स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

पोर्चुगल मा स्टक उद्धरण

को पोर्चुगल आज, पोर्चुगल मा कम्पनीहरु को शेयर मूल्य मा विनिमय शेयर उद्धरण।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. शेयरहरूको लागत EDP - Energias de Portugal, S.A.
EDP - Energias de Portugal, S.A.
4.29 € -1.49 % ↓ 15.46B € 1.64M €
2. शेयरहरूको लागत EDP Renováveis, S.A.
EDP Renováveis, S.A.
11.72 € -2.17 % ↓ 10.10B € 98 661 €
3. शेयरहरूको लागत Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
15 € +1.97 % ↑ 9.46B € 349 495 €
4. शेयरहरूको लागत Galp Energia, SGPS, S.A.
Galp Energia, SGPS, S.A.
10.45 € - 8.65B € 536 939 €
5. शेयरहरूको लागत NOS, S.G.P.S., S.A.
NOS, S.G.P.S., S.A.
3.53 € -2.59 % ↓ 1.76B € 982 974 €
6. शेयरहरूको लागत REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
2.46 € -0.41 % ↓ 1.62B € 783 803 €
7. शेयरहरूको लागत Banco Comercial Português, S.A.
Banco Comercial Português, S.A.
0.097 € -5.11 % ↓ 1.39B € 16.67M €
8. शेयरहरूको लागत Sonae, SGPS, S.A.
Sonae, SGPS, S.A.
0.67 € +0.60 % ↑ 1.29B € 1.35M €
9. शेयरहरूको लागत Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
9.49 € -2.27 % ↓ 1.25B € 12 099 €
10. शेयरहरूको लागत Altri, S.G.P.S., S.A.
Altri, S.G.P.S., S.A.
4.48 € -0.40 % ↓ 916.12M € 161 307 €
11. शेयरहरूको लागत Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
8.55 € -1.61 % ↓ 676.56M € 37 781 €
12. शेयरहरूको लागत Sonaecom, SGPS, S.A.
Sonaecom, SGPS, S.A.
1.65 € -2.37 % ↓ 492.29M € 155 019 €
13. शेयरहरूको लागत CTT - Correios De Portugal, S.A.
CTT - Correios De Portugal, S.A.
2.10 € -2.10 % ↓ 318M € 295 441 €
14. शेयरहरूको लागत Mota-Engil, SGPS, S.A.
Mota-Engil, SGPS, S.A.
1.23 € -5.37 % ↓ 285.57M € 1.08M €
15. शेयरहरूको लागत Ibersol, S.G.P.S., S.A.
Ibersol, S.G.P.S., S.A.
6.96 € -0.29 % ↓ 226.15M € 313 367 €
16. शेयरहरूको लागत Grupo Media Capital, SGPS, S.A.
Grupo Media Capital, SGPS, S.A.
2.34 € - 197.76M € 2 005 €
17. शेयरहरूको लागत Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.
0.95 € - 159.27M € 164 049 €
18. शेयरहरूको लागत Sonae Capital, SGPS, SA
Sonae Capital, SGPS, SA
0.51 € -4.17 % ↓ 119.22M € 150 933 €
19. शेयरहरूको लागत F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.
F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.
4.63 € -4.73 % ↓ 112.82M € 19 294 €
20. शेयरहरूको लागत Toyota Caetano Portugal, S.A.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
2.86 € - 94.50M € 6 577 €
21. शेयरहरूको लागत Novabase SGPS SA
Novabase SGPS SA
2.95 € -1.01 % ↓ 90.96M € 16 633 €
22. शेयरहरूको लागत Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD
2.67 € +1.52 % ↑ 62.33M € 2 691 €
23. शेयरहरूको लागत Pharol, SGPS S.A.
Pharol, SGPS S.A.
0.069 € -1 % ↓ 58.07M € 654 936 €
24. शेयरहरूको लागत Teixeira Duarte, S.A.
Teixeira Duarte, S.A.
0.12 € -2.02 % ↓ 49.98M € 367 459 €
25. शेयरहरूको लागत Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD
0.68 € - 45.56M € 20 €
26. शेयरहरूको लागत Martifer SGPS, S.A.
Martifer SGPS, S.A.
0.39 € -6.28 % ↓ 37.94M € 21 950 €
27. शेयरहरूको लागत Sonae Indústria, S.G.P.S., S.A.
Sonae Indústria, S.G.P.S., S.A.
0.60 € -0.66 % ↓ 27.06M € 7 800 €
28. शेयरहरूको लागत Cofina, SGPS, S.A.
Cofina, SGPS, S.A.
0.26 € - 26.67M € 1 940 €
29. शेयरहरूको लागत Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
0.13 € +0.78 % ↑ 21.59M € 252 155 €
30. शेयरहरूको लागत Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
0.033 € +0.60 % ↑ 16.84M € 187 500 €
31. शेयरहरूको लागत Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D.
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D.
0.71 € -0.70 % ↓ 15.75M € 10 €
32. शेयरहरूको लागत Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A.
Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A.
0.14 € -6.67 % ↓ 12.18M € 4 000 €
33. शेयरहरूको लागत Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, S.A.
Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, S.A.
0.0085 € - 1.58M € 11 012 €
34. शेयरहरूको लागत Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
0.058 € +27.78 % ↑ 827 051 € 899 €
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...