स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

भारत मा कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण को इतिहास

भारत मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. Gaurav Mercantiles Limited स्टक मूल्य इतिहास
GMLM.BO
376.85 Rs +62.44 % ↑ +188.66 % ↑ +543.64 % ↑ +1 640.65 % ↑
2. Saraswati Commercial (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
ZSARACOM.BO
279.25 Rs +48.30 % ↑ +190.28 % ↑ +500.54 % ↑ +3 288.96 % ↑
3. Srestha Finvest Limited स्टक मूल्य इतिहास
SRESTHA.BO
7.87 Rs +4.79 % ↑ +20.34 % ↑ +318.62 % ↑ +3.06 % ↑
4. Gujarat Themis Biosyn Limited स्टक मूल्य इतिहास
GUJTHEM.BO
175.50 Rs +29.04 % ↑ +49.94 % ↑ +317.86 % ↑ +295.27 % ↑
5. Som Datt Finance Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
SODFC.BO
19.10 Rs -0.0751 % ↓ -0.0991 % ↓ +308.99 % ↑ +206.09 % ↑
6. Apollo Finvest (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
APOLLOFI.BO
203.70 Rs +17.78 % ↑ -0.39 % ↓ +270.36 % ↑ +1 267.11 % ↑
7. Integra Telecommunication & Software Limited स्टक मूल्य इतिहास
INTELSOFT.BO
34.25 Rs -0.0499 % ↓ +5.38 % ↑ +251.28 % ↑ -0.28 % ↓
8. Goenka Business & Finance Limited स्टक मूल्य इतिहास
GBFL.BO
1.94 Rs +7.78 % ↑ +10.23 % ↑ +246.43 % ↑ -0.98 % ↓
9. Niraj Cement Structurals Limited स्टक मूल्य इतिहास
NIRAJ.BO
49.65 Rs -0.006006 % ↓ +52.35 % ↑ +207.43 % ↑ +67.17 % ↑
10. GMM Pfaudler Limited स्टक मूल्य इतिहास
GMM.BO
3 807 Rs +6.74 % ↑ +19.73 % ↑ +179.21 % ↑ +604.61 % ↑
11. Black Rose Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
BLACKROSE.BO
128.25 Rs +36.95 % ↑ -0.13 % ↓ +163.89 % ↑ +384.88 % ↑
12. Authum Investment & Infrastructure Limited स्टक मूल्य इतिहास
AIIL.BO
77 Rs +9.22 % ↑ -0.29 % ↓ +161.91 % ↑ +135.12 % ↑
13. Educomp Solutions Limited स्टक मूल्य इतिहास
EDUCOMP.BO
4.74 Rs +161.88 % ↑ +374 % ↑ +159.02 % ↑ -0.42 % ↓
14. Alkyl Amines Chemicals Limited स्टक मूल्य इतिहास
ALKYLAMINE.BO
2 001.05 Rs +6.94 % ↑ +14.18 % ↑ +144.22 % ↑ +424.25 % ↑
15. Fine-Line Circuits Limited स्टक मूल्य इतिहास
FINELINE.BO
34 Rs +29.03 % ↑ +33.33 % ↑ +143.73 % ↑ +227.24 % ↑
16. Mid India Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
MIDINDIA.BO
0.87 Rs -0.0745 % ↓ -0.19 % ↓ +135.14 % ↑ +27.94 % ↑
17. Alchemist Limited स्टक मूल्य इतिहास
ALCHEM.BO
4.22 Rs +133.15 % ↑ +569.84 % ↑ +130.60 % ↑ -0.75 % ↓
18. Shree Digvijay Cement Company Limited स्टक मूल्य इतिहास
SHREDIGCEM.BO
37.30 Rs +62.88 % ↑ +20.13 % ↑ +126.75 % ↑ +55.42 % ↑
19. Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited स्टक मूल्य इतिहास
TUTIALKA.BO
7.49 Rs +77.91 % ↑ +91.07 % ↑ +125.60 % ↑ -0.31 % ↓
20. AGC Networks Limited स्टक मूल्य इतिहास
AGCNET.BO
243.35 Rs -0.06042 % ↓ -0.44 % ↓ +125.12 % ↑ +109.78 % ↑
21. Krishna Ventures Limited स्टक मूल्य इतिहास
KRISHNA.BO
14.60 Rs -0.070064 % ↓ -0.0818 % ↓ +119.55 % ↑ -0.98 % ↓
22. Career Point Limited स्टक मूल्य इतिहास
CAREERP.BO
157.95 Rs -0.11 % ↓ +2.66 % ↑ +117.86 % ↑ +53.13 % ↑
23. JLA Infraville Shoppers Limited स्टक मूल्य इतिहास
JSHL.BO
22.15 Rs +16.89 % ↑ +4.48 % ↑ +117.16 % ↑ +980.49 % ↑
24. Navin Fluorine International Limited स्टक मूल्य इतिहास
NAVINFLUOR.BO
1 562.10 Rs -0.0262 % ↓ +1.50 % ↑ +116.72 % ↑ +168.08 % ↑
25. Abbott India Limited स्टक मूल्य इतिहास
ABBOTINDIA.BO
16 728.10 Rs -0.015 % ↓ +2.95 % ↑ +113.73 % ↑ +301.96 % ↑
26. Tarai Foods Limited स्टक मूल्य इतिहास
TARAI.BO
5.13 Rs -0.27 % ↓ +13.50 % ↑ +109.39 % ↑ -0.0773 % ↓
27. Bharat Immunologicals & Biologicals Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
BIBCL.BO
17.85 Rs +27.77 % ↑ +119.29 % ↑ +103.30 % ↑ -0.39 % ↓
28. Ruchi Infrastructure Limited स्टक मूल्य इतिहास
RUCHINFRA.BO
5.71 Rs +94.22 % ↑ +134.98 % ↑ +100.35 % ↑ +73.56 % ↑
29. Dhanada Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
DHANADACO.BO
3.42 Rs +41.32 % ↑ +293.10 % ↑ +97.69 % ↑ -0.31 % ↓
30. R Systems International Limited स्टक मूल्य इतिहास
RSYSTEMINT.BO
91.40 Rs +0.99 % ↑ -0.0469 % ↓ +95.51 % ↑ +113.30 % ↑
31. VMV Holidays Limited स्टक मूल्य इतिहास
VMV.BO
26.80 Rs +6.35 % ↑ -0.10 % ↓ +94.20 % ↑ +78.67 % ↑
32. Trio Mercantile & Trading Limited स्टक मूल्य इतिहास
TRIOMERC.BO
41 Rs +0.74 % ↑ +4.06 % ↑ +86.36 % ↑ +127.78 % ↑
33. Sainik Finance & Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
SAINIK.BO
27.90 Rs +15.77 % ↑ +39.85 % ↑ +84.65 % ↑ -0.0956 % ↓
34. KLG Capital Services Limited स्टक मूल्य इतिहास
KLGCAP.BO
10.86 Rs +3.92 % ↑ +10.82 % ↑ +84.38 % ↑ -0.11 % ↓
35. Dharani Finance Limited स्टक मूल्य इतिहास
DHARFIN.BO
4.64 Rs +27.47 % ↑ +109.01 % ↑ +83.40 % ↑ -0.41 % ↓
36. J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
JBCHEPHARM.BO
681.85 Rs +22.67 % ↑ +21.74 % ↑ +83.22 % ↑ +102.12 % ↑
37. The Orissa Minerals Development Company Limited स्टक मूल्य इतिहास
ORISSAMINE.BO
1 490.80 Rs +9.34 % ↑ -0.22 % ↓ +82.54 % ↑ -0.22 % ↓
38. Ecoboard Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
ECOBOAR.BO
3.85 Rs -0.17 % ↓ -0.29 % ↓ +79.07 % ↑ -0.30 % ↓
39. Tips Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
TIPSINDLTD.BO
106.55 Rs +8.23 % ↑ -0.16 % ↓ +78.48 % ↑ +81.98 % ↑
40. Titan Biotech Limited स्टक मूल्य इतिहास
TITANBIO.BO
72.75 Rs +50.15 % ↑ +31.44 % ↑ +78.09 % ↑ +53.48 % ↑
41. Tyche Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
TYCHE.BO
115.65 Rs +5.52 % ↑ -0.0986 % ↓ +77.51 % ↑ +78.20 % ↑
42. Kilpest India Limited स्टक मूल्य इतिहास
KILPEST.BO
156.50 Rs +13.24 % ↑ +88.21 % ↑ +75.15 % ↑ +291.74 % ↑
43. Mercury Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
MERCURYLAB.BO
465.85 Rs +74.15 % ↑ +44.70 % ↑ +73.82 % ↑ +3.52 % ↑
44. IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
IOLCP.BO
380.85 Rs +27.44 % ↑ +27.44 % ↑ +73.19 % ↑ +528.47 % ↑
45. Divinus Fabrics Limited स्टक मूल्य इतिहास
DIVINUS.BO
39.30 Rs +2.08 % ↑ +6.22 % ↑ +71.62 % ↑ -0.70 % ↓
46. Resonance Specialties Limited स्टक मूल्य इतिहास
RESONANCE.BO
44.45 Rs +26.64 % ↑ -0.26 % ↓ +69.33 % ↑ +3.13 % ↑
47. Venus Remedies Limited स्टक मूल्य इतिहास
VENUSREM.BO
50.35 Rs +9.81 % ↑ +100.60 % ↑ +69.24 % ↑ -0.48 % ↓
48. Aarti Drugs Limited स्टक मूल्य इतिहास
AARTIDRUGS.BO
971.10 Rs +30.67 % ↑ +30.06 % ↑ +68.64 % ↑ +101.01 % ↑
49. Alembic Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
APLLTD.BO
871.20 Rs +14.27 % ↑ +34.54 % ↑ +68.41 % ↑ +62.16 % ↑
50. Kavit Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
KAVITIND.BO
81.80 Rs +2.06 % ↑ -0.26 % ↓ +67.62 % ↑ +183.54 % ↑
51. Peeti Securities Limited स्टक मूल्य इतिहास
PEETISEC.BO
9.07 Rs +12.25 % ↑ +30.13 % ↑ +66.73 % ↑ +88.96 % ↑
52. M.B. Parikh Finstocks Limited स्टक मूल्य इतिहास
MBPARIKH.BO
12.12 Rs +10.18 % ↑ +2.71 % ↑ +66.03 % ↑ +52.45 % ↑
53. P.H. Capital Limited स्टक मूल्य इतिहास
PHCAP.BO
20.70 Rs +9.52 % ↑ -0.13 % ↓ +64.29 % ↑ -0.25 % ↓
54. Mukesh Babu Financial Services Limited स्टक मूल्य इतिहास
MUKESHB.BO
142.75 Rs +6.85 % ↑ -0.13 % ↓ +64.08 % ↑ +117.94 % ↑
55. Berger Paints India Limited स्टक मूल्य इतिहास
BERGEPAINT.BO
492 Rs -0.0712 % ↓ -0.13 % ↓ +63.78 % ↑ +95.55 % ↑
56. Astec LifeSciences Limited स्टक मूल्य इतिहास
ASTEC.BO
737.35 Rs +84.31 % ↑ +54.81 % ↑ +62.43 % ↑ +27.37 % ↑
57. Multi Commodity Exchange of India Limited स्टक मूल्य इतिहास
MCX.BO
1 311.90 Rs +20.01 % ↑ -0.0349 % ↓ +60.84 % ↑ +30.39 % ↑
58. IDBI MUTUAL FUND - IDBI GOLD E स्टक मूल्य इतिहास
IDBIGOLD.BO
4 700 Rs +10.20 % ↑ +20.51 % ↑ +60.41 % ↑ +78.71 % ↑
59. Ipca Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
IPCALAB.BO
1 494.35 Rs -0.0932 % ↓ +8.79 % ↑ +60.23 % ↑ +204.32 % ↑
60. Golkunda Diamonds & Jewellery Limited स्टक मूल्य इतिहास
GOLKUNDIA.BO
15.20 Rs -0.16 % ↓ +1.67 % ↑ +59.50 % ↑ -0.36 % ↓
61. Bharti Airtel Limited स्टक मूल्य इतिहास
BHARTIARTL.BO
552.40 Rs +13.73 % ↑ +2.97 % ↑ +59.38 % ↑ +48.57 % ↑
62. Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
BIOFILCHEM.BO
12.95 Rs -0.0982 % ↓ +30.54 % ↑ +58.90 % ↑ +1.57 % ↑
63. Melstar Information Technologies Limited स्टक मूल्य इतिहास
MELSTAR.BO
2.87 Rs -0.22 % ↓ -0.40 % ↓ +58.56 % ↑ -0.12 % ↓
64. AVT Natural Products Limited स्टक मूल्य इतिहास
AVTNPL.BO
39.10 Rs +25.72 % ↑ +1.16 % ↑ +57.66 % ↑ -0.05097 % ↓
65. Deepak Nitrite Limited स्टक मूल्य इतिहास
DEEPAKNI.BO
499.40 Rs +2.91 % ↑ -0.00567 % ↓ +56.95 % ↑ +253.56 % ↑
66. Nestlé India Limited स्टक मूल्य इतिहास
NESTLEIND.BO
17 533.80 Rs -0.00189 % ↓ +7.83 % ↑ +55.29 % ↑ +163.38 % ↑
67. Diamines and Chemicals Limited स्टक मूल्य इतिहास
DIAMINESQ.BO
196.50 Rs -0.014 % ↓ -0.16 % ↓ +54.18 % ↑ +156.70 % ↑
68. Dr. Reddy's Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
DRREDDY.BO
4 073.80 Rs +3.17 % ↑ +32.45 % ↑ +53.65 % ↑ +61.76 % ↑
69. AstraZeneca Pharma India Limited स्टक मूल्य इतिहास
ASTRAZEN.BO
3 044.50 Rs +9.61 % ↑ +14.52 % ↑ +53.24 % ↑ +227.24 % ↑
70. Granules India Limited स्टक मूल्य इतिहास
GRANULES.BO
171.40 Rs +0.32 % ↑ -0.0121 % ↓ +52.69 % ↑ +23.89 % ↑
71. Delton Cables Limited स्टक मूल्य इतिहास
DLTNCBL.BO
24.15 Rs -0.0242 % ↓ -0.42 % ↓ +52.37 % ↑ -0.0436 % ↓
72. Torrent Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
TORNTPHARM.BO
2 364.80 Rs -0.0462 % ↓ +5.12 % ↑ +51.61 % ↑ +93.18 % ↑
73. Poly Medicure Limited स्टक मूल्य इतिहास
POLYMED.BO
291.80 Rs +29.12 % ↑ -0.0689 % ↓ +51.19 % ↑ +39.85 % ↑
74. Divi's Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
DIVISLAB.BO
2 395.75 Rs +1.40 % ↑ +11.84 % ↑ +51.15 % ↑ +310.65 % ↑
75. UTI Mutual Fund - UTI-Gold Exchange Traded Fund स्टक मूल्य इतिहास
GOLDSHARE.BO
4 261.75 Rs -0.0267 % ↓ +12.60 % ↑ +51.02 % ↑ +64.59 % ↑
76. Vaibhav Global Limited स्टक मूल्य इतिहास
VAIBHAVGBL.BO
1 097.65 Rs +16.15 % ↑ -0.0327 % ↓ +50.18 % ↑ +114.64 % ↑
77. Dhanuka Agritech Limited स्टक मूल्य इतिहास
DHANUKA.BO
576.35 Rs +35.21 % ↑ +18.64 % ↑ +50.15 % ↑ -0.34 % ↓
78. Chd Chemicals Limited स्टक मूल्य इतिहास
CHDCHEM.BO
40.70 Rs +19.71 % ↑ -0.10 % ↓ +49.08 % ↑ +225.60 % ↑
79. Katare Spinning Mills Limited स्टक मूल्य इतिहास
KATRSPG.BO
15.70 Rs +12.63 % ↑ -0.21 % ↓ +48.82 % ↑ -0.16 % ↓
80. M.K. Exim (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
MKEXIM.BO
15.50 Rs +39.01 % ↑ -0.18 % ↓ +48.75 % ↑ +64.89 % ↑
81. Kotak Mahindra Mutual Fund - Kotak Gold ETF स्टक मूल्य इतिहास
KOTAKGOLD.BO
413.41 Rs -0.0329 % ↓ +9.90 % ↑ +48.50 % ↑ +60.94 % ↑
82. Dr. Lal PathLabs Limited स्टक मूल्य इतिहास
LALPATHLAB.BO
1 531.30 Rs -0.0439 % ↓ -0.0699 % ↓ +48.30 % ↑ +70.16 % ↑
83. Coromandel International Limited स्टक मूल्य इतिहास
COROMANDEL.BO
644.40 Rs +14.27 % ↑ +5.26 % ↑ +47.61 % ↑ +56.58 % ↑
84. Vandana Knitwear Limited स्टक मूल्य इतिहास
VANDANA.BO
0.28 Rs -0.24 % ↓ -0.0345 % ↓ +47.37 % ↑ +33.33 % ↑
85. Aditya Birla Sun Life Mutual F स्टक मूल्य इतिहास
BSLGOLDETF.BO
4 298 Rs -0.0394 % ↓ +11.41 % ↑ +47.19 % ↑ +53.50 % ↑
86. SBI Mutual Fund - SBI-ETF Gold स्टक मूल्य इतिहास
SBIGETS.BO
4 185.27 Rs -0.04043 % ↓ +9.30 % ↑ +47.11 % ↑ +59.02 % ↑
87. Ajanta Pharma Limited स्टक मूल्य इतिहास
AJANTPHARM.BO
1 523.60 Rs +2.03 % ↑ +7.95 % ↑ +46.73 % ↑ -0.0289 % ↓
88. W.S. Industries (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
WSIND.BO
1.32 Rs -0.18 % ↓ -0.20 % ↓ +46.67 % ↑ -0.84 % ↓
89. Bharat Rasayan Limited स्टक मूल्य इतिहास
BHARATRAS.BO
6 732.40 Rs -0.01098 % ↓ -0.12 % ↓ +46.21 % ↑ +135.64 % ↑
90. Aditya BSL Gold ETF स्टक मूल्य इतिहास
BSLGOLDETF.NS
4 298.80 Rs -0.033 % ↓ +10.18 % ↑ +46.19 % ↑ +59.21 % ↑
91. Quantum Mutual Fund - Quantum Gold Fund स्टक मूल्य इतिहास
QGOLDHALF.BO
2 038 Rs -0.0348 % ↓ +9.19 % ↑ +45.99 % ↑ +56.52 % ↑
92. HDFC Gold ETF स्टक मूल्य इतिहास
HDFCMFGETF.NS
4 193.50 Rs -0.0374 % ↓ +9.21 % ↑ +45.85 % ↑ +57.29 % ↑
93. AXIS MUTUAL FUND - AXIS GOLD E स्टक मूल्य इतिहास
AXISGOLD.BO
4 075 Rs -0.0298 % ↓ +9.30 % ↑ +45.26 % ↑ +56.97 % ↑
94. HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E स्टक मूल्य इतिहास
HDFCMFGETF.BO
4 183.68 Rs -0.0395 % ↓ +8.88 % ↑ +45.12 % ↑ +56.11 % ↑
95. Jay Ushin Limited स्टक मूल्य इतिहास
JAYUSH.BO
493 Rs +29.74 % ↑ -0.044 % ↓ +45.11 % ↑ +33.24 % ↑
96. Prakash Steelage Limited स्टक मूल्य इतिहास
PRAKASHSTL.BO
0.36 Rs +50 % ↑ +89.47 % ↑ +44 % ↑ -0.64 % ↓
97. Sanofi India Limited स्टक मूल्य इतिहास
SANOFI.BO
7 713.40 Rs +0.98 % ↑ +8.42 % ↑ +43.75 % ↑ +89.98 % ↑
98. Vinyl Chemicals (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
VINYLINDIA.BO
107.90 Rs +73.89 % ↑ +74.74 % ↑ +43.48 % ↑ +51.97 % ↑
99. PI Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
PIIND.BO
1 538.60 Rs +3.44 % ↑ -0.000714 % ↓ +42.11 % ↑ +88.47 % ↑
100. Rallis India Limited स्टक मूल्य इतिहास
RALLIS.BO
212.10 Rs +1.46 % ↑ -0.0822 % ↓ +40.56 % ↑ -0.13 % ↓
101. Indraprastha Gas Limited स्टक मूल्य इतिहास
IGL.BO
472 Rs +1.16 % ↑ +3.52 % ↑ +40.06 % ↑ +120.45 % ↑
102. The Shipping Corporation of India Limited स्टक मूल्य इतिहास
SCI.BO
47.20 Rs +5.83 % ↑ -0.0781 % ↓ +40.06 % ↑ -0.36 % ↓
103. Shekhawati Poly-Yarn Limited स्टक मूल्य इतिहास
SPYL.BO
0.35 Rs +16.67 % ↑ +6.06 % ↑ +40 % ↑ +16.67 % ↑
104. Hawkins Cookers Limited स्टक मूल्य इतिहास
HAWKINCOOK.BO
4 200.35 Rs -0.12 % ↓ -0.17 % ↓ +39.95 % ↑ +43.99 % ↑
105. Bayer CropScience Limited स्टक मूल्य इतिहास
BAYERCROP.BO
5 375.05 Rs +22.59 % ↑ +20.28 % ↑ +38.88 % ↑ +18.20 % ↑
106. Tamilnadu Telecommunications Limited स्टक मूल्य इतिहास
TNTELE.BO
1.80 Rs +0.56 % ↑ +15.38 % ↑ +38.46 % ↑ -0.25 % ↓
107. MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD स्टक मूल्य इतिहास
N100.BO
693.67 Rs +3.86 % ↑ +9.75 % ↑ +38.18 % ↑ +67.15 % ↑
108. ISL Consulting Limited स्टक मूल्य इतिहास
ISLCONSUL.BO
13.80 Rs +6.15 % ↑ +38 % ↑ +38 % ↑ -0.35 % ↓
109. Modern Dairies Limited स्टक मूल्य इतिहास
MODAIRY.BO
4.96 Rs +77.14 % ↑ +55 % ↑ +37.78 % ↑ -0.75 % ↓
110. Gujarat State Financial Corporation स्टक मूल्य इतिहास
GUJSTATFIN.BO
1.70 Rs -0.18 % ↓ +115.19 % ↑ +37.10 % ↑ -0.42 % ↓
111. Integrated Capital Services Limited स्टक मूल्य इतिहास
ICSL.BO
1.37 Rs +11.38 % ↑ +37 % ↑ +37 % ↑ -0.65 % ↓
112. Bharat Agri Fert and Realty Limited स्टक मूल्य इतिहास
BHARATAGRI.BO
151.75 Rs -0.0803 % ↓ +4.40 % ↑ +36.96 % ↑ +88.74 % ↑
113. Omni Ax's Software Limited स्टक मूल्य इतिहास
OMNIAX.BO
1.87 Rs +3.89 % ↑ +24.67 % ↑ +36.50 % ↑ +74.77 % ↑
114. Scandent Imaging Limited स्टक मूल्य इतिहास
SCANDENT.BO
13.03 Rs +12.81 % ↑ +9.68 % ↑ +35.73 % ↑ -0.29 % ↓
115. Ajanta Soya Limited स्टक मूल्य इतिहास
AJANTSOY.BO
27.60 Rs +6.15 % ↑ +6.36 % ↑ +35.29 % ↑ -0.41 % ↓
116. Tanla Solutions Limited स्टक मूल्य इतिहास
TANLA.BO
68.45 Rs +5.55 % ↑ -0.11 % ↓ +34.88 % ↑ +100.44 % ↑
117. Balkrishna Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
BALKRISIND.BO
1 078.25 Rs +17.34 % ↑ -0.09074 % ↓ +34.87 % ↑ +46.83 % ↑
118. Ion Exchange (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
IONEXCHANG.BO
621.50 Rs -0.0947 % ↓ -0.32 % ↓ +34.76 % ↑ +34.55 % ↑
119. Brady & Morris Engineering Company Limited स्टक मूल्य इतिहास
BRADYM.BO
61.95 Rs +12.74 % ↑ +33.51 % ↑ +34.67 % ↑ -0.12 % ↓
120. Anuh Pharma Limited स्टक मूल्य इतिहास
ANUHPHR.BO
186.45 Rs +18.34 % ↑ +17.67 % ↑ +34.43 % ↑ +1.08 % ↑
121. Muthoot Finance Limited स्टक मूल्य इतिहास
MUTHOOTFIN.BO
861.95 Rs +4.31 % ↑ -0.0833 % ↓ +34.39 % ↑ +101.58 % ↑
122. Cadila Healthcare Limited स्टक मूल्य इतिहास
CADILAHC.BO
344.45 Rs +5.71 % ↑ +30.99 % ↑ +33.87 % ↑ -0.26 % ↓
123. Gujarat Terce Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
GUJTERC.BO
9.26 Rs +3.23 % ↑ +20.10 % ↑ +33.05 % ↑ -0.15 % ↓
124. Whirlpool of India Limited स्टक मूल्य इतिहास
WHIRLPOOL.BO
1 938.95 Rs -0.00124 % ↓ -0.13 % ↓ +32.83 % ↑ +65.07 % ↑
125. Essel Propack Limited स्टक मूल्य इतिहास
ESSELPRO.BO
171.25 Rs -0.0358 % ↓ -0.0854 % ↓ +32.04 % ↑ +34.68 % ↑
126. Uday Jewellery Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
UDAYJEW.BO
76 Rs -0.15 % ↓ -0.25 % ↓ +31.15 % ↑ +300 % ↑
127. Atlas Jewellery India Limited स्टक मूल्य इतिहास
AJIL.BO
48.15 Rs +22.83 % ↑ -0.28 % ↓ +29.26 % ↑ -0.30 % ↓
128. Gujarat Gas Limited स्टक मूल्य इतिहास
GUJGAS.BO
241.20 Rs -0.0434 % ↓ -0.15 % ↓ +29.05 % ↑ -0.68 % ↓
129. Alkem Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
ALKEM.BO
2 261.20 Rs -0.16 % ↓ -0.14 % ↓ +28.30 % ↑ +17.57 % ↑
130. Sagar Productions Limited स्टक मूल्य इतिहास
SAGARPROD.BO
8.95 Rs -0.0529 % ↓ -0.0886 % ↓ +27.86 % ↑ -0.36 % ↓
131. Tasty Bite Eatables Limited स्टक मूल्य इतिहास
TASTYBIT.BO
10 447 Rs -0.0428 % ↓ -0.18 % ↓ +27.40 % ↑ +101.95 % ↑
132. Torrent Power Limited स्टक मूल्य इतिहास
TORNTPOWER.BO
318.25 Rs +2.15 % ↑ +4.72 % ↑ +26.87 % ↑ +67.15 % ↑
133. Pfizer Limited स्टक मूल्य इतिहास
PFIZER.BO
4 049.55 Rs -0.16 % ↓ -0.0341 % ↓ +26.69 % ↑ +142.99 % ↑
134. FDC Limited स्टक मूल्य इतिहास
FDC.BO
248.30 Rs -0.005009 % ↓ +0.22 % ↑ +26.59 % ↑ +35.83 % ↑
135. VCK Capital Market Services Limited स्टक मूल्य इतिहास
VCKCAP.BO
1.69 Rs +44.44 % ↑ +131.51 % ↑ +26.12 % ↑ +69 % ↑
136. Jubilant FoodWorks Limited स्टक मूल्य इतिहास
JUBLFOOD.BO
1 658.50 Rs +9.26 % ↑ -0.10 % ↓ +25.57 % ↑ +257.46 % ↑
137. Colinz Laboratories Limited स्टक मूल्य इतिहास
COLINZ.BO
8.13 Rs -0.0855 % ↓ -0.0967 % ↓ +25.46 % ↑ -0.60 % ↓
138. Gini Silk Mills Limited स्टक मूल्य इतिहास
GINISILK.BO
56.30 Rs +18.78 % ↑ +72.96 % ↑ +25.39 % ↑ -0.86 % ↓
139. Birla Cotsyn (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
BIRLACOT.BO
0.10 Rs +25 % ↑ +25 % ↑ +25 % ↑ +42.86 % ↑
140. Info Edge (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
NAUKRI.BO
2 691.45 Rs +12.63 % ↑ +3.77 % ↑ +24.55 % ↑ +195.42 % ↑
141. Timken India Limited स्टक मूल्य इतिहास
TIMKEN.BO
851 Rs -0.039 % ↓ -0.18 % ↓ +23.94 % ↑ +26.43 % ↑
142. IM+ Capitals Limited स्टक मूल्य इतिहास
IMCAP.BO
21.45 Rs +4.63 % ↑ -0.0592 % ↓ +23.63 % ↑ -0.63 % ↓
143. Uniroyal Marine Exports Limited स्टक मूल्य इतिहास
UNRYLMA.BO
10.50 Rs +22.95 % ↑ +13.27 % ↑ +23.10 % ↑ +25 % ↑
144. Asian Paints Limited स्टक मूल्य इतिहास
ASIANPAINT.BO
1 684.40 Rs -0.0766 % ↓ -0.0778 % ↓ +22.65 % ↑ +46.14 % ↑
145. Welcure Drugs & Pharmaceuticals Limited स्टक मूल्य इतिहास
WELCURE.BO
0.50 Rs +13.64 % ↑ +35.14 % ↑ +21.95 % ↑ -0.81 % ↓
146. Trent Limited स्टक मूल्य इतिहास
TRENT.BO
468.90 Rs -0.0464 % ↓ -0.36 % ↓ +21.68 % ↑ +91.62 % ↑
147. Sequent Scientific Limited स्टक मूल्य इतिहास
SEQUENT.BO
84.65 Rs +9.94 % ↑ -0.0728 % ↓ +21.36 % ↑ -0.24 % ↓
148. Cerebra Integrated Technologies Limited स्टक मूल्य इतिहास
CEREBRAINT.BO
32.25 Rs +31.10 % ↑ -0.17 % ↓ +21.24 % ↑ -0.22 % ↓
149. ACI Infocom Limited स्टक मूल्य इतिहास
ACIIN.BO
0.23 Rs +15 % ↑ -0.23 % ↓ +21.05 % ↑ -0.97 % ↓
150. J. L. Morison (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
JLMORI.BO
1 663.90 Rs -0.0382 % ↓ +3.93 % ↑ +21.01 % ↑ +20.69 % ↑
151. Aayush Food and Herbs Limited स्टक मूल्य इतिहास
AAYUSH.BO
35.10 Rs +62.65 % ↑ +105.26 % ↑ +20.62 % ↑ -0.28 % ↓
152. Ashapura Minechem Limited स्टक मूल्य इतिहास
ASHAPURMIN.BO
29.85 Rs +5.29 % ↑ -0.14 % ↓ +20.61 % ↑ -0.51 % ↓
153. Ludlow Jute & Specialities Limited स्टक मूल्य इतिहास
LUDLOWJUT.BO
73.75 Rs -0.0827 % ↓ -0.00539 % ↓ +20.41 % ↑ -0.23 % ↓
154. Colgate-Palmolive (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
COLPAL.BO
1 395.05 Rs -0.0726 % ↓ +5.18 % ↑ +20.14 % ↑ +37.79 % ↑
155. SRF Limited स्टक मूल्य इतिहास
SRF.BO
3 483.70 Rs -0.0543 % ↓ -0.16 % ↓ +20.14 % ↑ +113.51 % ↑
156. Narayana Hrudayalaya Limited स्टक मूल्य इतिहास
NH.BO
272.60 Rs -0.00855 % ↓ -0.20 % ↓ +19.72 % ↑ -0.17 % ↓
157. Alembic Limited स्टक मूल्य इतिहास
ALEMBICLTD.BO
51.05 Rs -0.00487 % ↓ +4.93 % ↑ +19 % ↑ +23.61 % ↑
158. Cosmo Films Limited स्टक मूल्य इतिहास
COSMOFILMS.BO
272.75 Rs +0.35 % ↑ -0.19 % ↓ +18.90 % ↑ -0.34 % ↓
159. New Delhi Television Limited स्टक मूल्य इतिहास
NDTV.BO
41.30 Rs +67.21 % ↑ +24.40 % ↑ +18.85 % ↑ -0.33 % ↓
160. Tokyo Plast International Limited स्टक मूल्य इतिहास
TOKYOPLAST.BO
59 Rs +0.85 % ↑ -0.0781 % ↓ +18.24 % ↑ -0.53 % ↓
161. Cupid Limited स्टक मूल्य इतिहास
CUPID.BO
165.65 Rs -0.0681 % ↓ -0.23 % ↓ +18.07 % ↑ -0.43 % ↓
162. Mangalam Drugs & Organics Limited स्टक मूल्य इतिहास
MANGALAM.BO
52.50 Rs -0.20 % ↓ +80.10 % ↑ +17.98 % ↑ -0.70 % ↓
163. Dabur India Limited स्टक मूल्य इतिहास
DABUR.BO
466.60 Rs -0.0431 % ↓ -0.0707 % ↓ +17.83 % ↑ +66.88 % ↑
164. GMR Infrastructure Limited स्टक मूल्य इतिहास
GMRINFRA.BO
18.90 Rs +11.50 % ↑ -0.23 % ↓ +17.76 % ↑ +25.58 % ↑
165. Nahar Poly Films Limited स्टक मूल्य इतिहास
NAHARPOLY.BO
40.25 Rs +18.91 % ↑ +5.37 % ↑ +17.69 % ↑ -0.31 % ↓
166. Mercantile Ventures Limited स्टक मूल्य इतिहास
MERCANTILE.BO
5.10 Rs +37.84 % ↑ +18.33 % ↑ +17.24 % ↑ -0.66 % ↓
167. Parabolic Drugs Limited स्टक मूल्य इतिहास
PARABDRUGS.BO
1.51 Rs +5.59 % ↑ +18.90 % ↑ +17.05 % ↑ -0.80 % ↓
168. Britannia Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
BRITANNIA.BO
3 380.20 Rs +5.84 % ↑ +11.11 % ↑ +17.05 % ↑ -0.0433 % ↓
169. Lupin Limited स्टक मूल्य इतिहास
LUPIN.BO
869.80 Rs +1.81 % ↑ +29.94 % ↑ +16.96 % ↑ -0.23 % ↓
170. McDowell Holdings Limited स्टक मूल्य इतिहास
MCDHOLDING.BO
25.95 Rs +17.10 % ↑ +55.39 % ↑ +16.63 % ↑ -0.34 % ↓
171. Hindustan Foods Limited स्टक मूल्य इतिहास
HNDFDS.BO
489.35 Rs -0.0911 % ↓ -0.28 % ↓ +16.51 % ↑ +225.91 % ↑
172. Voith Paper Fabrics India Limited स्टक मूल्य इतिहास
VOITHPAPR.BO
978.70 Rs -0.12 % ↓ -0.14 % ↓ +15.96 % ↑ +57.60 % ↑
173. Inter Globe Finance Limited स्टक मूल्य इतिहास
INTRGLB.BO
7.20 Rs +26.32 % ↑ +48.15 % ↑ +15.94 % ↑ -0.80 % ↓
174. Uttam Value Steels Limited स्टक मूल्य इतिहास
UTTAMVALUE.BO
0.22 Rs +15.79 % ↑ +15.79 % ↑ +15.79 % ↑ -0.62 % ↓
175. Pidilite Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
PIDILITIND.BO
1 468.50 Rs -0.0553 % ↓ -0.0437 % ↓ +15.77 % ↑ +91.14 % ↑
176. JMT Auto Limited स्टक मूल्य इतिहास
JMTAUTOLTD.BO
2.60 Rs +55.69 % ↑ +85.71 % ↑ +15.56 % ↑ -0.64 % ↓
177. Hindustan Unilever Limited स्टक मूल्य इतिहास
HINDUNILVR.BO
2 056.90 Rs -0.10 % ↓ -0.0821 % ↓ +15.30 % ↑ +92.81 % ↑
178. Sun Pharmaceutical Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
SUNPHARMA.BO
475.45 Rs +0.35 % ↑ +26.92 % ↑ +15.19 % ↑ -0.0518 % ↓
179. Santosh Fine Fab Limited स्टक मूल्य इतिहास
SANTOSHF.BO
7.77 Rs +5 % ↑ +1.57 % ↑ +15.11 % ↑ -0.16 % ↓
180. Beekay Niryat Limited स्टक मूल्य इतिहास
BNL.BO
10.36 Rs -0.092 % ↓ -0.0513 % ↓ +15.11 % ↑ -0.41 % ↓
181. Cipla Limited स्टक मूल्य इतिहास
CIPLA.BO
647.60 Rs +8.21 % ↑ +53.30 % ↑ +14.97 % ↑ +25.85 % ↑
182. Beryl Securities Limited स्टक मूल्य इतिहास
BERYLSE.BO
8.08 Rs +12.22 % ↑ -0.0346 % ↓ +14.94 % ↑ +17.44 % ↑
183. J.K. Cement Limited स्टक मूल्य इतिहास
JKCEMENT.BO
1 167.10 Rs +4.96 % ↑ -0.18 % ↓ +14.87 % ↑ +5.21 % ↑
184. Atul Ltd स्टक मूल्य इतिहास
ATUL.BO
4 498.75 Rs -0.078 % ↓ -0.08026 % ↓ +14.61 % ↑ +79.25 % ↑
185. Mega Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
MEGACOR.BO
0.40 Rs +5.26 % ↑ +33.33 % ↑ +14.29 % ↑ -0.23 % ↓
186. Grandeur Products Limited स्टक मूल्य इतिहास
GPL.BO
255 Rs -0.17 % ↓ -0.20 % ↓ +14.12 % ↑ +736.07 % ↑
187. Sudarshan Chemical Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
SUDARSCHEM.BO
388.15 Rs -0.0753 % ↓ -0.17 % ↓ +14.08 % ↑ +4.22 % ↑
188. Themis Medicare Limited स्टक मूल्य इतिहास
THEMISMED.BO
310 Rs +2.12 % ↑ -0.21 % ↓ +13.80 % ↑ -0.43 % ↓
189. ESAB India Limited स्टक मूल्य इतिहास
ESABINDIA.BO
1 371.30 Rs +19.31 % ↑ -0.0838 % ↓ +13.59 % ↑ +144.42 % ↑
190. Kabsons Industries Limited स्टक मूल्य इतिहास
KABSON.BO
3.35 Rs +13.56 % ↑ +11.67 % ↑ +13.56 % ↑ -0.24 % ↓
191. The India Cements Limited स्टक मूल्य इतिहास
INDIACEM.BO
125.55 Rs +24.12 % ↑ +20.03 % ↑ +13.21 % ↑ -0.39 % ↓
192. Sika Interplant Systems Limited स्टक मूल्य इतिहास
SIKA.BO
169.70 Rs +6.06 % ↑ -0.14 % ↓ +13.13 % ↑ -0.0879 % ↓
193. Clariant Chemicals (India) Limited स्टक मूल्य इतिहास
CLNINDIA.BO
346 Rs +5.54 % ↑ -0.018 % ↓ +12.98 % ↑ -0.45 % ↓
194. Gujarat Sidhee Cement Limited स्टक मूल्य इतिहास
GSCLCEMENT.BO
24.85 Rs +45.83 % ↑ +11.69 % ↑ +12.95 % ↑ -0.0914 % ↓
195. Apollo Hospitals Enterprise Limited स्टक मूल्य इतिहास
APOLLOHOSP.BO
1 356.80 Rs -0.0467 % ↓ -0.23 % ↓ +12.61 % ↑ +12.14 % ↑
196. Ambalal Sarabhai Enterprises Limited स्टक मूल्य इतिहास
AMBALALSA.BO
16.20 Rs -0.16 % ↓ -0.12 % ↓ +12.42 % ↑ +67.01 % ↑
197. Kemistar Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
KEMISTAR.BO
38.75 Rs -0.0988 % ↓ -0.0988 % ↓ +12.32 % ↑ +136.28 % ↑
198. NATCO Pharma Limited स्टक मूल्य इतिहास
NATCOPHARM.BO
579.20 Rs -0.0716 % ↓ -0.07098 % ↓ +12.27 % ↑ -0.38 % ↓
199. Vijay Solvex Limited स्टक मूल्य इतिहास
VIJSOLX.BO
233.50 Rs -0.40 % ↓ -0.39 % ↓ +12.23 % ↑ +35.76 % ↑
200. Lead Financial Services Limited स्टक मूल्य इतिहास
LEADFIN.BO
5.81 Rs -0.0317 % ↓ +26.30 % ↑ +11.73 % ↑ -0.17 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...