स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

स्टक एक्सचेंज म्याड्रिड स्टक एक्सचेंज (बिल्लियों) (MCE) को स्टक उद्धरण को इतिहास

म्याड्रिड स्टक एक्सचेंज (बिल्लियों) मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LLN.MC
2.62 € +48.86 % ↑ +88.49 % ↑ +186.34 % ↑ +274.29 % ↑
2. Pharma Mar, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PHM.MC
5.75 € +14.10 % ↑ +35.62 % ↑ +167.21 % ↑ +40.46 % ↑
3. Facephi Biometria, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FACE.MC
5.68 € +13.60 % ↑ -0.20 % ↓ +158.18 % ↑ +1 162.22 % ↑
4. Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SLR.MC
9.78 € +14.12 % ↑ +1.82 % ↑ +117.33 % ↑ +598.57 % ↑
5. Agile Content, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AGIL.MC
3.70 € -0.075 % ↓ -0.18 % ↓ +81.37 % ↑ +122.89 % ↑
6. Cellnex Telecom, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CLNX.MC
50.86 € +2.56 % ↑ +4.65 % ↑ +68.58 % ↑ +183.34 % ↑
7. Grenergy Renovables, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GRE.MC
12.40 € +0.81 % ↑ -0.32 % ↓ +53.09 % ↑ +656.10 % ↑
8. Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BME.MC
32.94 € -0.00962 % ↓ -0.0562 % ↓ +39.81 % ↑ +2.62 % ↑
9. Grifols, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GRF.MC
30.19 € -0.0446 % ↓ -0.12 % ↓ +29.57 % ↑ +19.85 % ↑
10. Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ROVI.MC
24.50 € -0.05039 % ↓ -0.0649 % ↓ +27.94 % ↑ +58.06 % ↑
11. Laboratorio Reig Jofre, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
RJF.MC
3 € +33.33 % ↑ +23.46 % ↑ +23.46 % ↑ -0.10 % ↓
12. Viscofan, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
VIS.MC
59.75 € +9.03 % ↑ +19.14 % ↑ +23.30 % ↑ +9.77 % ↑
13. Reno De Medici S.p.A. स्टक मूल्य इतिहास
RDM.MC
0.62 € -0.00161 % ↓ -0.16 % ↓ +10.71 % ↑ +79.71 % ↑
14. Ferrovial, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FER.MC
23.64 € +7.45 % ↑ -0.21 % ↓ +9.39 % ↑ +17.88 % ↑
15. Iberdrola, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IBE.MC
9.15 € +4.84 % ↑ -0.18 % ↓ +8.26 % ↑ +28.88 % ↑
16. Vidrala, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
VID.MC
86 € +6.44 % ↑ -0.11 % ↓ +4.24 % ↑ +48.92 % ↑
17. Fluidra, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FDR.MC
10.64 € +7.26 % ↑ -0.20 % ↓ +4.11 % ↑ +73.43 % ↑
18. Ebro Foods, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EBRO.MC
18.84 € +0.86 % ↑ +5.19 % ↑ +0.86 % ↑ -0.10 % ↓
19. Aperam S.A. स्टक मूल्य इतिहास
APAM.MC
21.72 € -0.00595 % ↓ -0.31 % ↓ -0.00367 % ↓ -0.50 % ↓
20. Pescanova, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PVA.MC
0.49 € +2.62 % ↑ -0.11 % ↓ -0.02004 % ↓ -0.92 % ↓
21. Barón de Ley, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BDL.MC
100 € -0.0196 % ↓ -0.061 % ↓ -0.0338 % ↓ -0.12 % ↓
22. NBI Bearings Europe, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NBI.MC
3.90 € +20.37 % ↑ -0.093 % ↓ -0.0441 % ↓ +139.26 % ↑
23. Euskaltel, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EKT.MC
7.22 € +4.64 % ↑ -0.15 % ↓ -0.045 % ↓ -0.28 % ↓
24. Industria de Diseño Textil, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ITX.MC
23.57 € +2.52 % ↑ -0.25 % ↓ -0.0546 % ↓ -0.35 % ↓
25. Faes Farma, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FAE.MC
3.78 € -0.0633 % ↓ -0.21 % ↓ -0.06095 % ↓ +21.38 % ↑
26. Zardoya Otis, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ZOT.MC
6.27 € +2.96 % ↑ -0.11 % ↓ -0.0893 % ↓ -0.28 % ↓
27. Nicolás Correa, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NEA.MC
3.94 € +1.81 % ↑ -0.24 % ↓ -0.0943 % ↓ +58.23 % ↑
28. Endesa, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELE.MC
20.35 € +4.20 % ↑ -0.21 % ↓ -0.11 % ↓ -0.084 % ↓
29. MásMóvil Ibercom, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MAS.MC
18 € +10.77 % ↑ +2.74 % ↑ -0.11 % ↓ -0.70 % ↓
30. NH Hotel Group, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NHH.MC
3.90 € +26.42 % ↑ -0.24 % ↓ -0.12 % ↓ -0.25 % ↓
31. Altia Consultores, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ALC.MC
17.50 € +0.57 % ↑ -0.23 % ↓ -0.13 % ↓ +5.11 % ↑
32. Acciona, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ANA.MC
83.50 € -0.03076 % ↓ -0.29 % ↓ -0.13 % ↓ +0.12 % ↑
33. Oryzon Genomics S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ORY.MC
3.51 € +3.85 % ↑ +10.90 % ↑ -0.13 % ↓ +7.34 % ↑
34. Montebalito, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MTB.MC
1.33 € +10.83 % ↑ -0.21 % ↓ -0.13 % ↓ -0.43 % ↓
35. EuroEspes, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EEP.MC
0.51 € +32.89 % ↑ -0.0818 % ↓ -0.14 % ↓ -0.49 % ↓
36. Sacyr, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SCYR.MC
1.68 € +8.90 % ↑ -0.35 % ↓ -0.19 % ↓ -0.37 % ↓
37. Ercros, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ECR.MC
1.87 € -0.24 % ↓ -0.23 % ↓ -0.19 % ↓ -0.34 % ↓
38. Enagás, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ENG.MC
20.65 € +1.28 % ↑ -0.21 % ↓ -0.19 % ↓ -0.22 % ↓
39. Prim, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PRM.MC
8.80 € +1.15 % ↑ -0.24 % ↓ -0.20 % ↓ -0.14 % ↓
40. Red Eléctrica Corporación, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
REE.MC
15.83 € +6.24 % ↑ -0.19 % ↓ -0.20 % ↓ -0.21 % ↓
41. Gigas Hosting, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GIGA.MC
5.25 € +1.94 % ↑ -0.0789 % ↓ -0.20 % ↓ +123.40 % ↑
42. Miquel y Costas & Miquel, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MCM.MC
12.52 € +7.93 % ↑ -0.14 % ↓ -0.20 % ↓ -0.61 % ↓
43. Almirall, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ALM.MC
12.31 € +12.01 % ↑ -0.0284 % ↓ -0.20 % ↓ -0.20 % ↓
44. General de Alquiler de Maquinaria, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GALQ.MC
1.08 € +8 % ↑ -0.40 % ↓ -0.20 % ↓ -0.51 % ↓
45. Acerinox, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ACX.MC
6.82 € +11.84 % ↑ -0.27 % ↓ -0.21 % ↓ -0.43 % ↓
46. Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LOG.MC
16.34 € +2.38 % ↑ -0.20 % ↓ -0.21 % ↓ -0.30 % ↓
47. Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
COL.MC
7.71 € -0.00644 % ↓ -0.40 % ↓ -0.22 % ↓ +6.52 % ↑
48. Renta 4 Banco, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
R4.MC
5.80 € -0.0236 % ↓ -0.14 % ↓ -0.22 % ↓ -0.0333 % ↓
49. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FCC.MC
8.89 € +12.53 % ↑ -0.25 % ↓ -0.23 % ↓ -0.0947 % ↓
50. Talgo, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TLGO.MC
4.27 € -0.00582 % ↓ -0.29 % ↓ -0.24 % ↓ -0.21 % ↓
51. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CAF.MC
29.55 € -0.00169 % ↓ -0.30 % ↓ -0.24 % ↓ -0.22 % ↓
52. Iberpapel Gestión, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IBG.MC
22.20 € +12.12 % ↑ -0.13 % ↓ -0.26 % ↓ -0.27 % ↓
53. Indra Sistemas, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IDR.MC
7.05 € -0.048 % ↓ -0.32 % ↓ -0.26 % ↓ -0.43 % ↓
54. Elecnor, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ENO.MC
8.64 € +2.61 % ↑ -0.14 % ↓ -0.27 % ↓ -0.26 % ↓
55. Aena S.M.E., S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AENA.MC
121.80 € +7.22 % ↑ -0.27 % ↓ -0.27 % ↓ -0.29 % ↓
56. Obrascón Huarte Lain, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
OHL.MC
0.77 € +8.36 % ↑ -0.26 % ↓ -0.27 % ↓ -0.77 % ↓
57. Griñó Ecologic, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GRI.MC
0.97 € -0.11 % ↓ -0.45 % ↓ -0.30 % ↓ -0.12 % ↓
58. Realia Business, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
RLIA.MC
0.64 € -0.08 % ↓ -0.25 % ↓ -0.30 % ↓ -0.40 % ↓
59. ENCE Energía y Celulosa, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ENC.MC
2.72 € -0.0831 % ↓ -0.24 % ↓ -0.30 % ↓ -0.23 % ↓
60. Corporación Financiera Alba, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ALB.MC
33.90 € +4.31 % ↑ -0.25 % ↓ -0.32 % ↓ -0.35 % ↓
61. Tubos Reunidos, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TRG.MC
0.13 € -0.0326 % ↓ -0.34 % ↓ -0.33 % ↓ -0.89 % ↓
62. Bodegas Riojanas, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
RIO.MC
3.26 € -0.0578 % ↓ -0.19 % ↓ -0.33 % ↓ -0.28 % ↓
63. Amadeus IT Group, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AMS.MC
46.20 € +8.12 % ↑ -0.35 % ↓ -0.34 % ↓ -0.0817 % ↓
64. Azkoyen, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AZK.MC
5.20 € -0.0747 % ↓ -0.13 % ↓ -0.34 % ↓ -0.29 % ↓
65. Naturhouse Health, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NTH.MC
1.44 € -0.00347 % ↓ -0.39 % ↓ -0.35 % ↓ -0.68 % ↓
66. Amper, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AMP.MC
0.16 € +3.18 % ↑ -0.39 % ↓ -0.35 % ↓ -0.34 % ↓
67. CIE Automotive, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CIE.MC
15.05 € +5.61 % ↑ -0.23 % ↓ -0.36 % ↓ -0.20 % ↓
68. Clínica Baviera, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CBAV.MC
9.20 € -0.08 % ↓ -0.29 % ↓ -0.36 % ↓ -0.10 % ↓
69. Lingotes Especiales, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LGT.MC
10.15 € -0.0938 % ↓ -0.24 % ↓ -0.37 % ↓ -0.52 % ↓
70. eDreams ODIGEO S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EDR.MC
2.09 € +1.95 % ↑ -0.58 % ↓ -0.38 % ↓ -0.31 % ↓
71. Técnicas Reunidas, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TRE.MC
14.15 € +16.75 % ↑ -0.35 % ↓ -0.38 % ↓ -0.59 % ↓
72. MERLIN Properties SOCIMI, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MRL.MC
7.27 € +0.21 % ↑ -0.45 % ↓ -0.40 % ↓ -0.36 % ↓
73. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ACS.MC
21.95 € +5.02 % ↑ -0.27 % ↓ -0.41 % ↓ -0.38 % ↓
74. Grupo Catalana Occidente, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GCO.MC
18.74 € +6.96 % ↑ -0.37 % ↓ -0.41 % ↓ -0.49 % ↓
75. ArcelorMittal स्टक मूल्य इतिहास
MTS.MC
8.31 € -0.0698 % ↓ -0.45 % ↓ -0.41 % ↓ -0.57 % ↓
76. Telefónica, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TEF.MC
4.23 € +6.34 % ↑ -0.31 % ↓ -0.41 % ↓ -0.57 % ↓
77. Mapfre, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MAP.MC
1.55 € -0.0215 % ↓ -0.34 % ↓ -0.42 % ↓ -0.51 % ↓
78. Abengoa, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ABG.MC
0.012 € -0.13 % ↓ -0.41 % ↓ -0.42 % ↓ -0.71 % ↓
79. Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LRE.MC
4.10 € +12.04 % ↑ -0.43 % ↓ -0.42 % ↓ -0.49 % ↓
80. Grupo Empresarial San José, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GSJ.MC
4.11 € -0.0386 % ↓ -0.32 % ↓ -0.42 % ↓ +17.96 % ↑
81. Repsol, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
REP.MC
8.40 € +8.47 % ↑ -0.30 % ↓ -0.42 % ↓ -0.44 % ↓
82. Applus Services, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
APPS.MC
6.58 € +27.03 % ↑ -0.39 % ↓ -0.42 % ↓ -0.42 % ↓
83. CaixaBank, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CABK.MC
1.58 € +2.99 % ↑ -0.41 % ↓ -0.43 % ↓ -0.62 % ↓
84. Bankinter, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BKT.MC
3.66 € +7.11 % ↑ -0.40 % ↓ -0.44 % ↓ -0.55 % ↓
85. Cátenon, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
COM.MC
0.29 € +25.86 % ↑ -0.29 % ↓ -0.44 % ↓ -0.51 % ↓
86. Inmobiliaria del Sur, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ISUR.MC
6.38 € +2.90 % ↑ -0.37 % ↓ -0.45 % ↓ -0.40 % ↓
87. Grupo Ezentis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EZE.MC
0.27 € -0.12 % ↓ -0.23 % ↓ -0.46 % ↓ -0.58 % ↓
88. Meliá Hotels International, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MEL.MC
4.40 € +12.30 % ↑ -0.40 % ↓ -0.46 % ↓ -0.68 % ↓
89. Vocento, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
VOC.MC
0.72 € -0.0271 % ↓ -0.36 % ↓ -0.47 % ↓ -0.57 % ↓
90. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PSG.MC
2 € +2.04 % ↑ -0.45 % ↓ -0.47 % ↓ -0.66 % ↓
91. Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
A3M.MC
2.29 € -0.0155 % ↓ -0.24 % ↓ -0.48 % ↓ -0.80 % ↓
92. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BBVA.MC
2.63 € +1.27 % ↑ -0.49 % ↓ -0.48 % ↓ -0.65 % ↓
93. Bancolombia S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CIB
23.06 $ -0.072 % ↓ -0.58 % ↓ -0.49 % ↓ -0.46 % ↓
94. Adolfo Domínguez, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ADZ.MC
4.02 € -0.0171 % ↓ -0.36 % ↓ -0.49 % ↓ -0.14 % ↓
95. Airbus SE स्टक मूल्य इतिहास
AIR.MC
57.25 € +9.55 % ↑ -0.56 % ↓ -0.51 % ↓ -0.23 % ↓
96. Mediaset España Comunicación, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TL5.MC
3.12 € -0.0522 % ↓ -0.37 % ↓ -0.52 % ↓ -0.74 % ↓
97. Banco Santander, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SAN.MC
1.94 € +1.71 % ↑ -0.49 % ↓ -0.52 % ↓ -0.66 % ↓
98. International Consolidated Airlines Group, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IAG.MC
2.38 € -0.0442 % ↓ -0.68 % ↓ -0.55 % ↓ -0.66 % ↓
99. Renta Corporación Real Estate, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
REN.MC
1.75 € +8.02 % ↑ -0.43 % ↓ -0.56 % ↓ -0.41 % ↓
100. Tubacex, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TUB.MC
1.13 € -0.12 % ↓ -0.54 % ↓ -0.56 % ↓ -0.69 % ↓
101. Nyesa Valores Corporación, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NYE.MC
0.0064 € +3.23 % ↑ -0.30 % ↓ -0.57 % ↓ -0.96 % ↓
102. Deoleo, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
OLE.MC
0.024 € -0.47 % ↓ -0.15 % ↓ -0.58 % ↓ -0.87 % ↓
103. Promotora de Informaciones, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PRS.MC
0.58 € +2.66 % ↑ -0.59 % ↓ -0.60 % ↓ -0.63 % ↓
104. Liberbank, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LBK.MC
0.14 € -0.10 % ↓ -0.56 % ↓ -0.64 % ↓ -0.79 % ↓
105. Bankia, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BKIA.MC
0.80 € -0.11 % ↓ -0.53 % ↓ -0.65 % ↓ -0.81 % ↓
106. Quabit Inmobiliaria, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
QBT.MC
0.42 € -0.0151 % ↓ -0.55 % ↓ -0.65 % ↓ -0.79 % ↓
107. Banco de Sabadell, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SAB.MC
0.28 € -0.21 % ↓ -0.68 % ↓ -0.73 % ↓ -0.85 % ↓
108. Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
DIA.MC
0.11 € -0.0873 % ↓ +30.88 % ↑ -0.82 % ↓ -0.98 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...