स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

स्टक एक्सचेंज ओटीसी बुलेटिन बोर्ड बजार (OBB) को स्टक उद्धरण को इतिहास

ओटीसी बुलेटिन बोर्ड बजार मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. Kootenay Silver Inc स्टक मूल्य इतिहास
KOOYF
0.22 $ +55.95 % ↑ -0.0148 % ↓ +171.05 % ↑ +3.77 % ↑
2. Eagle Plains Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
EGPLF
0.12 $ +61.78 % ↑ +44.16 % ↑ +130.16 % ↑ -0.14 % ↓
3. Polymetal International Plc स्टक मूल्य इतिहास
POYYF
20.40 $ -0.0239 % ↓ +21.08 % ↑ +95.68 % ↑ +49.34 % ↑
4. Brainstorm Cell Therapeutics Inc. स्टक मूल्य इतिहास
BCLI
6.51 $ +7.96 % ↑ +9.23 % ↑ +74.53 % ↑ +58.39 % ↑
5. Cytosorbents Corporation स्टक मूल्य इतिहास
CTSO
10.44 $ +24.29 % ↑ +78.77 % ↑ +59.15 % ↑ +148.57 % ↑
6. Cryoport, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
CYRX
22.73 $ +31.62 % ↑ +21.03 % ↑ +33.39 % ↑ +610.31 % ↑
7. kneat.com, inc. स्टक मूल्य इतिहास
FBAYF
1.47 $ +8.94 % ↑ -0.24 % ↓ +29.36 % ↑ +199.71 % ↑
8. Ben Franklin Financial, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
BFFI
9.97 $ +17.02 % ↑ -0.002002 % ↓ +28.65 % ↑ -0.17 % ↓
9. China Molybdenum Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
CMCLF
0.32 $ +7.69 % ↑ -0.30 % ↓ +3.79 % ↑ -0.0735 % ↓
10. Glen Eagle Resources Inc स्टक मूल्य इतिहास
GERFF
0.065 $ -0.0729 % ↓ +0.62 % ↑ -0.00154 % ↓ -0.64 % ↓
11. Amarillo Gold Corporation स्टक मूल्य इतिहास
AGCBF
0.16 $ +27.90 % ↑ -0.0216 % ↓ -0.0152 % ↓ -0.38 % ↓
12. B. Riley Financial, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
RILY
18.54 $ +5.64 % ↑ -0.32 % ↓ -0.04037 % ↓ +32.90 % ↑
13. Nicolet Bankshares, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
NCBS
52.97 $ +3.48 % ↑ -0.27 % ↓ -0.10 % ↓ +8.66 % ↑
14. Elite Pharmaceuticals, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
ELTP
0.074 $ -0.14 % ↓ -0.15 % ↓ -0.11 % ↓ -0.63 % ↓
15. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
XJNGF
0.93 $ +2.20 % ↑ -0.07 % ↓ -0.12 % ↓ -0.34 % ↓
16. Fentura Financial, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
FETM
17.35 $ +11.08 % ↑ -0.31 % ↓ -0.16 % ↓ +0.29 % ↑
17. KS Bancorp, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
KSBI
22.40 $ +0.67 % ↑ -0.21 % ↓ -0.17 % ↓ +1.82 % ↑
18. Pizza Pizza Royalty Corp. स्टक मूल्य इतिहास
PZRIF
6.02 $ +0.14 % ↑ -0.18 % ↓ -0.19 % ↓ -0.53 % ↓
19. Dream Industrial Real Estate Investment Trust स्टक मूल्य इतिहास
DREUF
6.98 $ -0.01052 % ↓ -0.35 % ↓ -0.19 % ↓ +12.58 % ↑
20. AMB Financial Corp. स्टक मूल्य इतिहास
AMFC
13.90 $ +25.68 % ↑ -0.21 % ↓ -0.20 % ↓ -0.24 % ↓
21. Midland Exploration Inc. स्टक मूल्य इतिहास
MIDLF
0.58 $ +14.40 % ↑ +7.41 % ↑ -0.22 % ↓ -0.24 % ↓
22. Karnalyte Resources Inc. स्टक मूल्य इतिहास
KRLTF
0.11 $ +8.61 % ↑ -0.21 % ↓ -0.25 % ↓ -0.81 % ↓
23. Tricon Capital Group Inc. स्टक मूल्य इतिहास
TCNGF
5.71 $ +2.64 % ↑ -0.35 % ↓ -0.27 % ↓ -0.33 % ↓
24. Xcel Brands, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
XELB
0.88 $ +57.11 % ↑ -0.38 % ↓ -0.28 % ↓ -0.60 % ↓
25. National Holdings Corporation स्टक मूल्य इतिहास
NHLD
2.04 $ +42.87 % ↑ -0.22 % ↓ -0.29 % ↓ -0.29 % ↓
26. NorthWest Indiana Bancorp स्टक मूल्य इतिहास
NWIN
29.50 $ -0.0366 % ↓ -0.34 % ↓ -0.32 % ↓ -0.27 % ↓
27. Cambridge Bancorp स्टक मूल्य इतिहास
CATC
54.69 $ +21.08 % ↑ -0.25 % ↓ -0.36 % ↓ -0.21 % ↓
28. Keyera Corp. स्टक मूल्य इतिहास
KEYUF
15.44 $ +30.24 % ↑ -0.43 % ↓ -0.38 % ↓ -0.47 % ↓
29. Federal National Mortgage Association स्टक मूल्य इतिहास
FNMAJ
7.45 $ +40.57 % ↑ -0.28 % ↓ -0.38 % ↓ +28.45 % ↑
30. ADMA Biologics, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
ADMA
2.84 $ +6.37 % ↑ -0.27 % ↓ -0.40 % ↓ -0.23 % ↓
31. NanoVibronix, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
NAOV
2.07 $ +6.15 % ↑ -0.25 % ↓ -0.45 % ↓ -0.64 % ↓
32. Northcliff Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
NCFFF
0.032 $ -0.24 % ↓ -0.31 % ↓ -0.45 % ↓ -0.73 % ↓
33. Quest Resource Holding Corporation स्टक मूल्य इतिहास
QRHC
1.38 $ +6.15 % ↑ -0.40 % ↓ -0.51 % ↓ -0.47 % ↓
34. Diversified Royalty Corp. स्टक मूल्य इतिहास
BEVFF
1.18 $ -0.0126 % ↓ -0.52 % ↓ -0.51 % ↓ -0.38 % ↓
35. New Age Beverages Corporation स्टक मूल्य इतिहास
NBEV
1.55 $ +4.03 % ↑ -0.30 % ↓ -0.71 % ↓ -0.74 % ↓
36. Whiting USA Trust II स्टक मूल्य इतिहास
WHZT
0.13 $ -0.19 % ↓ -0.50 % ↓ -0.91 % ↓ -0.90 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...