स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

जर्मनी मा कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण को इतिहास

जर्मनी मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. TRILLIUM THERAPEUTICS स्टक मूल्य इतिहास
R5WP.BE
5.60 € +27.27 % ↑ +65.68 % ↑ +1 459.89 % ↑ +25.67 % ↑
2. Balmoral Resources Ltd स्टक मूल्य इतिहास
BOR.F
0.55 € +81.67 % ↑ +73.57 % ↑ +1 084.78 % ↑ +20.84 % ↑
3. Archer Exploration Limited स्टक मूल्य इतिहास
38A.F
0.42 € +349.20 % ↑ +342.11 % ↑ +924.39 % ↑ +1 580 % ↑
4. ELY GOLD ROYALTIES INC. स्टक मूल्य इतिहास
I4U.BE
1.01 € +72.65 % ↑ +94.23 % ↑ +910 % ↑ +1 385.29 % ↑
5. Ely Gold Royalties Inc. स्टक मूल्य इतिहास
I4U.F
1.02 € +65.85 % ↑ +88.89 % ↑ +890.29 % ↑ +1 400 % ↑
6. FREEGOLD VENTURES LTD स्टक मूल्य इतिहास
FR4N.MU
0.32 € +662.35 % ↑ +1 372.73 % ↑ +775.68 % ↑ +230.61 % ↑
7. ITM POWER PLC LS-,05 स्टक मूल्य इतिहास
IJ8.BE
3.19 € +78.93 % ↑ +128.32 % ↑ +738.16 % ↑ +1 033.45 % ↑
8. ITM Power plc स्टक मूल्य इतिहास
IJ8.F
3.20 € +77.98 % ↑ +137.04 % ↑ +720.51 % ↑ +1 098.50 % ↑
9. China Nonferrous Gold Limited स्टक मूल्य इतिहास
KRB.F
0.12 € -0.15 % ↓ -0.0556 % ↓ +693.33 % ↑ -0.55 % ↓
10. SILENCE THERAPEUT. LS-,05 स्टक मूल्य इतिहास
XRP1.BE
5.08 € +6.72 % ↑ -0.0136 % ↓ +675.57 % ↑ +351.56 % ↑
11. Silence Therapeutics plc स्टक मूल्य इतिहास
XRP1.F
5.02 € +6.58 % ↑ -0.00594 % ↓ +649.25 % ↑ +346.62 % ↑
12. Biotec Pharmacon ASA स्टक मूल्य इतिहास
B4V.F
2.96 € +77.25 % ↑ +362.50 % ↑ +645.59 % ↑ +375.12 % ↑
13. US AUTO PTS NETW. DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
ZZF.F
5.80 € +93.33 % ↑ +166.06 % ↑ +575.20 % ↑ +112.53 % ↑
14. Endor AG स्टक मूल्य इतिहास
E2N.MU
73 € +78.05 % ↑ +122.56 % ↑ +563.64 % ↑ +824.05 % ↑
15. BALMORAL RESOURCES LTD स्टक मूल्य इतिहास
BOR.MU
0.53 € +76.05 % ↑ +68.79 % ↑ +535.90 % ↑ +12.54 % ↑
16. JAGUAR MINING INC. NEW स्टक मूल्य इतिहास
32JN.DU
0.25 € +16.98 % ↑ +52.15 % ↑ +520 % ↑ +0.0000016 % ↑
17. NEW OROPERU स्टक मूल्य इतिहास
OE6.MU
1.06 € +51.43 % ↑ +98.13 % ↑ +505.71 % ↑ +301.52 % ↑
18. Stamps.com Inc. स्टक मूल्य इतिहास
TAP1.F
177.35 € +22.99 % ↑ +31.37 % ↑ +499.97 % ↑ +47.03 % ↑
19. STAMPS.COM NEW DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
TAP1.BE
177.30 € +22.53 % ↑ +30.37 % ↑ +499.90 % ↑ +47.93 % ↑
20. DRDGOLD LTD स्टक मूल्य इतिहास
DUB1.BE
0.91 € +6.80 % ↑ +36.80 % ↑ +476.56 % ↑ +229.16 % ↑
21. DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10 स्टक मूल्य इतिहास
DUBA.DU
8.55 € +3.01 % ↑ +32.56 % ↑ +470 % ↑ +213.65 % ↑
22. DRDGOLD Limited स्टक मूल्य इतिहास
DUBA.F
8.60 € +3.61 % ↑ +38.71 % ↑ +465.79 % ↑ +215.48 % ↑
23. Robex Resources Inc. स्टक मूल्य इतिहास
RB4.F
0.19 € -0.14 % ↓ +33.81 % ↑ +463.64 % ↑ +279.59 % ↑
24. INOVIO PHARMACEUTICAL INC स्टक मूल्य इतिहास
GBMB.BE
12.10 € -0.0547 % ↓ +228.80 % ↑ +437.78 % ↑ +82.50 % ↑
25. LEGEND MINING स्टक मूल्य इतिहास
LG6.BE
0.09 € -0.23 % ↓ +70.15 % ↑ +426.47 % ↑ +1 018.75 % ↑
26. ROBEX RESOURCES INC. स्टक मूल्य इतिहास
RB4.BE
0.19 € -0.14 % ↓ +33.57 % ↑ +416.22 % ↑ +282 % ↑
27. Minera Alamos Inc. स्टक मूल्य इतिहास
PYCP.F
0.28 € +14.52 % ↑ +43.43 % ↑ +398.25 % ↑ +158.18 % ↑
28. Lite Access Technologies Inc. स्टक मूल्य इतिहास
LA7.F
0.53 € +98.86 % ↑ +90.22 % ↑ +377.27 % ↑ -0.66 % ↓
29. Golden Reign Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
GQR.F
0.30 € +23.97 % ↑ +15.38 % ↑ +376.19 % ↑ +98.68 % ↑
30. Compugen Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
CW9.F
12.20 € -0.0687 % ↓ +50.62 % ↑ +370.32 % ↑ +180.65 % ↑
31. Teuton Resources Corp. स्टक मूल्य इतिहास
TFE1.F
0.49 € +44.12 % ↑ +42.44 % ↑ +362.26 % ↑ +298.37 % ↑
32. Inovio Pharmaceuticals, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
GBMB.F
12.30 € -0.0611 % ↓ +249.43 % ↑ +350.88 % ↑ +85.02 % ↑
33. DURECT Corporation स्टक मूल्य इतिहास
DC8.F
2.16 € +11.34 % ↑ +24.86 % ↑ +339.02 % ↑ +93.38 % ↑
34. Tesla, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
TL0.F
741.40 € +3.72 % ↑ +3.19 % ↑ +338.80 % ↑ +148.38 % ↑
35. TESLA INC. DL -,001 स्टक मूल्य इतिहास
TL0.DU
737.50 € +2.70 % ↑ +2.52 % ↑ +338.68 % ↑ +143.62 % ↑
36. Tesla Motors, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
TL0.DE
730.10 € +1.98 % ↑ -0.0148 % ↓ +331.25 % ↑ +140.80 % ↑
37. COMPUGEN LTD. स्टक मूल्य इतिहास
CW9.BE
11.60 € -0.13 % ↓ +38.92 % ↑ +327.57 % ↑ +164.96 % ↑
38. Evoke Pharma, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
EV0.F
2.24 € +85.12 % ↑ +75 % ↑ +318.69 % ↑ +1.31 % ↑
39. Power Metals Corp. स्टक मूल्य इतिहास
OAA1.F
0.26 € -0.0188 % ↓ +71.71 % ↑ +314.29 % ↑ +24.88 % ↑
40. ATLANTICUS HLDGS स्टक मूल्य इतिहास
YCC.BE
12.37 € +0.21 % ↑ -0.0699 % ↓ +307.04 % ↑ +491.30 % ↑
41. Liberty Gold Corp. स्टक मूल्य इतिहास
PGW.F
0.86 € +6.83 % ↑ -0.0171 % ↓ +301.87 % ↑ +216.18 % ↑
42. Mersana Therapeutics, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
0M4.F
17.30 € +116.25 % ↑ +109.70 % ↑ +294.98 % ↑ +31.69 % ↑
43. KOOTENAY SILVER INC. स्टक मूल्य इतिहास
3FX.F
0.22 € +73.44 % ↑ +28.32 % ↑ +289.47 % ↑ +23.33 % ↑
44. Forbidden Technologies plc स्टक मूल्य इतिहास
FBD.F
0.17 € +17.47 % ↑ +13.58 % ↑ +281.11 % ↑ +236.28 % ↑
45. MicroPort Scientific Corporation स्टक मूल्य इतिहास
MSK.F
2.64 € +32.66 % ↑ +135.71 % ↑ +270.79 % ↑ +295.21 % ↑
46. Enphase Energy, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
E0P.F
51.77 € +33.46 % ↑ +7.07 % ↑ +265.25 % ↑ +7 171.07 % ↑
47. Aptose Biosciences Inc. स्टक मूल्य इतिहास
LTIA.F
6.40 € -0.0519 % ↓ -0.0986 % ↓ +265.09 % ↑ +618.29 % ↑
48. Tecnotree Oyj स्टक मूल्य इतिहास
3TT.F
0.19 € +1.90 % ↑ -0.0529 % ↓ +261.54 % ↑ +104.35 % ↑
49. Kootenay Silver Inc. Registered स्टक मूल्य इतिहास
3FX.SG
0.23 € +78.13 % ↑ +30.29 % ↑ +261.33 % ↑ +33.33 % ↑
50. ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 स्टक मूल्य इतिहास
E0P.BE
50.92 € +43.90 % ↑ +8.35 % ↑ +260.78 % ↑ +7 388.24 % ↑
51. Belo Sun Mining Corp स्टक मूल्य इतिहास
VE7.F
0.50 € -0.0369 % ↓ +39.33 % ↑ +259.42 % ↑ +45.45 % ↑
52. Alpha Pro Tech, Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
APL.F
11.30 € -0.12 % ↓ +4.63 % ↑ +254.57 % ↑ +359.72 % ↑
53. LIBERTY GOLD स्टक मूल्य इतिहास
PGW.MU
0.85 € +4.29 % ↑ -0.0811 % ↓ +249.79 % ↑ +190.10 % ↑
54. ALPHA PRO TECH LTD. स्टक मूल्य इतिहास
APL.BE
11.10 € -0.11 % ↓ -0.0593 % ↓ +248.07 % ↑ +351.22 % ↑
55. Euro Asia Premier Real Estate Company Limited स्टक मूल्य इतिहास
JT9.MU
3.30 € -0.0294 % ↓ +15.79 % ↑ +236.74 % ↑ +120 % ↑
56. ALTYN PLC LS -,001 स्टक मूल्य इतिहास
FPP.MU
0.02 € +12.50 % ↑ +147.50 % ↑ +230 % ↑ -0.0571 % ↓
57. HAPAG-LLOYD AG NA O.N. स्टक मूल्य इतिहास
HLAG.MU
91.60 € -0.33 % ↓ +22.30 % ↑ +226.56 % ↑ +229.75 % ↑
58. CONDOR RESOURCES INC. स्टक मूल्य इतिहास
KD4.BE
0.055 € +0.93 % ↑ +75.81 % ↑ +220.59 % ↑ -0.33 % ↓
59. Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft स्टक मूल्य इतिहास
HLAG.F
89 € -0.36 % ↓ +20.92 % ↑ +220.14 % ↑ +220.11 % ↑
60. Karyopharm Therapeutics Inc. स्टक मूल्य इतिहास
25K.F
16.90 € -0.27 % ↓ +27.07 % ↑ +218.15 % ↑ +118.97 % ↑
61. DexCom, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
DC4.F
334.50 € +5.85 % ↑ +29.65 % ↑ +216.88 % ↑ +452.04 % ↑
62. Heritage Global Inc. स्टक मूल्य इतिहास
LGC.F
1.43 € +66.28 % ↑ +75.46 % ↑ +214.98 % ↑ +414.39 % ↑
63. Quidel Corporation स्टक मूल्य इतिहास
QL1.F
155 € +30.25 % ↑ +118.31 % ↑ +211.78 % ↑ +597.32 % ↑
64. West Kirkland Mining Inc. स्टक मूल्य इतिहास
05E.F
0.062 € +56.96 % ↑ +77.14 % ↑ +210 % ↑ +44.19 % ↑
65. Helix BioPharma Corp. स्टक मूल्य इतिहास
HBP.F
0.62 € -0.37 % ↓ -0.39 % ↓ +210 % ↑ -0.0112 % ↓
66. DEXCOM INC. DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
DC4.HM
326.60 € +6.02 % ↑ +25.49 % ↑ +209.40 % ↑ +434.01 % ↑
67. QUIDEL CORP. DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
QL1.BE
149 € +18.25 % ↑ +109.86 % ↑ +208.30 % ↑ +573.29 % ↑
68. Silver Grail Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
KD7.F
0.058 € +68.12 % ↑ +3.57 % ↑ +205.26 % ↑ +28.89 % ↑
69. Petropavlovsk PLC स्टक मूल्य इतिहास
PHZ.F
0.27 € -0.0897 % ↓ +16.10 % ↑ +204.44 % ↑ +230.12 % ↑
70. PETROPAVLOVSK LS -,01 स्टक मूल्य इतिहास
PHZ.DU
0.26 € -0.12 % ↓ +14.75 % ↑ +204.02 % ↑ +200.57 % ↑
71. Northern Dynasty Minerals Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
ND3.F
1.23 € +132.15 % ↑ +129.04 % ↑ +203.46 % ↑ -0.12 % ↓
72. Musgrave Minerals Limited स्टक मूल्य इतिहास
6MU.F
0.091 € +18.18 % ↑ +62.50 % ↑ +203.33 % ↑ +111.63 % ↑
73. SBF AG स्टक मूल्य इतिहास
CY1K.F
7.15 € +10 % ↑ +17.21 % ↑ +200.42 % ↑ +327.38 % ↑
74. YAMANA GOLD INC. स्टक मूल्य इतिहास
RNY.DU
4.79 € +9.24 % ↑ +15.14 % ↑ +199.16 % ↑ +103.77 % ↑
75. Cell MedX Corp. स्टक मूल्य इतिहास
9CX.MU
0.52 € -0.0571 % ↓ +104.20 % ↑ +198.79 % ↑ +84.36 % ↑
76. Yamana Gold Inc. स्टक मूल्य इतिहास
RNY.DE
4.84 € +12.02 % ↑ +15.29 % ↑ +197.77 % ↑ +111.32 % ↑
77. Nitto Boseki Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
NB5.F
48.40 € +6.14 % ↑ +24.74 % ↑ +197.74 % ↑ +124.86 % ↑
78. NITTO BOSEKI स्टक मूल्य इतिहास
NB5.DU
48.20 € +10.55 % ↑ +24.87 % ↑ +196.73 % ↑ +127.20 % ↑
79. New Pacific Metals Corp. स्टक मूल्य इतिहास
3N7.F
3.78 € -0.05025 % ↓ -0.03077 % ↓ +196.47 % ↑ +446.24 % ↑
80. TELADOC HEALTH INC.DL-001 स्टक मूल्य इतिहास
4LL.BE
154.60 € -0.0623 % ↓ +40.55 % ↑ +195.94 % ↑ +471.85 % ↑
81. Inphi Corporation स्टक मूल्य इतिहास
IN0.F
112 € +22.40 % ↑ +65.93 % ↑ +192.54 % ↑ +222.16 % ↑
82. ALKANE RESOURCES LTD. स्टक मूल्य इतिहास
AK7.BE
0.53 € +25.60 % ↑ +4.06 % ↑ +191.94 % ↑ +243.46 % ↑
83. PAN AMER. SILVER CORP. स्टक मूल्य इतिहास
PA2.BE
26.52 € +33.24 % ↑ +16.63 % ↑ +189.53 % ↑ +72.68 % ↑
84. Yamana Gold Inc. Registered Sha स्टक मूल्य इतिहास
RNY.SG
4.77 € +10.76 % ↑ +13.72 % ↑ +189.38 % ↑ +105.83 % ↑
85. HELIX BIOPHARMA CORP. स्टक मूल्य इतिहास
HBP.BE
0.63 € -0.37 % ↓ -0.41 % ↓ +189.35 % ↑ +8.32 % ↑
86. Perseus Mining Ltd. Registered स्टक मूल्य इतिहास
P4Q.SG
0.77 € +12.02 % ↑ +4.96 % ↑ +188.21 % ↑ +333.79 % ↑
87. Teladoc Health, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
4LL.F
150 € -0.0911 % ↓ +40.37 % ↑ +187.41 % ↑ +444.35 % ↑
88. PAN AMERICAN SILVER CORP. Regis स्टक मूल्य इतिहास
PA2.SG
26.92 € +35.36 % ↑ +20.99 % ↑ +187.37 % ↑ +74 % ↑
89. Pan American Silver Corp. स्टक मूल्य इतिहास
PA2.F
26.24 € +28.47 % ↑ +18.25 % ↑ +185.40 % ↑ +72.48 % ↑
90. SINO AG स्टक मूल्य इतिहास
XTP.BE
10.60 € -0.10 % ↓ +61.83 % ↑ +184.95 % ↑ +136.08 % ↑
91. SPORTSMANS WAREH.HO.DL-01 स्टक मूल्य इतिहास
06S.BE
9.85 € +49.24 % ↑ +80.73 % ↑ +184.60 % ↑ +92.35 % ↑
92. CBRAIN AS DK -,25 स्टक मूल्य इतिहास
C6F.BE
12.18 € -0.0616 % ↓ +10.23 % ↑ +184.58 % ↑ +102.70 % ↑
93. MUSGRAVE MINERALS LTD स्टक मूल्य इतिहास
6MU.HM
0.085 € +14.86 % ↑ +51.79 % ↑ +183.33 % ↑ +84.78 % ↑
94. PERSEUS MINING LTD. स्टक मूल्य इतिहास
P4Q.BE
0.76 € +13.77 % ↑ +4.11 % ↑ +182.53 % ↑ +306.42 % ↑
95. SILVER GRAIL RES LTD स्टक मूल्य इतिहास
KD7.BE
0.0505 € +46.38 % ↑ -0.13 % ↓ +180.56 % ↑ +44.29 % ↑
96. Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
06S.F
9.60 € +45.45 % ↑ +76.15 % ↑ +180.29 % ↑ +87.35 % ↑
97. Shopify Inc. स्टक मूल्य इतिहास
307.F
683.80 € +16.41 % ↑ +58.29 % ↑ +177.29 % ↑ +750.25 % ↑
98. Perseus Mining Limited स्टक मूल्य इतिहास
P4Q.F
0.74 € +6.33 % ↑ +1.30 % ↑ +175.84 % ↑ +276.65 % ↑
99. Ardelyx, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
41X.F
6.45 € -0.0584 % ↓ +0.78 % ↑ +175.52 % ↑ +56.06 % ↑
100. NORTHERN DYNASTY MINLS स्टक मूल्य इतिहास
ND3.BE
1.11 € +99.78 % ↑ +102.10 % ↑ +175.06 % ↑ -0.26 % ↓
101. SHOPIFY A SUB.VTG स्टक मूल्य इतिहास
307.BE
672.40 € +12.59 % ↑ +55.04 % ↑ +174.62 % ↑ +734.97 % ↑
102. Condor Gold Plc स्टक मूल्य इतिहास
W5XA.F
0.50 € +90.87 % ↑ +98.42 % ↑ +174.32 % ↑ -0.25 % ↓
103. ARDELYX INC. DL-,0001 स्टक मूल्य इतिहास
41X.BE
6.40 € -0.0657 % ↓ -0.0154 % ↓ +173.50 % ↑ +54.85 % ↑
104. Ocular Therapeutix, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
0OT.F
6.25 € +14.68 % ↑ +34.12 % ↑ +171.27 % ↑ -0.36 % ↓
105. Ballard Power Systems Inc. स्टक मूल्य इतिहास
PO0.F
9.49 € -0.00378 % ↓ -0.0314 % ↓ +169.49 % ↑ +284.05 % ↑
106. SILVER LAKE RES. LTD स्टक मूल्य इतिहास
4SL.HM
1.33 € +15.10 % ↑ +30.39 % ↑ +169.23 % ↑ +347.81 % ↑
107. BALLARD PWR SYS स्टक मूल्य इतिहास
PO0.HA
9.50 € -0.00126 % ↓ -0.0504 % ↓ +169.01 % ↑ +275.04 % ↑
108. OWENS + MINOR DL 2 स्टक मूल्य इतिहास
6OM.BE
7.04 € -0.023 % ↓ +17.97 % ↑ +168.76 % ↑ -0.76 % ↓
109. IMPACT Silver Corp. स्टक मूल्य इतिहास
IKL.F
0.42 € +56.60 % ↑ +2.47 % ↑ +167.74 % ↑ +3.49 % ↑
110. Hecla Mining Company स्टक मूल्य इतिहास
HCL.F
3 € +34.14 % ↑ +7.32 % ↑ +167.62 % ↑ -0.41 % ↓
111. Remark Holdings, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
3SWN.F
2.42 € +615.98 % ↑ +272.31 % ↑ +166.81 % ↑ -0.0442 % ↓
112. Silver Lake Resources Ltd. Regi स्टक मूल्य इतिहास
4SL.SG
1.32 € +11.46 % ↑ +27.34 % ↑ +166.26 % ↑ +310.59 % ↑
113. Silver Lake Resources Limited स्टक मूल्य इतिहास
4SL.F
1.29 € +7.98 % ↑ +24.40 % ↑ +161.18 % ↑ +332.66 % ↑
114. ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01 स्टक मूल्य इतिहास
TWY.F
2.15 € -0.0511 % ↓ +27.87 % ↑ +161.09 % ↑ +425.37 % ↑
115. IMMUNOGEN INC. Registered Share स्टक मूल्य इतिहास
IMU.SG
4.34 € +25.16 % ↑ -0.0389 % ↓ +160.31 % ↑ +8.31 % ↑
116. HECLA MNG DL-,25 स्टक मूल्य इतिहास
HCL.MU
3 € +33.39 % ↑ +7.30 % ↑ +159.07 % ↑ -0.43 % ↓
117. NOVAGOLD RES स्टक मूल्य इतिहास
NGR.MU
8.80 € -0.20 % ↓ +2.25 % ↑ +158.01 % ↑ +150.73 % ↑
118. Momenta Pharmaceuticals, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
LZ1.F
27 € -0.0816 % ↓ -0.0357 % ↓ +157.39 % ↑ +108.14 % ↑
119. LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft स्टक मूल्य इतिहास
LPK.F
21.35 € +5.17 % ↑ -0.0511 % ↓ +156.61 % ↑ +106.98 % ↑
120. LPKF LASER+ELECTRON. स्टक मूल्य इतिहास
LPK.MU
21.35 € +3.39 % ↑ -0.0553 % ↓ +156 % ↑ +99.91 % ↑
121. ImmunoGen, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
IMU.F
4.25 € +22.50 % ↑ +2.10 % ↑ +155.69 % ↑ +6.18 % ↑
122. NOVAGOLD RESOURCES INC. Registe स्टक मूल्य इतिहास
NGR.SG
8.80 € -0.18 % ↓ +3.12 % ↑ +155.13 % ↑ +155.06 % ↑
123. Deutsche Geothermische Immobilien AG स्टक मूल्य इतिहास
SZ5.DU
1.02 € +13.33 % ↑ -0.22 % ↓ +155 % ↑ -0.73 % ↓
124. SOLAREDGE TECHN. DL-,0001 स्टक मूल्य इतिहास
2ED.MU
122.50 € +25.64 % ↑ +0.70 % ↑ +154.78 % ↑ +641.98 % ↑
125. Pharma Mar, S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PMR.F
5.67 € -0.0070053 % ↓ +51.52 % ↑ +154.03 % ↑ +38.26 % ↑
126. FORTHNET SA INH EO-,30 स्टक मूल्य इतिहास
FN61.BE
0.33 € -0.0571 % ↓ -0.26 % ↓ +153.85 % ↑ -0.0294 % ↓
127. SolarEdge Technologies, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
2ED.F
124.84 € +23.82 % ↑ +2.66 % ↑ +153.71 % ↑ +636.30 % ↑
128. Wesdome Gold Mines Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
RKVA.F
7.43 € +4.65 % ↑ +6.69 % ↑ +153.58 % ↑ +267.10 % ↑
129. IMMUNOGEN INC. DL-,01 स्टक मूल्य इतिहास
IMU.MU
4.38 € +21.29 % ↑ -0.0182 % ↓ +153.18 % ↑ +1.84 % ↑
130. IMPACT SILVER CORP. स्टक मूल्य इतिहास
IKL.BE
0.38 € +48.64 % ↑ +9.46 % ↑ +152.98 % ↑ -0.0474 % ↓
131. SAMCO Inc. स्टक मूल्य इतिहास
SMU.F
15.80 € +6.76 % ↑ +10.49 % ↑ +152.24 % ↑ +103.43 % ↑
132. RH स्टक मूल्य इतिहास
RS1.F
194.48 € +40.20 % ↑ +0.77 % ↑ +150.62 % ↑ +425.39 % ↑
133. Alkane Resources Limited स्टक मूल्य इतिहास
AK7.F
0.53 € +25.72 % ↑ +4.16 % ↑ +150.48 % ↑ +248.34 % ↑
134. IMPACT Silver Corp. Registered स्टक मूल्य इतिहास
IKL.SG
0.39 € +50.39 % ↑ +7.66 % ↑ +150 % ↑ -0.0457 % ↓
135. Eagle Plains Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
33E.F
0.098 € +66.67 % ↑ +75.68 % ↑ +150 % ↑ -0.08019 % ↓
136. MESOBLAST LTD. स्टक मूल्य इतिहास
LWB.MU
2.24 € +18.52 % ↑ +56.64 % ↑ +149.72 % ↑ +69.86 % ↑
137. Seahawk Ventures Inc. स्टक मूल्य इतिहास
7SR.F
0.16 € -0.0485 % ↓ -0.18 % ↓ +149.21 % ↑ -0.23 % ↓
138. NVIDIA Corporation स्टक मूल्य इतिहास
NVD.F
310.30 € +13.62 % ↑ +25.17 % ↑ +148.56 % ↑ +141.96 % ↑
139. NVIDIA CORP. DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
NVD.MU
311.70 € +14.36 % ↑ +25.46 % ↑ +148.49 % ↑ +144.72 % ↑
140. Impact Coatings AB (publ) स्टक मूल्य इतिहास
1IC.F
1.27 € +8.76 % ↑ +3.77 % ↑ +148.24 % ↑ -0.28 % ↓
141. NovaGold Resources Inc. स्टक मूल्य इतिहास
NGR.F
8.41 € -0.21 % ↓ +0.91 % ↑ +147.54 % ↑ +140.06 % ↑
142. Owens & Minor, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
6OM.F
6.90 € -0.0438 % ↓ +11.26 % ↑ +147.33 % ↑ -0.76 % ↓
143. Bee Vectoring Technologies International Inc. स्टक मूल्य इतिहास
1UR1.F
0.25 € -0.13 % ↓ -0.25 % ↓ +146.60 % ↑ +2.01 % ↑
144. PURE GOLD MINING स्टक मूल्य इतिहास
L11A.BE
0.85 € +50.89 % ↑ +60.95 % ↑ +146.36 % ↑ +120.63 % ↑
145. CLIQ DIGITAL AG O.N. स्टक मूल्य इतिहास
CLIQ.BE
5.85 € +25 % ↑ +69.08 % ↑ +144.77 % ↑ -0.30 % ↓
146. CONDOR GOLD PLC LS -,20 स्टक मूल्य इतिहास
W5XA.BE
0.49 € +81.72 % ↑ +87.31 % ↑ +144.72 % ↑ -0.28 % ↓
147. STRIKE ENERGY LTD. स्टक मूल्य इतिहास
RJN.MU
0.12 € +76.64 % ↑ +16.35 % ↑ +142 % ↑ +124.07 % ↑
148. Cliq Digital AG स्टक मूल्य इतिहास
CLIQ.F
5.75 € +24.46 % ↑ +64.29 % ↑ +140.59 % ↑ -0.32 % ↓
149. Orbital Corporation Limited स्टक मूल्य इतिहास
OREA.F
0.42 € +8.21 % ↑ +58.65 % ↑ +139.77 % ↑ +50.18 % ↑
150. IMMUNOMEDICS INC. DL-,01 स्टक मूल्य इतिहास
IM3.BE
30.06 € +17.47 % ↑ +99.36 % ↑ +139.44 % ↑ +329.66 % ↑
151. EAGLE PLAINS RES LTD. स्टक मूल्य इतिहास
33E.BE
0.093 € +58.97 % ↑ +67.57 % ↑ +138.46 % ↑ -0.06061 % ↓
152. Immunomedics, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
IM3.F
30 € +12.51 % ↑ +107.38 % ↑ +138.43 % ↑ +328.93 % ↑
153. Acceleron Pharma Inc. स्टक मूल्य इतिहास
0A3.F
88 € -0.0383 % ↓ +10 % ↑ +137.97 % ↑ +290.61 % ↑
154. KAPE TECHNOLOG.PLC DL-,01 स्टक मूल्य इतिहास
8C2.BE
2.18 € +15.34 % ↑ +10.10 % ↑ +137.21 % ↑ +211.87 % ↑
155. NeoPhotonics Corporation स्टक मूल्य इतिहास
4NO.F
7.45 € -0.12 % ↓ +29.57 % ↑ +136.96 % ↑ -0.0797 % ↓
156. Kape Technologies plc स्टक मूल्य इतिहास
8C2.F
2.18 € +15.34 % ↑ +4.31 % ↑ +136.96 % ↑ +207.48 % ↑
157. MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 स्टक मूल्य इतिहास
4OWA.BE
1.16 € +14.85 % ↑ +61.11 % ↑ +136.74 % ↑ -0.88 % ↓
158. CALIX INC. स्टक मूल्य इतिहास
CXA.BE
12.86 € +42.58 % ↑ +48.61 % ↑ +135.87 % ↑ +108.62 % ↑
159. Maiden Holdings, Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
4OWA.F
1.15 € +12.75 % ↑ +60.84 % ↑ +135.66 % ↑ -0.88 % ↓
160. Intl Tower Hill Mines Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
1I1.SG
1 € +125.11 % ↑ +99 % ↑ +135.06 % ↑ +140.34 % ↑
161. NeoPhotonics Corp. Registered S स्टक मूल्य इतिहास
4NO.SG
7.50 € -0.14 % ↓ +28.21 % ↑ +134.49 % ↑ -0.07063 % ↓
162. Calix, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
CXA.F
12.56 € +31.08 % ↑ +42.67 % ↑ +134.45 % ↑ +101.36 % ↑
163. CELL IMPACT AB B स्टक मूल्य इतिहास
ICL.F
1.85 € -0.0854 % ↓ -0.17 % ↓ +134.43 % ↑ +30.85 % ↑
164. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG स्टक मूल्य इतिहास
MWB.F
4.46 € +27.43 % ↑ +93.07 % ↑ +134.12 % ↑ +95.61 % ↑
165. LightPath Technologies, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
LPZB.F
2.10 € +3.96 % ↑ +77.97 % ↑ +133.85 % ↑ -0.21 % ↓
166. SRI TRANG AGR.-FOR- BA 1 स्टक मूल्य इतिहास
YTAA.BE
0.72 € +108.45 % ↑ +136.84 % ↑ +133.77 % ↑ +92.37 % ↑
167. International Tower Hill Mines Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
1I1.F
0.97 € +122.48 % ↑ +98.77 % ↑ +133.74 % ↑ +122.99 % ↑
168. AUDIOCODES LTD. IS 0,01 स्टक मूल्य इतिहास
AU1.BE
30.80 € +16.67 % ↑ +43.93 % ↑ +133.55 % ↑ +425.06 % ↑
169. China Star Entertainment Limited स्टक मूल्य इतिहास
CQSN.F
0.20 € -0.02 % ↓ +13.95 % ↑ +133.33 % ↑ +575.86 % ↑
170. Medios AG स्टक मूल्य इतिहास
ILM1.DU
39 € +12.07 % ↑ +24.20 % ↑ +132.14 % ↑ +307.74 % ↑
171. AKEBIA THERAPEUT.DL-00001 स्टक मूल्य इतिहास
AX9.BE
10.20 € +43.66 % ↑ +26.71 % ↑ +131.77 % ↑ -0.14 % ↓
172. Eloro Resources Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
P2QM.F
0.25 € +56.25 % ↑ -0.0672 % ↓ +131.48 % ↑ -0.53 % ↓
173. Akebia Therapeutics, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
AX9.F
10.30 € +45.07 % ↑ +27.95 % ↑ +131.05 % ↑ -0.13 % ↓
174. MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG स्टक मूल्य इतिहास
MWB.HM
4.40 € +27.91 % ↑ +97.31 % ↑ +130.97 % ↑ +103.14 % ↑
175. Alexco Resource Corp. Registere स्टक मूल्य इतिहास
J6W.SG
2.02 € +44.02 % ↑ +15.28 % ↑ +130.90 % ↑ +75.67 % ↑
176. Comba Telecom Systems Holdings Limited स्टक मूल्य इतिहास
COA1.F
0.34 € -0.07027 % ↓ -0.06011 % ↓ +130.87 % ↑ +181.97 % ↑
177. RingCentral, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
3RCA.F
242 € +17.48 % ↑ +12.04 % ↑ +130.65 % ↑ +698.02 % ↑
178. Seattle Genetics, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
SGT.F
139 € +4.51 % ↑ +32.38 % ↑ +130.59 % ↑ +149.84 % ↑
179. CMC MARKETS PLC LS -,25 स्टक मूल्य इतिहास
T8Q.BE
2.27 € -0.0582 % ↓ +26.96 % ↑ +129.25 % ↑ +56.86 % ↑
180. Aurinia Pharmaceuticals Inc. स्टक मूल्य इतिहास
IKAP.F
13.70 € -0.0867 % ↓ -0.18 % ↓ +128.94 % ↑ +160.95 % ↑
181. Watchstone Group Plc स्टक मूल्य इतिहास
M6FE.F
1.94 € +10.54 % ↑ +14.12 % ↑ +127.70 % ↑ +22.24 % ↑
182. Alacer Gold Corp. स्टक मूल्य इतिहास
TQL1.F
5.60 € +24.44 % ↑ +29.63 % ↑ +127.64 % ↑ +333.44 % ↑
183. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
CUP.F
134 € +17.54 % ↑ +38.86 % ↑ +127.62 % ↑ +299.38 % ↑
184. CMC Markets Plc स्टक मूल्य इतिहास
T8Q.F
2.20 € -0.0717 % ↓ +23.18 % ↑ +127.04 % ↑ +51.41 % ↑
185. SEATTLE GENETICS DL-,001 स्टक मूल्य इतिहास
SGT.MU
136 € +0.74 % ↑ +28.30 % ↑ +126.74 % ↑ +144.60 % ↑
186. INTL TOWER HILL MINES स्टक मूल्य इतिहास
1I1.BE
0.94 € +117.59 % ↑ +91.06 % ↑ +126.51 % ↑ +113.15 % ↑
187. SYNAPTICS INC. DL 0,001 स्टक मूल्य इतिहास
SJN.BE
55.50 € -0.09016 % ↓ -0.15 % ↓ +126.44 % ↑ +12.27 % ↑
188. SANTACRUZ SILVER MINING स्टक मूल्य इतिहास
1SZ.BE
0.084 € +8.57 % ↑ -0.0873 % ↓ +125.95 % ↑ -0.40 % ↓
189. AudioCodes Ltd. स्टक मूल्य इतिहास
AU1.F
30.60 € +15.91 % ↑ +35.40 % ↑ +125.66 % ↑ +432.82 % ↑
190. Orion Energy Systems, Inc स्टक मूल्य इतिहास
5A4.F
4.06 € -0.024 % ↓ -0.13 % ↓ +125.18 % ↑ +238.33 % ↑
191. ROX RES LTD स्टक मूल्य इतिहास
RR3.BE
0.014 € +3.85 % ↑ -0.16 % ↓ +125 % ↑ +50 % ↑
192. Synaptics Incorporated स्टक मूल्य इतिहास
SJN.F
55.50 € -0.0826 % ↓ -0.15 % ↓ +124.52 % ↑ +11.54 % ↑
193. Universal Technical Institute, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
UTI.F
6.65 € +35.71 % ↑ -0.0148 % ↓ +124.51 % ↑ +104.24 % ↑
194. PLANT HEALTH CARE LS-,01 स्टक मूल्य इतिहास
PC5.BE
0.13 € +62.50 % ↑ -0.078 % ↓ +124.14 % ↑ -0.55 % ↓
195. GOLDPLAT PLC DL -,01 स्टक मूल्य इतिहास
G7N.BE
0.047 € +4.44 % ↑ -0.22 % ↓ +123.81 % ↑ -0.35 % ↓
196. V-cube, Inc. स्टक मूल्य इतिहास
VCU.F
9.30 € -0.12 % ↓ +34.78 % ↑ +122.28 % ↑ +102.39 % ↑
197. CHUGAI PHARMACEUT'L स्टक मूल्य इतिहास
CUP.DU
131 € +16.96 % ↑ +36.46 % ↑ +122.26 % ↑ +290.40 % ↑
198. HARMONY GOLD MNG RC-,50 स्टक मूल्य इतिहास
HAM1.BE
3.02 € -0.0787 % ↓ -0.19 % ↓ +122.21 % ↑ +66.23 % ↑
199. ALACER GOLD CORP. स्टक मूल्य इतिहास
TQL.BE
5.42 € +19.52 % ↑ +22.66 % ↑ +121.78 % ↑ +321.96 % ↑
200. Mawson Resources Limited स्टक मूल्य इतिहास
MXR.F
0.25 € -0.08088 % ↓ +59.24 % ↑ +121.24 % ↑ +26.90 % ↑
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...