स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण हैम्बर्ग (HAM)

हैम्बर्ग मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. Kabel Deutschland Holding AG बजार क्याप्सन
KD8.HM
9.21B EUR
9 206 381 568 €
- 900 EUR
900 €
-65.13 % ↓
2. A.SPRINGER SE VNA बजार क्याप्सन
SPR.HM
6.85B EUR
6 851 332 608 €
+0.79 % ↑ 215 EUR
215 €
-82.33 % ↓
3. STADA ARZNEIMITT. NA O.N. बजार क्याप्सन
SAZ.HM
5.88B EUR
5 883 399 680 €
+0.53 % ↑ 4 161 EUR
4 161 €
+148.57 % ↑
4. McKesson Europe AG बजार क्याप्सन
CLS1.HM
5.32B EUR
5 324 390 400 €
- 9 141 EUR
9 141 €
+46.84 % ↑
5. VTG AG O.N. बजार क्याप्सन
VT9.HM
1.27B EUR
1 265 272 832 €
+0.23 % ↑ 598 EUR
598 €
+19.6 % ↑
6. TAG Colonia-Immobilien AG बजार क्याप्सन
KBU.HM
1.16B EUR
1 156 062 208 €
-1.25 % ↓ 600 EUR
600 €
-
7. EUROKAI GmbH & Co. KGaA बजार क्याप्सन
EUK2.HM
367.78M EUR
367 775 104 €
- 75 EUR
75 €
-
8. CONSTANTIN MEDIEN AG O.N. बजार क्याप्सन
EV4.HM
220.01M EUR
220 009 312 €
- 1 046 EUR
1 046 €
-68.58 % ↓
9. Galaxy Resources Limited बजार क्याप्सन
LK9.HM
206.18M EUR
206 184 048 €
+8.46 % ↑ 150 EUR
150 €
-
10. SINNERSCHRADER O.N. बजार क्याप्सन
SZZ.HM
148.80M EUR
148 797 008 €
- 30 EUR
30 €
-93.41 % ↓
11. msg life ag बजार क्याप्सन
MSGL.HM
96.73M EUR
96 733 648 €
- 1 622 EUR
1 622 €
-51.98 % ↓
12. SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft बजार क्याप्सन
NEP.HM
79.96M EUR
79 956 000 €
-0.99 % ↓ 5 EUR
5 €
-
13. GBK Beteiligungen AG बजार क्याप्सन
GBQ.HM
37.13M EUR
37 125 000 €
-4.35 % ↓ 2 050 EUR
2 050 €
-
14. Deufol SE बजार क्याप्सन
DE1.HM
32.65M EUR
32 650 284 €
-2.56 % ↓ 1 356 EUR
1 356 €
+578 % ↑
15. Elbstein AG बजार क्याप्सन
EBS.HM
30.40M EUR
30 400 000 €
-2.56 % ↓ 622 EUR
622 €
+10266.67 % ↑
16. DG-Gruppe AG बजार क्याप्सन
DG6.HM
14.90M EUR
14 896 680 €
- 7 EUR
7 €
-
17. Hoevelrat Holding AG बजार क्याप्सन
C9T.HM
11.92M EUR
11 920 914 €
- 250 EUR
250 €
-
18. SCI AG बजार क्याप्सन
SCI.HM
9.30M EUR
9 297 918 €
-0.94 % ↓ 197 EUR
197 €
-
19. Alexium International Group Limited बजार क्याप्सन
E7T.HM
7.29M EUR
7 291 872 €
+9.09 % ↑ 1 000 EUR
1 000 €
-
20. CD Deutsche Eigenheim AG बजार क्याप्सन
D2B.HM
5.54M EUR
5 538 720 €
- 10 EUR
10 €
-
21. Cash.Medien AG बजार क्याप्सन
MF8.HM
4.68M EUR
4 682 424 €
- 699 EUR
699 €
-
22. HAMMONIA Schiffsholding AG बजार क्याप्सन
HHX.HM
3.82M EUR
3 819 592 €
+1.45 % ↑ 100 EUR
100 €
-
23. Global PVQ SE बजार क्याप्सन
QCE.HM
3.70M EUR
3 703 210 €
+40 % ↑ 38 130 EUR
38 130 €
+7810.79 % ↑
24. Sangui Biotech International, Inc. बजार क्याप्सन
SBH.HM
2.58M EUR
2 583 945 €
-0.8 % ↓ 1 000 EUR
1 000 €
-
25. Vtion Wireless Technology AG बजार क्याप्सन
V33.HM
2.08M EUR
2 076 312 €
+54.55 % ↑ 7 000 EUR
7 000 €
+6900 % ↑
26. Smart Equity AG बजार क्याप्सन
SE3.HM
1.17M EUR
1 165 999 €
- 580 EUR
580 €
-
27. Rücker Immobilien Portfolio AG बजार क्याप्सन
QOU.HM
1.14M EUR
1 139 112 €
- 30 000 EUR
30 000 €
-
28. Trade & Value AG बजार क्याप्सन
TAV.HM
890 250 EUR
890 250 €
- 200 EUR
200 €
-
29. autowerkstatt group N.V. बजार क्याप्सन
AUV.HM
797 493 EUR
797 493 €
- 4 500 EUR
4 500 €
-
30. NABAG Anlage- Und Beteiligungs AG बजार क्याप्सन
NAB.HM
775 490 EUR
775 490 €
- 1 000 EUR
1 000 €
-
31. SOLON Energy GmbH बजार क्याप्सन
SOO1.HM
689 000 EUR
689 000 €
-14.29 % ↓ 356 EUR
356 €
-20.89 % ↓
32. DGH Deutsche Grundwert Holding AG बजार क्याप्सन
5TR.HM
600 000 EUR
600 000 €
- 0 EUR
0 €
-
33. independent capital AG बजार क्याप्सन
I8CK.HM
450 472 EUR
450 472 €
- 533 EUR
533 €
-
34. Lena Beteiligungs AG बजार क्याप्सन
L1AK.HM
172 250 EUR
172 250 €
+0.95 % ↑ 1 000 EUR
1 000 €
-
35. Aleia Holding AG बजार क्याप्सन
EBGK.HM
88 639 EUR
88 639 €
- 20 EUR
20 €
-
36. Smart Grids AG बजार क्याप्सन
BGZ.HM
44 800 EUR
44 800 €
+6.67 % ↑ 7 889 EUR
7 889 €
-48.74 % ↓
37. Versandhndlsges Ne बजार क्याप्सन
OPP.HM
14 399 EUR
14 399 €
- 3 000 EUR
3 000 €
-
38. TRANSTEC AG NA O.N. बजार क्याप्सन
TTC.HM
12 424 EUR
12 424 €
- 7 286 EUR
7 286 €
-
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...