स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण डसेलडोर्फ स्टक एक्सचेंज (DUS)

डसेलडोर्फ स्टक एक्सचेंज मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. STMicroelectronics N.V. बजार क्याप्सन
SGMR.DU
19.34B EUR
19 340 099 584 €
-1.37 % ↓ 300 EUR
300 €
-
2. CASINO, GUICH.INH. EO1,53 बजार क्याप्सन
CAJ.DU
3.68B EUR
3 684 114 176 €
+1.06 % ↑ 35 EUR
35 €
-
3. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company बजार क्याप्सन
MGYA.DU
1.19B EUR
1 186 666 624 €
-3.48 % ↓ 125 EUR
125 €
-
4. Medios AG बजार क्याप्सन
ILM1.DU
538.37M EUR
538 369 472 €
+0.51 % ↑ 24 EUR
24 €
-
5. Cooper Energy Limited बजार क्याप्सन
CDP.DU
374.65M EUR
374 652 736 €
-4.88 % ↓ 10 EUR
10 €
-
6. CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 बजार क्याप्सन
KG0A.DU
151.04M EUR
151 041 920 €
+4.55 % ↑ 1 735 EUR
1 735 €
-
7. Bitcoin Group SE बजार क्याप्सन
ADE.DU
144M EUR
144 000 000 €
-1.2 % ↓ 130 EUR
130 €
+6.56 % ↑
8. RheinLand Holding AG बजार क्याप्सन
RLV.DU
122.88M EUR
122 880 000 €
- 100 EUR
100 €
+9900 % ↑
9. Abengoa, S.A. बजार क्याप्सन
AYO2.DU
112.83M EUR
112 833 000 €
-15.38 % ↓ 70 000 EUR
70 000 €
-
10. ABO Invest AG बजार क्याप्सन
ABO.DU
101.92M EUR
101 920 000 €
+2.97 % ↑ 82 992 EUR
82 992 €
+3672.36 % ↑
11. Sino-i Technology Limited बजार क्याप्सन
IO5A.DU
59.74M EUR
59 743 500 €
- 21 000 EUR
21 000 €
-
12. Arafura Resources Limited बजार क्याप्सन
REB.DU
48.82M EUR
48 819 192 €
-2.27 % ↓ 3 500 EUR
3 500 €
-
13. Ekotechnika AG बजार क्याप्सन
0EK2.DU
20.47M EUR
20 468 700 €
- 328 EUR
328 €
-
14. cash.life AG बजार क्याप्सन
SGS.DU
17.16M EUR
17 159 800 €
+32.45 % ↑ 100 EUR
100 €
-
15. iVestos AG बजार क्याप्सन
LWD.DU
8.67M EUR
8 668 000 €
- 5 EUR
5 €
-
16. Murphy&Spitz Green Capital Aktiengesellschaft बजार क्याप्सन
6MP.DU
6.96M EUR
6 960 800 €
- 4 165 EUR
4 165 €
-
17. Aquamondi AG बजार क्याप्सन
APQ.DU
4.78M EUR
4 780 000 €
- 21 EUR
21 €
-
18. RM Rheiner Management AG बजार क्याप्सन
RMO.DU
4.36M EUR
4 356 000 €
- 22 EUR
22 €
-
19. SPOBAG AG बजार क्याप्सन
SBE.DU
4M EUR
4 000 000 €
- 8 EUR
8 €
-
20. Advantag Aktiengesellschaft बजार क्याप्सन
A62.DU
1.38M EUR
1 378 802 €
+10.91 % ↑ 79 EUR
79 €
-94.73 % ↓
21. Deutsche Geothermische Immobilien AG बजार क्याप्सन
SZ5.DU
1.23M EUR
1 234 200 €
- 4 493 EUR
4 493 €
-
22. GI Dynamics, Inc. बजार क्याप्सन
2GD.DU
557 874 EUR
557 874 €
- 70 000 EUR
70 000 €
-
23. Dorstener Maschinenfabrik AG बजार क्याप्सन
DOR.DU
29 400 EUR
29 400 €
- 53 EUR
53 €
-
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...