % ↑ -0.0677 % ↓
35. Zealand Pharma A/S Navne-Aktier स्टक मूल्य इतिहास
22Z.SG
35.26 € +9.98 % ↑ +1.50 % ↑ +93.52 % ↑ +124.53 % ↑
36. Carrefour SA स्टक मूल्य इतिहास
CAP.SG
12.26 € +11.05 % ↑ +13.31 % ↑ +93.07 % ↑ +97.04 % ↑
37. Franco-Nevada Corp. Registered स्टक मूल्य इतिहास
3FO.SG
128.30 € +3.05 % ↑ +17.65 % ↑ +92.73 % ↑ +93.93 % ↑
38. GOLD FIELDS LTD. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
EDGA.SG
7.12 € -0.00697 % ↓ +5.98 % ↑ +92.43 % ↑ +124.75 % ↑
39. init innov.in traffic syst.SE I स्टक मूल्य इतिहास
IXX.SG
27.80 € +16.32 % ↑ +24.11 % ↑ +91.72 % ↑ +82.87 % ↑
40. SARTORIUS AG VORZUGSAKTIEN O.ST स्टक मूल्य इतिहास
SRT3.SG
331 € +30.62 % ↑ +50.45 % ↑ +91.55 % ↑ +265.58 % ↑
41. Ramelius Resources Ltd. Registe स्टक मूल्य इतिहास
RRZ.SG
1.03 € +42.07 % ↑ +21.89 % ↑ +90.95 % ↑ +290.15 % ↑
42. ADVANCED MICRO DEVICES INC. Reg स्टक मूल्य इतिहास
AMD.SG
48 € -0.0629 % ↓ +6.94 % ↑ +90.59 % ↑ +380.67 % ↑
43. CIRRUS LOGIC INC. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
CRU.SG
64 € -0.0657 % ↓ -0.0229 % ↓ +89.27 % ↑ +10.06 % ↑
44. NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTDR स्टक मूल्य इतिहास
NMR.SG
42.60 € +21.71 % ↑ +24.87 % ↑ +89.25 % ↑ +93.87 % ↑
45. Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registe स्टक मूल्य इतिहास
D4S.SG
82 € +30.16 % ↑ +42.61 % ↑ +88.35 % ↑ +319.87 % ↑
46. NEWMONT MINING CORP. Registered स्टक मूल्य इतिहास
NMM.SG
53.23 € -0.0846 % ↓ +16.90 % ↑ +85.73 % ↑ +75.73 % ↑
47. Gold Fields Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
EDG.SG
7 € -0.02098 % ↓ +6.06 % ↑ +84.21 % ↑ +121.24 % ↑
48. Arise AB Namn-Aktier o.N. स्टक मूल्य इतिहास
A4W.SG
3.72 € +17.35 % ↑ -0.0388 % ↓ +84.16 % ↑ +140.31 % ↑
49. Paddy Power Betfair PLC Registe स्टक मूल्य इतिहास
PPB.SG
116.95 € +12.56 % ↑ +12.51 % ↑ +84.12 % ↑ +49.89 % ↑
50. Lululemon Athletica Inc. Regist स्टक मूल्य इतिहास
33L.SG
268.80 € +29.51 % ↑ +20.73 % ↑ +81.87 % ↑ +461.67 % ↑
51. Centerra Gold Inc. स्टक मूल्य इतिहास
GOU.SG
8.97 € +15.03 % ↑ +26.44 % ↑ +81.86 % ↑ +77.55 % ↑
52. Ocado Group PLC Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
0OC.SG
24.22 € +26.15 % ↑ +83.28 % ↑ +81.83 % ↑ +583.99 % ↑
53. GoldMining Inc. स्टक मूल्य इतिहास
BSR.SG
0.98 € -0.15 % ↓ -0.21 % ↓ +81.50 % ↑ -0.32 % ↓
54. Gold Road Resources Ltd. Regist स्टक मूल्य इतिहास
E6Q.SG
1.10 € +14.93 % ↑ +9.06 % ↑ +80.99 % ↑ +142.62 % ↑
55. Apple Inc. Registered Shares o. स्टक मूल्य इतिहास
APC.SG
287.40 € +11.81 % ↑ +5.70 % ↑ +80.32 % ↑ +111.41 % ↑
56. GENMAB AS Navne Aktier DK 1 स्टक मूल्य इतिहास
GE9.SG
276.30 € +23.68 % ↑ +27.33 % ↑ +80.18 % ↑ +52.38 % ↑
57. SHS VIVEON AG Inhaber-Aktien o. स्टक मूल्य इतिहास
SHWK.SG
9.60 € +11.63 % ↑ -0.0769 % ↓ +79.44 % ↑ +99.71 % ↑
58. Fortuna Silver Mines Inc. Regis स्टक मूल्य इतिहास
F4S.SG
3.99 € +48.38 % ↑ +17.32 % ↑ +78.76 % ↑ -0.0427 % ↓
59. Alamos Gold Inc. (new) Register स्टक मूल्य इतिहास
1AL.SG
7.30 € -0.0212 % ↓ +19.10 % ↑ +78.39 % ↑ +43.68 % ↑
60. Impala Platinum Holdings Ltd. R स्टक मूल्य इतिहास
IPH1.SG
6.05 € +23.47 % ↑ -0.31 % ↓ +77.94 % ↑ +164.19 % ↑
61. Vinda International Hldgs Ltd.R स्टक मूल्य इतिहास
31V.SG
2.74 € -0.0352 % ↓ +21.24 % ↑ +77.71 % ↑ +53.93 % ↑
62. Ingenico Group S.A. Actions Por स्टक मूल्य इतिहास
IIE.SG
125.40 € +9.14 % ↑ -0.0779 % ↓ +77.37 % ↑ +44.56 % ↑
63. DaVita Inc. Registered Shares D स्टक मूल्य इतिहास
TRL.SG
70.93 € -0.0265 % ↓ -0.0539 % ↓ +77.28 % ↑ +21.19 % ↑
64. Galapagos N.V. Actions Nom. o.N स्टक मूल्य इतिहास
GXE.SG
183.55 € -0.058 % ↓ -0.0793 % ↓ +75.98 % ↑ +140.84 % ↑
65. BOUGAINVILLE COPPER LTD. Regist स्टक मूल्य इतिहास
BOU1.SG
0.14 € +12.50 % ↑ -0.0493 % ↓ +75.32 % ↑ -0.33 % ↓
66. First Majestic Silver Corp. Reg स्टक मूल्य इतिहास
FMV.SG
8.99 € +24.82 % ↑ +2.80 % ↑ +74.88 % ↑ +18.56 % ↑
67. IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG Inh स्टक मूल्य इतिहास
IVU.SG
16.25 € +27.95 % ↑ +20.37 % ↑ +74.73 % ↑ +341.34 % ↑
68. SpartanNash Co. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
SRJ.SG
19.20 € +20.75 % ↑ +66.96 % ↑ +74.17 % ↑ -0.27 % ↓
69. Monolithic Power Systems Inc. R स्टक मूल्य इतिहास
NQG.SG
183 € +1.67 % ↑ +18.06 % ↑ +74.12 % ↑ +109.05 % ↑
70. SSR Mining Inc. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
ZSV.SG
17.53 € +10.56 % ↑ +3.42 % ↑ +73.84 % ↑ +108.12 % ↑
71. GAMES WORKSHOP GROUP PLC Regist स्टक मूल्य इतिहास
G7W.SG
87.50 € +31.28 % ↑ +11.54 % ↑ +72.92 % ↑ +724.38 % ↑
72. ASML Holding N.V. Aandelen op n स्टक मूल्य इतिहास
ASME.SG
292.55 € +7.44 % ↑ +10.13 % ↑ +72.88 % ↑ +146.46 % ↑
73. KLA-TENCOR CORP. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
KLA.SG
159.04 € +2.82 % ↑ +16.07 % ↑ +71.94 % ↑ +72.76 % ↑
74. ASML Holding N.V. Aand.aan toon स्टक मूल्य इतिहास
ASMF.SG
290 € +7.41 % ↑ +9.85 % ↑ +71.60 % ↑ +147.96 % ↑
75. Skyworks Solutions Inc. Registe स्टक मूल्य इतिहास
AWM.SG
103.82 € +10.74 % ↑ +5.29 % ↑ +69.86 % ↑ +8.61 % ↑
76. Elia System Operator S.A./N.V.A स्टक मूल्य इतिहास
E4S.SG
104.40 € +1.56 % ↑ +8.19 % ↑ +69.48 % ↑ +102.71 % ↑
77. Insulet Corporation Registered स्टक मूल्य इतिहास
GOV.SG
164 € -0.0939 % ↓ -0.0889 % ↓ +69.18 % ↑ +340.94 % ↑
78. Corvus Gold Inc. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
1GL.SG
2.20 € +56.92 % ↑ +48.65 % ↑ +69.10 % ↑ +317.46 % ↑
79. Sandstorm Gold Ltd. Registered स्टक मूल्य इतिहास
AYS1.SG
7.54 € +5.57 % ↑ +13.85 % ↑ +67.12 % ↑ +150.30 % ↑
80. LSI INDUSTRIES INC. Registered स्टक मूल्य इतिहास
LS2.SG
5.30 € +1.92 % ↑ -0.12 % ↓ +66.56 % ↑ -0.32 % ↓
81. Samsung SDI Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
XSDG.SG
65.60 € +22.85 % ↑ +11.56 % ↑ +66.50 % ↑ +89.87 % ↑
82. VERTEX PHARMACEUTICALS INC. Reg स्टक मूल्य इतिहास
VX1.SG
252 € +5.31 % ↑ +17.32 % ↑ +66.47 % ↑ +131.48 % ↑
83. STAAR SURGICAL CO. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
SR3.SG
35.20 € +1.73 % ↑ +26.62 % ↑ +65.69 % ↑ +329.27 % ↑
84. Golden Predator Mining Corp. स्टक मूल्य इतिहास
NT9P.SG
0.19 € +15.95 % ↑ -0.05025 % ↓ +65.64 % ↑ -0.80 % ↓
85. Orion Corp. Registered Shares C स्टक मूल्य इतिहास
OFK.SG
47.62 € -0.01039 % ↓ +31.80 % ↑ +65.18 % ↑ -0.16 % ↓
86. TAL Education Group Reg. Shares स्टक मूल्य इतिहास
IZZ.SG
49.60 € +2.90 % ↑ -0.0552 % ↓ +64.24 % ↑ +182.04 % ↑
87. Tribune Resources Ltd. Register स्टक मूल्य इतिहास
TNR.SG
4.26 € +18.99 % ↑ +36.54 % ↑ +63.91 % ↑ +8.29 % ↑
88. Mercury Systems Inc. Registered स्टक मूल्य इतिहास
MCY.SG
79.50 € +0.63 % ↑ +6 % ↑ +63.88 % ↑ +123.10 % ↑
89. KEMET Corp. Registered Shares N स्टक मूल्य इतिहास
KM1N.SG
24.20 € -0.0082 % ↓ +0.83 % ↑ +63.60 % ↑ +98.67 % ↑
90. Fortescue Metals Group Ltd. Reg स्टक मूल्य इतिहास
FVJ.SG
8.06 € +18.79 % ↑ +24.82 % ↑ +63.58 % ↑ +148.26 % ↑
91. Chegg Inc. Registered Shares DL स्टक मूल्य इतिहास
0CG.SG
54.44 € +42.85 % ↑ +53.79 % ↑ +63.51 % ↑ +396.94 % ↑
92. SAES Getters S.p.A. स्टक मूल्य इतिहास
SGM.SG
22.10 € -0.11 % ↓ -0.17 % ↓ +63.46 % ↑ +49.17 % ↑
93. Activision Blizzard Inc. Regist स्टक मूल्य इतिहास
AIY.SG
63.33 € +7.34 % ↑ +16.61 % ↑ +63.16 % ↑ +21.77 % ↑
94. BERLINER EFFEKTENGESELLSCH.AG I स्टक मूल्य इतिहास
BFV.SG
30 € +15.38 % ↑ +42.86 % ↑ +63.04 % ↑ +122.22 % ↑
95. STMICROELECTRONICS N.V. A. op n स्टक मूल्य इतिहास
SGMR.SG
22 € -0.11 % ↓ -0.17 % ↓ +62.96 % ↑ +52.57 % ↑
96. GMO Internet Inc. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
IQ3.SG
22.80 € +10.68 % ↑ +45.22 % ↑ +62.51 % ↑ +94.87 % ↑
97. Kingdee Int. Software Grp Co. R स्टक मूल्य इतिहास
KDIC.SG
1.59 € +14.39 % ↑ +37.07 % ↑ +62.39 % ↑ +359.54 % ↑
98. SVENSKA CELLULOSA AB Namn-Aktie स्टक मूल्य इतिहास
SCA.SG
11.22 € +17.95 % ↑ +21.19 % ↑ +62.25 % ↑ +57.30 % ↑
99. GoldQuest Mining Corp. Register स्टक मूल्य इतिहास
M1W.SG
0.098 € +13.37 % ↑ +24.20 % ↑ +61.96 % ↑ -0.66 % ↓
100. Disco Corporation स्टक मूल्य इतिहास
D65.SG
199 € -0.0245 % ↓ +4.19 % ↑ +61.79 % ↑ +33.19 % ↑
101. HUMANA INC. Registered Shares D स्टक मूल्य इतिहास
HUM.SG
362 € +5.23 % ↑ +20.67 % ↑ +61.68 % ↑ +73.47 % ↑
102. IAMGOLD CORP. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
IAL.SG
3.41 € +5.16 % ↑ +9.10 % ↑ +61.53 % ↑ -0.13 % ↓
103. Nordic Semiconductor ASA Navne- स्टक मूल्य इतिहास
N0S.SG
5.85 € +13.06 % ↑ +6.27 % ↑ +61.29 % ↑ +51.50 % ↑
104. Monument Mining Ltd. Registered स्टक मूल्य इतिहास
D7Q1.SG
0.044 € +38.10 % ↑ +50 % ↑ +61.11 % ↑ -0.21 % ↓
105. Evolution Mining Ltd. Registere स्टक मूल्य इतिहास
WE7.SG
3.62 € +16.40 % ↑ +38.56 % ↑ +60.98 % ↑ +118.10 % ↑
106. Mincor Resources NL Registered स्टक मूल्य इतिहास
MV3.SG
0.42 € +22.35 % ↑ +18.86 % ↑ +60.62 % ↑ +311.88 % ↑
107. Saracen Mineral Holdings Ltd. R स्टक मूल्य इतिहास
SIH.SG
3.05 € +14.02 % ↑ +23.44 % ↑ +59.55 % ↑ +343.81 % ↑
108. Mets Board Oyj Registered Share स्टक मूल्य इतिहास
MSRB.SG
6.38 € +8.70 % ↑ +22.95 % ↑ +58.82 % ↑ -0.0738 % ↓
109. Ultra Clean Holdings Inc. Regis स्टक मूल्य इतिहास
UCE.SG
18.10 € +15.29 % ↑ -0.0622 % ↓ +58.80 % ↑ -0.14 % ↓
110. Dollar General Corp. (New) Regi स्टक मूल्य इतिहास
7DG.SG
168.66 € +1.82 % ↑ +13.39 % ↑ +58.49 % ↑ +141.56 % ↑
111. Splunk Inc. Registered Shares D स्टक मूल्य इतिहास
S0U.SG
166.80 € +38.42 % ↑ +17.43 % ↑ +58.34 % ↑ +203.27 % ↑
112. Sabina Gold & Silver Corp. Regi स्टक मूल्य इतिहास
RXC.SG
1.20 € -0.13 % ↓ +2.84 % ↑ +58.12 % ↑ +1.27 % ↑
113. Western Copper & Gold Corp. Reg स्टक मूल्य इतिहास
31WN.SG
0.70 € +23.89 % ↑ +27.04 % ↑ +58.05 % ↑ -0.23 % ↓
114. SW UMWELTTECHNIK STOIS.&WOL.AGI स्टक मूल्य इतिहास
SWU.SG
25.60 € +5.79 % ↑ -0.27 % ↓ +58.02 % ↑ +212.20 % ↑
115. PRICER AB Namn-Aktier B SK 0,10 स्टक मूल्य इतिहास
PRRB.SG
1.98 € +6.92 % ↑ -0.12 % ↓ +57.99 % ↑ +106.26 % ↑
116. Halozyme Therapeutics Inc. Regi स्टक मूल्य इतिहास
RV7.SG
21 € -0.00943 % ↓ +7.69 % ↑ +57.92 % ↑ +93.33 % ↑
117. RIB Software SE Namens-Aktien E स्टक मूल्य इतिहास
RIB.SG
25.32 € -0.12 % ↓ -0.12 % ↓ +57.76 % ↑ +134.12 % ↑
118. Coloplast AS Navne-Aktier B DK स्टक मूल्य इतिहास
CBHD.SG
150.05 € +3.23 % ↑ +24.63 % ↑ +57.55 % ↑ +102.40 % ↑
119. Camtek Ltd. Registered Shares o स्टक मूल्य इतिहास
CMZ.SG
11.30 € +11.88 % ↑ +13 % ↑ +57.10 % ↑ +93.49 % ↑
120. Materialise N.V. Act. Nom. स्टक मूल्य इतिहास
06MA.SG
21.80 € +16.58 % ↑ +35.40 % ↑ +56.83 % ↑ +82.21 % ↑
121. Meet Group Inc., The Registered स्टक मूल्य इतिहास
Q86.SG
5.50 € -0.0241 % ↓ +3.38 % ↑ +56.82 % ↑ +4.90 % ↑
122. ROYAL GOLD INC. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
RG3.SG
119.30 € +4.33 % ↑ +21.46 % ↑ +56.73 % ↑ +67.32 % ↑
123. TELEDYNE TECHNOLOGIES INC. Regi स्टक मूल्य इतिहास
TYZ.SG
330 € +10.74 % ↑ -0.006024 % ↓ +56.55 % ↑ +179.27 % ↑
124. Minco Silver Corp. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
XYD.SG
0.39 € +18.46 % ↑ -0.0278 % ↓ +56.50 % ↑ -0.39 % ↓
125. Agnico Eagle Mines Ltd. Registe स्टक मूल्य इतिहास
AE9.SG
58.49 € +5.41 % ↑ +24.41 % ↑ +56.35 % ↑ +35.85 % ↑
126. Ciena Corp. Registered Shares N स्टक मूल्य इतिहास
CIE1.SG
49.30 € +13.26 % ↑ +30.03 % ↑ +55.79 % ↑ +138 % ↑
127. AMKOR TECHNOLOGY INC. Registere स्टक मूल्य इतिहास
AMK.SG
9.20 € +5.14 % ↑ -0.0612 % ↓ +55.54 % ↑ -0.0926 % ↓
128. Albioma Actions Port. EO 0,0385 स्टक मूल्य इतिहास
33S.SG
32.40 € +5.37 % ↑ +7.28 % ↑ +55.40 % ↑ +73.07 % ↑
129. Highland Gold Mining Ltd Regist स्टक मूल्य इतिहास
HGM.SG
2.89 € +4.40 % ↑ +8.72 % ↑ +55.37 % ↑ +65.35 % ↑
130. BECHTLE AG Inhaber-Aktien o.N. स्टक मूल्य इतिहास
BC8.SG
158.50 € +20.53 % ↑ +23.25 % ↑ +55.09 % ↑ +176.61 % ↑
131. Iliad S.A. Actions au Porteur o स्टक मूल्य इतिहास
IL2.SG
158.85 € +13.46 % ↑ +18.77 % ↑ +54.82 % ↑ -0.31 % ↓
132. Sino Biopharmaceutical Limited स्टक मूल्य इतिहास
SMZ1.SG
1.37 € +2.24 % ↑ +3.79 % ↑ +54.80 % ↑ +165.85 % ↑
133. Boralex Inc. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
B3H.SG
18.60 € +3.91 % ↑ -0.14 % ↓ +54.72 % ↑ +29.70 % ↑
134. London Stock Exchange GroupPLCR स्टक मूल्य इतिहास
LS4C.SG
88.58 € +3.05 % ↑ -0.0638 % ↓ +54.48 % ↑ +125.01 % ↑
135. Anta Sports Products Ltd. Regis स्टक मूल्य इतिहास
AS7.SG
8.12 € +5.10 % ↑ +7.41 % ↑ +54.33 % ↑ +208.67 % ↑
136. ANSYS INC. Registered Shares DL स्टक मूल्य इतिहास
AKX.SG
247.20 € +3.73 % ↑ -0.0194 % ↓ +53.94 % ↑ +118.90 % ↑
137. CITRIX SYSTEMS INC. Registered स्टक मूल्य इतिहास
CTX.SG
130.02 € -0.00383 % ↓ +28.43 % ↑ +53.82 % ↑ +78.41 % ↑
138. SYNOPSYS INC. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
SYP.SG
160.50 € +14.37 % ↑ +20.73 % ↑ +53.41 % ↑ +142.49 % ↑
139. LAM RESEARCH CORP. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
LAR.SG
241.50 € +0.083 % ↑ -0.0566 % ↓ +52.77 % ↑ +75.69 % ↑
140. SWEDISH MATCH AB Namn-Aktier o. स्टक मूल्य इतिहास
SWM.SG
62.80 € +4.01 % ↑ +11.47 % ↑ +52.21 % ↑ +112.32 % ↑
141. NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/ स्टक मूल्य इतिहास
NEH.SG
334.15 € +2.48 % ↑ +4.57 % ↑ +51.89 % ↑ +32.36 % ↑
142. Surgutneftegas Reg.shs स्टक मूल्य इतिहास
SGN.SG
4.98 € +11.32 % ↑ -0.19 % ↓ +51.71 % ↑ +3.67 % ↑
143. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. Reg स्टक मूल्य इतिहास
NB3.SG
107.60 € +15.08 % ↑ +25.20 % ↑ +51.12 % ↑ +172.16 % ↑
144. Zenyatta Ventures Ltd. Register स्टक मूल्य इतिहास
ZAY.SG
0.35 € +98.86 % ↑ +6.10 % ↑ +51.11 % ↑ -0.52 % ↓
145. UMS Holdings Limited स्टक मूल्य इतिहास
N8U.SG
0.55 € +18.53 % ↑ -0.0833 % ↓ +51.06 % ↑ -0.12 % ↓
146. Northern Star Resources Limited स्टक मूल्य इतिहास
NS7.SG
8.52 € +10.22 % ↑ -0.00386 % ↓ +50.50 % ↑ +168.51 % ↑
147. SECUNET SECURITY NETWORKS AG In स्टक मूल्य इतिहास
YSN.SG
180 € +22.87 % ↑ +29.03 % ↑ +50 % ↑ +167.50 % ↑
148. CropEnergies AG Inhaber-Aktien स्टक मूल्य इतिहास
CE2.SG
8.81 € +21.69 % ↑ -0.11 % ↓ +49.32 % ↑ -0.14 % ↓
149. COGNEX CORP. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
CGZ.SG
55.65 € +7.79 % ↑ +26.74 % ↑ +49.22 % ↑ +33.07 % ↑
150. Boise Cascade Co. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
BC0.SG
30.40 € +5.56 % ↑ -0.12 % ↓ +49.20 % ↑ +23.48 % ↑
151. Mmc Norilsk Nickel Reg.shs स्टक मूल्य इतिहास
NNIC.SG
28.23 € +14.11 % ↑ -0.0961 % ↓ +49.17 % ↑ +88.75 % ↑
152. TARGET CORP. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
DYH.SG
107 € +2.88 % ↑ +4.90 % ↑ +49.07 % ↑ +116.03 % ↑
153. S&P Global Inc. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
MHL.SG
288.05 € +6.25 % ↑ +9.52 % ↑ +48.59 % ↑ +203.93 % ↑
154. MICROSOFT CORP. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
MSF.SG
165.84 € +4.56 % ↑ +6 % ↑ +48.12 % ↑ +166.77 % ↑
155. West China Cement Ltd. Register स्टक मूल्य इतिहास
WFG1.SG
0.16 € +5.23 % ↑ +12.59 % ↑ +47.98 % ↑ +33.06 % ↑
156. First Sensor AG Inhaber-Aktien स्टक मूल्य इतिहास
SIS.SG
38 € +1.06 % ↑ -0.00393 % ↓ +47.86 % ↑ +177.17 % ↑
157. NIC Inc. Registered Shares o.N. स्टक मूल्य इतिहास
NAI.SG
21 € -0.0708 % ↓ +17.98 % ↑ +47.78 % ↑ +18.91 % ↑
158. ServiceNow Inc. Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
4S0.SG
344 € +24.93 % ↑ +10.31 % ↑ +47.67 % ↑ +266.25 % ↑
159. FORMULA SYSTEMS (1985) LTD. Reg स्टक मूल्य इतिहास
FSY.SG
60.50 € +2.54 % ↑ +2.54 % ↑ +47.56 % ↑ +65.89 % ↑
160. Eurofins Scientific S.E. Action स्टक मूल्य इतिहास
ESF.SG
609.20 € +27.90 % ↑ +30.23 % ↑ +47.43 % ↑ +27.53 % ↑
161. Olympus Corp. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
OLY1.SG
15.40 € +9.22 % ↑ -0.06098 % ↓ +46.92 % ↑ -0.53 % ↓
162. BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.R स्टक मूल्य इतिहास
4BY.SG
1.69 € -0.16 % ↓ -0.0573 % ↓ +46.57 % ↑ -0.0296 % ↓
163. Mercadolibre Inc. Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
MLB1.SG
752 € +37.08 % ↑ +29.81 % ↑ +45.37 % ↑ +195.15 % ↑
164. Shimao Property Holdings Ltd. R स्टक मूल्य इतिहास
QHI.SG
3.60 € -0.01099 % ↓ +11.80 % ↑ +45.28 % ↑ +141.77 % ↑
165. ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AGI स्टक मूल्य इतिहास
EUZ.SG
143.40 € +7.17 % ↑ -0.11 % ↓ +45.14 % ↑ +343 % ↑
166. TOKYO ELECTRON LTD. Registered स्टक मूल्य इतिहास
TKY.SG
178.05 € -0.0758 % ↓ -0.11 % ↓ +44.99 % ↑ +42.04 % ↑
167. ZOOPLUS AG Inhaber-Aktien o.N. स्टक मूल्य इतिहास
ZO1.SG
138.60 € +22.65 % ↑ +49.19 % ↑ +44.98 % ↑ -0.28 % ↓
168. Mycronic AB Namn-Aktier SK 1 स्टक मूल्य इतिहास
MLT.SG
15.50 € +0.65 % ↑ +12.97 % ↑ +44.86 % ↑ +81.90 % ↑
169. AstraZeneca PLC Registered Shar स्टक मूल्य इतिहास
ZEG.SG
97.60 € +1.17 % ↑ +11.21 % ↑ +44.81 % ↑ +60.29 % ↑
170. MICRON TECHNOLOGY INC. Register स्टक मूल्य इतिहास
MTE.SG
43.02 € +1.88 % ↑ -0.10 % ↓ +44.39 % ↑ +57.85 % ↑
171. LUMINEX CORP. DEL Registered Sh स्टक मूल्य इतिहास
LMX.SG
26.60 € -0.19 % ↓ +25.47 % ↑ +44.31 % ↑ +49.56 % ↑
172. CASCADES INC. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
CS6.SG
8.90 € -0.022 % ↓ +16.34 % ↑ +44.27 % ↑ -0.19 % ↓
173. Perma-Fix Environmtl Svcs Inc.R स्टक मूल्य इतिहास
PFX1.SG
5.10 € -0.0556 % ↓ -0.20 % ↓ +44.19 % ↑ +63.62 % ↑
174. BIG LOTS INC. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
4B3.SG
33.80 € +53.64 % ↑ +50.89 % ↑ +44.08 % ↑ -0.23 % ↓
175. Terna Energy SA Namens-Aktien E स्टक मूल्य इतिहास
44T.SG
9.58 € +20.05 % ↑ +20.35 % ↑ +44.06 % ↑ +251.04 % ↑
176. ESKER S.A. Actions Port. EO 2 स्टक मूल्य इतिहास
EKE.SG
114.20 € +8.56 % ↑ +5.55 % ↑ +44.01 % ↑ +129.85 % ↑
177. Drgerwerk AG & Co. KGaA Inhaber स्टक मूल्य इतिहास
DRW8.SG
56.40 € -0.11 % ↓ +44.99 % ↑ +43.88 % ↑ -0.31 % ↓
178. China Natl Build. Mat. Co. LtdR स्टक मूल्य इतिहास
D1Y.SG
0.97 € -0.12 % ↓ -0.049 % ↓ +43.75 % ↑ +100.41 % ↑
179. MARVELL TECHNOLOGY GRP LTD. Reg स्टक मूल्य इतिहास
MVL.SG
28.61 € +15.55 % ↑ +34.13 % ↑ +43.51 % ↑ +88.35 % ↑
180. Falck Renewables S.p.A. Azioni स्टक मूल्य इतिहास
AA4.SG
5.12 € +12.86 % ↑ -0.12 % ↓ +43.28 % ↑ +317.21 % ↑
181. Visteon Corp. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
VS51.SG
61.50 € +23.49 % ↑ -0.0611 % ↓ +43.22 % ↑ -0.31 % ↓
182. Crocs Inc. Registered Shares DL स्टक मूल्य इतिहास
C7N.SG
25.60 € +17.46 % ↑ -0.19 % ↓ +43.18 % ↑ +322.09 % ↑
183. Paycom Software Inc. Registered स्टक मूल्य इतिहास
0PY.SG
261.35 € +20.41 % ↑ -0.0374 % ↓ +42.66 % ↑ +347.08 % ↑
184. MOODY'S CORP. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
DUT.SG
238.10 € +2.23 % ↑ -0.02057 % ↓ +42.61 % ↑ +127.91 % ↑
185. JAPAN ASIA INVESTMENT CO. LTD.R स्टक मूल्य इतिहास
JAN.SG
2.04 € +17.92 % ↑ +6.25 % ↑ +42.56 % ↑ -0.42 % ↓
186. Nolato AB (publ) स्टक मूल्य इतिहास
NBFB.SG
59.65 € +29.84 % ↑ +21.29 % ↑ +42.29 % ↑ +93.24 % ↑
187. Gold Resource Corp. Registered स्टक मूल्य इतिहास
GIH.SG
3.48 € -0.015 % ↓ -0.27 % ↓ +42.21 % ↑ +12.25 % ↑
188. Golden Minerals Co. Registered स्टक मूल्य इतिहास
7GB.SG
0.30 € +50.77 % ↑ +13.44 % ↑ +42.20 % ↑ -0.38 % ↓
189. CPU Softwarehouse AG Inhaber-Ak स्टक मूल्य इतिहास
CPU2.SG
2.84 € +5.19 % ↑ +9.23 % ↑ +42 % ↑ +102.57 % ↑
190. NEXANS S.A. Actions Port. EO 1 स्टक मूल्य इतिहास
NXS.SG
36.78 € +13.17 % ↑ -0.17 % ↓ +41.90 % ↑ -0.24 % ↓
191. RESMED INC. Registered Shares D स्टक मूल्य इतिहास
RME.SG
142 € -0.034 % ↓ -0.047 % ↓ +41.86 % ↑ +122.50 % ↑
192. Burcon Nutrascience Corp. Regis स्टक मूल्य इतिहास
BNE.SG
0.91 € -0.0884 % ↓ -0.0392 % ↓ +41.81 % ↑ +12.45 % ↑
193. Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inh स्टक मूल्य इतिहास
HBH.SG
63.60 € +21.37 % ↑ +19.77 % ↑ +41.65 % ↑ -0.14 % ↓
194. Zhaojin Mining Industry Co.LtdR स्टक मूल्य इतिहास
ZVL.SG
1.08 € +5.88 % ↑ -0.027 % ↓ +41.49 % ↑ +51.05 % ↑
195. NEXON Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
7NX.SG
18.70 € +21.43 % ↑ +27.21 % ↑ +41.13 % ↑ +120.68 % ↑
196. EMX Royalty Corporation स्टक मूल्य इतिहास
6E9.SG
1.54 € -0.0375 % ↓ +0.65 % ↑ +41.10 % ↑ +92.26 % ↑
197. Ameresco Inc. Registered Shs Cl स्टक मूल्य इतिहास
4AM.SG
18.80 € +16.77 % ↑ -0.12 % ↓ +41.06 % ↑ +219.51 % ↑
198. IG Group Holdings PLC Registere स्टक मूल्य इतिहास
I5G.SG
8.40 € -0.0278 % ↓ +8.04 % ↑ +41.05 % ↑ +23.64 % ↑
199. TIFFANY & CO. Registered Shares स्टक मूल्य इतिहास
TIF.SG
114.50 € -0.0178 % ↓ -0.068 % ↓ +40.65 % ↑ +49.46 % ↑
200. Bolsas y Mercados Espanoles Acc स्टक मूल्य इतिहास
M6O.SG
32.82 € -0.01085 % ↓ -0.0536 % ↓ +40.62 % ↑ +2.24 % ↑
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...