स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

पोर्चुगल मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण

पोर्चुगल मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. EDP - Energias de Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
EDP.LS
15.46B EUR
15 456 572 416 €
+1.33 % ↑ 1.64M EUR
1 637 934 €
-25.93 % ↓
2. EDP Renováveis, S.A. बजार क्याप्सन
EDPR.LS
10.10B EUR
10 101 325 824 €
+1.22 % ↑ 98 661 EUR
98 661 €
+183.46 % ↑
3. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
JMT.LS
9.46B EUR
9 454 789 632 €
-0.79 % ↓ 349 495 EUR
349 495 €
-30.81 % ↓
4. Galp Energia, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
GALP.LS
8.65B EUR
8 653 234 176 €
-0.33 % ↓ 536 939 EUR
536 939 €
-21.2 % ↓
5. NOS, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
NOS.LS
1.76B EUR
1 763 227 136 €
+2.26 % ↑ 982 974 EUR
982 974 €
+15.61 % ↑
6. REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
RENE.LS
1.62B EUR
1 621 792 896 €
- 783 803 EUR
783 803 €
-36.85 % ↓
7. Banco Comercial Português, S.A. बजार क्याप्सन
BCP.LS
1.39B EUR
1 388 948 992 €
+1.88 % ↑ 16.67M EUR
16 665 967 €
+76.99 % ↑
8. Sonae, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SON.LS
1.29B EUR
1 289 973 504 €
+0.74 % ↑ 1.35M EUR
1 351 659 €
-45.88 % ↓
9. Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
COR.LS
1.25B EUR
1 252 860 032 €
- 12 099 EUR
12 099 €
+178.14 % ↑
10. Altri, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
ALTR.LS
916.12M EUR
916 119 552 €
+1.82 % ↑ 161 307 EUR
161 307 €
+955.6 % ↑
11. Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SEM.LS
676.56M EUR
676 556 800 €
+1.33 % ↑ 37 781 EUR
37 781 €
-36.62 % ↓
12. Sonaecom, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SNC.LS
492.29M EUR
492 288 096 €
-0.92 % ↓ 155 019 EUR
155 019 €
+2114.87 % ↑
13. CTT - Correios De Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
CTT.LS
318M EUR
317 999 968 €
+3.41 % ↑ 295 441 EUR
295 441 €
+120.77 % ↑
14. Mota-Engil, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
EGL.LS
285.57M EUR
285 564 864 €
+3.7 % ↑ 1.08M EUR
1 075 842 €
+196.28 % ↑
15. Ibersol, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
IBS.LS
226.15M EUR
226 152 000 €
+1.75 % ↑ 313 367 EUR
313 367 €
+4.83 % ↑
16. Grupo Media Capital, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
MCP.LS
197.76M EUR
197 760 880 €
- 2 005 EUR
2 005 €
+301.8 % ↑
17. Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
VAF.LS
159.27M EUR
159 267 504 €
- 164 049 EUR
164 049 €
+8.39 % ↑
18. Sonae Capital, SGPS, SA बजार क्याप्सन
SONC.LS
119.22M EUR
119 223 232 €
+1.26 % ↑ 150 933 EUR
150 933 €
-45.42 % ↓
19. F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
RAM.LS
112.82M EUR
112 822 600 €
+5.52 % ↑ 19 294 EUR
19 294 €
+117.86 % ↑
20. Toyota Caetano Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
SCT.LS
94.50M EUR
94 500 000 €
-5.59 % ↓ 6 577 EUR
6 577 €
+26208 % ↑
21. Novabase SGPS SA बजार क्याप्सन
NBA.LS
90.96M EUR
90 955 880 €
+1.72 % ↑ 16 633 EUR
16 633 €
+26.04 % ↑
22. Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD बजार क्याप्सन
SLBEN.LS
62.33M EUR
62 330 000 €
+2.65 % ↑ 2 691 EUR
2 691 €
+2462.86 % ↑
23. Pharol, SGPS S.A. बजार क्याप्सन
PHR.LS
58.07M EUR
58 065 852 €
+0.73 % ↑ 654 936 EUR
654 936 €
-33.29 % ↓
24. Teixeira Duarte, S.A. बजार क्याप्सन
TDSA.LS
49.98M EUR
49 980 000 €
+4.39 % ↑ 367 459 EUR
367 459 €
+225.38 % ↑
25. Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD बजार क्याप्सन
SCP.LS
45.56M EUR
45 560 000 €
-6.85 % ↓ 20 EUR
20 €
-84.62 % ↓
26. Martifer SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
MAR.LS
37.94M EUR
37 940 232 €
+7.78 % ↑ 21 950 EUR
21 950 €
+1578.13 % ↑
27. Sonae Indústria, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
SONI.LS
27.06M EUR
27 060 188 €
+3.83 % ↑ 7 800 EUR
7 800 €
-70.97 % ↓
28. Cofina, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
CFN.LS
26.67M EUR
26 667 160 €
-0.76 % ↓ 1 940 EUR
1 940 €
-92.76 % ↓
29. Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. बजार क्याप्सन
IPR.LS
21.59M EUR
21 588 000 €
+1.18 % ↑ 252 155 EUR
252 155 €
+84.88 % ↑
30. Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. बजार क्याप्सन
INA.LS
16.84M EUR
16 839 232 €
-4.19 % ↓ 187 500 EUR
187 500 €
-33.17 % ↓
31. Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. बजार क्याप्सन
FCP.LS
15.75M EUR
15 749 930 €
- 10 EUR
10 €
-50 % ↓
32. Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A. बजार क्याप्सन
GLINT.LS
12.18M EUR
12 174 805 €
+7.69 % ↑ 4 000 EUR
4 000 €
-63.55 % ↓
33. Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, S.A. बजार क्याप्सन
LIG.LS
1.58M EUR
1 575 126 €
- 11 012 EUR
11 012 €
-48.73 % ↓
34. Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. बजार क्याप्सन
RED.LS
827 051 EUR
827 051 €
-17.86 % ↓ 899 EUR
899 €
+8890 % ↑
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...