स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण Euronext लिस्बन (LIS)

Euronext लिस्बन मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. EDP - Energias de Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
EDP.LS
15.35B EUR
15 351 154 688 €
+1.88 % ↑ 18.38M EUR
18 381 655 €
+213.99 % ↑
2. EDP Renováveis, S.A. बजार क्याप्सन
EDPR.LS
10.40B EUR
10 397 911 040 €
+2.05 % ↑ 688 509 EUR
688 509 €
+103.67 % ↑
3. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
JMT.LS
9.68B EUR
9 677 883 392 €
-0.32 % ↓ 220 723 EUR
220 723 €
-82.83 % ↓
4. Galp Energia, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
GALP.LS
8.89B EUR
8 885 425 152 €
-2.77 % ↓ 4.75M EUR
4 750 114 €
+55.21 % ↑
5. NOS, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
NOS.LS
1.88B EUR
1 883 167 616 €
-2.18 % ↓ 542 362 EUR
542 362 €
-70.1 % ↓
6. REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
RENE.LS
1.61B EUR
1 611 843 328 €
-0.21 % ↓ 332 611 EUR
332 611 €
-48.43 % ↓
7. Banco Comercial Português, S.A. बजार क्याप्सन
BCP.LS
1.49B EUR
1 488 699 520 €
-3.24 % ↓ 94.41M EUR
94 409 318 €
+42.29 % ↑
8. Sonae, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SON.LS
1.30B EUR
1 295 685 504 €
+0.07 % ↑ 1.50M EUR
1 503 609 €
+1166.03 % ↑
9. Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
COR.LS
1.23B EUR
1 226 260 096 €
-0.22 % ↓ 72 123 EUR
72 123 €
+1.59 % ↑
10. Altri, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
ALTR.LS
848.84M EUR
848 836 224 €
-3.77 % ↓ 1.85M EUR
1 844 892 €
+333.18 % ↑
11. Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SEM.LS
678.97M EUR
678 970 176 €
-2.43 % ↓ 31 112 EUR
31 112 €
-52.48 % ↓
12. Sonaecom, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
SNC.LS
510.63M EUR
510 634 208 €
-1.76 % ↓ 100 EUR
100 €
-98.37 % ↓
13. CTT - Correios De Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
CTT.LS
307.50M EUR
307 500 000 €
-2.15 % ↓ 1.07M EUR
1 071 934 €
+30.77 % ↑
14. Mota-Engil, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
EGL.LS
265.66M EUR
265 663 280 €
-4.81 % ↓ 2.93M EUR
2 930 082 €
+42.25 % ↑
15. Ibersol, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
IBS.LS
201.53M EUR
201 528 000 €
+0.97 % ↑ 3 836 EUR
3 836 €
-93.47 % ↓
16. Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
VAF.LS
157.59M EUR
157 590 992 €
-1.05 % ↓ 1 000 EUR
1 000 €
-48.74 % ↓
17. Sonae Capital, SGPS, SA बजार क्याप्सन
SONC.LS
133.02M EUR
133 017 664 €
-3.23 % ↓ 214 411 EUR
214 411 €
+2847.23 % ↑
18. F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
RAM.LS
110.52M EUR
110 514 864 €
-3.15 % ↓ 2 076 EUR
2 076 €
-40.82 % ↓
19. Novabase SGPS SA बजार क्याप्सन
NBA.LS
101.42M EUR
101 420 832 €
+0.61 % ↑ 16 871 EUR
16 871 €
+73.84 % ↑
20. Toyota Caetano Portugal, S.A. बजार क्याप्सन
SCT.LS
100.10M EUR
100 100 000 €
+5.93 % ↑ 10 EUR
10 €
-99.85 % ↓
21. Pharol, SGPS S.A. बजार क्याप्सन
PHR.LS
64.84M EUR
64 837 384 €
+0.26 % ↑ 2.25M EUR
2 253 005 €
-72.3 % ↓
22. Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD बजार क्याप्सन
SLBEN.LS
62.10M EUR
62 100 000 €
-1.82 % ↓ 873 EUR
873 €
-18.94 % ↓
23. Teixeira Duarte, S.A. बजार क्याप्सन
TDSA.LS
49.77M EUR
49 770 000 €
-2.87 % ↓ 91 857 EUR
91 857 €
+1737.14 % ↑
24. Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD बजार क्याप्सन
SCP.LS
46.90M EUR
46 900 000 €
+2.94 % ↑ 47 EUR
47 €
+113.64 % ↑
25. Martifer SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
MAR.LS
37.94M EUR
37 940 232 €
+0.26 % ↑ 350 EUR
350 €
-91.4 % ↓
26. Sonagi, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
SNG.LS
30M EUR
30 000 000 €
+3.45 % ↑ 1 000 EUR
1 000 €
+100 % ↑
27. Cofina, SGPS, S.A. बजार क्याप्सन
CFN.LS
28.10M EUR
28 103 082 €
-3.86 % ↓ 46 537 EUR
46 537 €
+517.69 % ↑
28. Sonae Indústria, S.G.P.S., S.A. बजार क्याप्सन
SONI.LS
27.15M EUR
27 150 994 €
-0.99 % ↓ 11 460 EUR
11 460 €
+97.52 % ↑
29. Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. बजार क्याप्सन
IPR.LS
22.18M EUR
22 176 000 €
-0.75 % ↓ 15 000 EUR
15 000 €
-94.85 % ↓
30. Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. बजार क्याप्सन
INA.LS
16.84M EUR
16 839 232 €
-4.76 % ↓ 51 850 EUR
51 850 €
-49.41 % ↓
31. Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. बजार क्याप्सन
FCP.LS
14.63M EUR
14 624 934 €
-5.8 % ↓ 20 EUR
20 €
-99.76 % ↓
32. Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A. बजार क्याप्सन
GLINT.LS
11.74M EUR
11 739 991 €
-2.88 % ↓ 9 303 EUR
9 303 €
+365.15 % ↑
33. Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, S.A. बजार क्याप्सन
LIG.LS
1.76M EUR
1 760 435 €
+26.67 % ↑ 140 000 EUR
140 000 €
+13900 % ↑
34. Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. बजार क्याप्सन
ORE.LS
1.30M EUR
1 304 006 €
- 10 EUR
10 €
-96.67 % ↓
35. Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. बजार क्याप्सन
RED.LS
791 092 EUR
791 092 €
-3.51 % ↓ 2 200 EUR
2 200 €
-56 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...