स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

स्टक एक्सचेंज एथेन्स स्टक एक्सचेंज (ATH) को स्टक उद्धरण को इतिहास

एथेन्स स्टक एक्सचेंज मा कम्पनीहरु को शेयर को मूल्य को इतिहास।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
1. Flour Mills C. Sarantopoulos S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KYSA.AT
1.92 € +28 % ↑ -0.28 % ↓ +166.67 % ↑ +204.76 % ↑
2. Hellenic Company for Telecommunications and Telematic Applications S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FORTH.AT
0.33 € -0.0571 % ↓ -0.26 % ↓ +135.71 % ↑ -0.003021 % ↓
3. Bioter S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BIOT.AT
0.08 € -0.0244 % ↓ +26.98 % ↑ +131.88 % ↑ -0.44 % ↓
4. CPI Computer Peripherals International स्टक मूल्य इतिहास
CPI.AT
0.43 € -0.10 % ↓ +2.87 % ↑ +115 % ↑ +136.26 % ↑
5. Elgeka S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELGEK.AT
0.33 € -0.0299 % ↓ -0.18 % ↓ +103.13 % ↑ +212.50 % ↑
6. Fieratex S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FIER.AT
0.43 € +3.11 % ↑ -0.28 % ↓ +95.91 % ↑ +474.67 % ↑
7. Domiki Kritis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
DOMIK.AT
0.15 € +3.55 % ↑ -0.20 % ↓ +93.38 % ↑ +69.77 % ↑
8. Interwood-Xylemporia A.T.E.N.E. स्टक मूल्य इतिहास
XYLEK.AT
0.17 € +17.73 % ↑ -0.10 % ↓ +91.91 % ↑ +176.67 % ↑
9. Public Power Corporation S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PPC.AT
3.38 € +26.59 % ↑ -0.0987 % ↓ +84.50 % ↑ -0.27 % ↓
10. Euroconsultants S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EUROC.AT
0.27 € +35.35 % ↑ -0.14 % ↓ +78.67 % ↑ -0.46 % ↓
11. Paperpack A.B.E.E. स्टक मूल्य इतिहास
PPAK.AT
5.95 € +12.26 % ↑ +27.14 % ↑ +67.13 % ↑ +183.33 % ↑
12. Selected Textiles S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EPIL.AT
0.20 € +40 % ↑ -0.21 % ↓ +63.33 % ↑ -0.02 % ↓
13. Lanakam S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LANAC.AT
0.92 € -0.20 % ↓ -0.12 % ↓ +60.53 % ↑ +66.06 % ↑
14. Lavipharm S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LAVI.AT
0.29 € +20.83 % ↑ +7.41 % ↑ +48.72 % ↑ +190 % ↑
15. Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
TENERGY.AT
10.04 € +20.53 % ↑ +23.80 % ↑ +45.51 % ↑ +213.75 % ↑
16. Flour Mills Kepenos S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KEPEN.AT
2 € +5.26 % ↑ -0.11 % ↓ +42.86 % ↑ +8.70 % ↑
17. Nafpaktos Textile Industry S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NAYP.AT
0.69 € +11.29 % ↑ -0.08 % ↓ +39.68 % ↑ +257.51 % ↑
18. VIS Containers Manufacturing Co. Ltd स्टक मूल्य इतिहास
VIS.AT
0.89 € +4.71 % ↑ +1.14 % ↑ +37.98 % ↑ +13.23 % ↑
19. Mathios Refractories S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MATHIO.AT
0.40 € -0.11 % ↓ -0.32 % ↓ +37.93 % ↑ +54.44 % ↑
20. Mevaco S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MEVA.AT
1.50 € +4.90 % ↑ -0.0854 % ↓ +36.36 % ↑ +37.61 % ↑
21. P.G. Nikas S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NIKAS.AT
0.60 € +1.69 % ↑ +20 % ↑ +35.14 % ↑ +164.32 % ↑
22. Alumil Aluminium Industry S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ALMY.AT
0.79 € -0.13 % ↓ -0.30 % ↓ +34.12 % ↑ +108.95 % ↑
23. Inform P. Lykos S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LYK.AT
1.08 € +1.41 % ↑ -0.17 % ↓ +31.71 % ↑ +52.11 % ↑
24. Ideal Group S.A. स्टक मूल्य इतिहास
INTEK.AT
1.08 € +5.88 % ↑ -0.0182 % ↓ +30.12 % ↑ +36.19 % ↑
25. Nireus Aquaculture S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NIR.AT
0.23 € -0.0417 % ↓ -0.00433 % ↓ +28.49 % ↑ -0.0456 % ↓
26. Entersoft S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ENTER.AT
7.40 € +8.03 % ↑ +4.23 % ↑ +26.50 % ↑ +501.63 % ↑
27. Profile Systems & Software A.E. स्टक मूल्य इतिहास
PROF.AT
3.77 € +10.88 % ↑ -0.0431 % ↓ +25.25 % ↑ +514.01 % ↑
28. Attica Publications S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ATEK.AT
0.27 € -0.0933 % ↓ -0.32 % ↓ +18.26 % ↑ -0.61 % ↓
29. GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GEKTERNA.AT
5.95 € -0.00998 % ↓ -0.15 % ↓ +18.06 % ↑ +71.47 % ↑
30. Plastika Kritis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PLAKR.AT
12.70 € +9.48 % ↑ -0.03053 % ↓ +16.51 % ↑ +58.85 % ↑
31. The House of Agriculture Spiroy S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SPIR.AT
0.21 € +18.86 % ↑ +5.58 % ↑ +15.56 % ↑ -0.59 % ↓
32. Biokarpet S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BIOKA.AT
0.75 € +7.14 % ↑ -0.35 % ↓ +15.38 % ↑ +174.73 % ↑
33. Evrofarma SA स्टक मूल्य इतिहास
EVROF.AT
0.93 € -0.051 % ↓ -0.15 % ↓ +14.81 % ↑ +190.63 % ↑
34. Frigoglass S.A.I.C. स्टक मूल्य इतिहास
FRIGO.AT
0.11 € -0.20 % ↓ -0.41 % ↓ +14.72 % ↑ -0.60 % ↓
35. Philippos Nakas S.A. स्टक मूल्य इतिहास
NAKAS.AT
1.80 € +16.13 % ↑ -0.0374 % ↓ +14.65 % ↑ +44 % ↑
36. Byte Computer SA स्टक मूल्य इतिहास
BYTE.AT
0.91 € +1.11 % ↑ -0.0521 % ↓ +13.75 % ↑ +188.89 % ↑
37. Medicon Hellas S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MEDIC.AT
1.99 € -0.0613 % ↓ -0.17 % ↓ +13.71 % ↑ +148.75 % ↑
38. Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EYDAP.AT
7.13 € +8.85 % ↑ -0.0179 % ↓ +11.23 % ↑ +26.42 % ↑
39. Loulis Mills S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KYLO.AT
2.96 € -0.00671 % ↓ -0.17 % ↓ +10.45 % ↑ +36.41 % ↑
40. Quality & Reliability A.B.E.E स्टक मूल्य इतिहास
QUAL.AT
0.23 € -0.11 % ↓ -0.00862 % ↓ +9.52 % ↑ +35.29 % ↑
41. Flexopack Société Anonyme Commercial and Industrial Plastics Company स्टक मूल्य इतिहास
FLEXO.AT
7 € +1.45 % ↑ -0.0604 % ↓ +9.38 % ↑ +51.84 % ↑
42. Sidma S.A. Steel Products स्टक मूल्य इतिहास
SIDMA.AT
0.39 € -0.08095 % ↓ -0.035 % ↓ +7.22 % ↑ +73.87 % ↑
43. Gr. Sarantis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SAR.AT
8.09 € +1.13 % ↑ +2.15 % ↑ +7.15 % ↑ -0.35 % ↓
44. Daios Plastics S.A. स्टक मूल्य इतिहास
DAIOS.AT
3 € +3.45 % ↑ -0.0132 % ↓ +7.14 % ↑ +2.04 % ↑
45. Lampsa Hellenic Hotels S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LAMPS.AT
20 € +1.52 % ↑ +2.04 % ↑ +6.95 % ↑ +16.62 % ↑
46. Hellenic Telecommunications Organization S.A. स्टक मूल्य इतिहास
HTO.AT
12.66 € +6.93 % ↑ -0.0552 % ↓ +3.26 % ↑ +23.51 % ↑
47. Dromeas SA स्टक मूल्य इतिहास
DROME.AT
0.36 € +9.48 % ↑ -0.0677 % ↓ +2.87 % ↑ +62.73 % ↑
48. Anonimi Naftiliaki Etareia Kritis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ANEK.AT
0.055 € +18.48 % ↑ -0.06034 % ↓ +2.83 % ↑ -0.40 % ↓
49. Centric Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
CENTR.AT
0.22 € -0.056 % ↓ -0.11 % ↓ +2.82 % ↑ +87.18 % ↑
50. Reds S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KAMP.AT
0.96 € -0.0124 % ↓ -0.22 % ↓ +2.13 % ↑ +45.59 % ↑
51. Jumbo S.A. स्टक मूल्य इतिहास
BELA.AT
16.32 € +15.58 % ↑ +4.82 % ↑ +2 % ↑ +1.05 % ↑
52. Karelia Tobacco Company Inc स्टक मूल्य इतिहास
KARE.AT
268 € +3.08 % ↑ -0.0694 % ↓ +1.52 % ↑ -0.0429 % ↓
53. Ilyda SA स्टक मूल्य इतिहास
ILYDA.AT
0.27 € -0.0743 % ↓ -0.19 % ↓ +0.74 % ↑ +28.64 % ↑
54. Ktima Kostas Lazaridis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KTILA.AT
1.12 € -0.0894 % ↓ -0.19 % ↓ -0.0175 % ↓ +256.64 % ↑
55. Kri Kri S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KRI.AT
5.34 € +11.25 % ↑ +7.88 % ↑ -0.022 % ↓ +118.85 % ↑
56. Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co. S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EYAPS.AT
4.36 € +11.51 % ↑ +0.23 % ↑ -0.0224 % ↓ +4.56 % ↑
57. Bank of Greece A.E. स्टक मूल्य इतिहास
TELL.AT
12.82 € -0.00927 % ↓ -0.15 % ↓ -0.0229 % ↓ +6.30 % ↑
58. Alpha Astika Akinita S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ASTAK.AT
6.25 € +4.17 % ↑ -0.0942 % ↓ -0.0458 % ↓ -0.0385 % ↓
59. Revoil S.A. स्टक मूल्य इतिहास
REVOIL.AT
0.69 € -0.0361 % ↓ -0.19 % ↓ -0.0493 % ↓ +60.28 % ↑
60. IASO S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IASO.AT
1.37 € +2.62 % ↑ -0.0616 % ↓ -0.0552 % ↓ +139.72 % ↑
61. Intertech S.A. Inter. Technologies स्टक मूल्य इतिहास
INTET.AT
0.53 € -0.00755 % ↓ -0.23 % ↓ -0.069 % ↓ +40.27 % ↑
62. Vogiatzoglou Systems S.A. स्टक मूल्य इतिहास
VOSYS.AT
1.88 € -0.05051 % ↓ -0.18 % ↓ -0.0693 % ↓ +48.03 % ↑
63. Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELIN.AT
1.58 € +2.60 % ↑ -0.07059 % ↓ -0.07059 % ↓ +5.33 % ↑
64. General Commercial & Industrial S.A. स्टक मूल्य इतिहास
GEBKA.AT
0.70 € -0.0789 % ↓ -0.14 % ↓ -0.0728 % ↓ +57.30 % ↑
65. Space Hellas S.A. स्टक मूल्य इतिहास
SPACE.AT
4.26 € -0.0362 % ↓ -0.18 % ↓ -0.0739 % ↓ +158.18 % ↑
66. Foodlink A.E. स्टक मूल्य इतिहास
FOODL.AT
0.47 € +3.07 % ↑ -0.10 % ↓ -0.0874 % ↓ -0.48 % ↓
67. Greek Organization of Football Prognostics S.A. स्टक मूल्य इतिहास
OPAP.AT
8.40 € +4.48 % ↑ -0.24 % ↓ -0.0958 % ↓ -0.13 % ↓
68. Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PLAT.AT
1.71 € -0.0883 % ↓ -0.0659 % ↓ -0.11 % ↓ -0.34 % ↓
69. Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme स्टक मूल्य इतिहास
MOTO.AT
0.93 € -0.0644 % ↓ -0.32 % ↓ -0.12 % ↓ +49.52 % ↑
70. Haidemenos S.A. स्टक मूल्य इतिहास
HAIDE.AT
0.58 € -0.0569 % ↓ -0.34 % ↓ -0.13 % ↓ +38.76 % ↑
71. Trastor Real Estate Investment Company SA स्टक मूल्य इतिहास
TRASTOR.AT
0.85 € -0.0449 % ↓ -0.17 % ↓ -0.13 % ↓ -0.0341 % ↓
72. J&P-AVAX S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AVAX.AT
0.46 € -0.0183 % ↓ -0.078 % ↓ -0.14 % ↓ -0.0299 % ↓
73. European Reliance General Insurance Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EUPIC.AT
3.63 € -0.12 % ↓ -0.24 % ↓ -0.15 % ↓ +15.61 % ↑
74. Audio Visual Enterprises S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AVE.AT
0.20 € -0.0476 % ↓ -0.13 % ↓ -0.15 % ↓ +227.87 % ↑
75. LAMDA Development S.A. स्टक मूल्य इतिहास
LAMDA.AT
6.25 € +2.29 % ↑ -0.15 % ↓ -0.16 % ↓ +24.25 % ↑
76. EL. D. Mouzakis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MOYZK.AT
0.35 € +4.17 % ↑ -0.11 % ↓ -0.16 % ↓ +76.77 % ↑
77. Piraeus Port Authority S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PPA.AT
18.48 € +6.70 % ↑ -0.01071 % ↓ -0.18 % ↓ +30.14 % ↑
78. Athens Medical Center S.A. स्टक मूल्य इतिहास
IATR.AT
1.52 € -0.0843 % ↓ -0.22 % ↓ -0.18 % ↓ +38.18 % ↑
79. Elton International Trading Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELTON.AT
1.28 € -0.0588 % ↓ -0.19 % ↓ -0.19 % ↓ +8.47 % ↑
80. E. Pairis S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PAIR.AT
0.29 € -0.16 % ↓ -0.0333 % ↓ -0.19 % ↓ +16 % ↑
81. Elve S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELBE.AT
3.16 € -0.12 % ↓ -0.21 % ↓ -0.21 % ↓ +43.64 % ↑
82. Petros Petropoulos AEBE स्टक मूल्य इतिहास
PETRO.AT
5.75 € -0.12 % ↓ -0.21 % ↓ -0.21 % ↓ +17.83 % ↑
83. Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KYRI.AT
1.12 € -0.0388 % ↓ -0.40 % ↓ -0.21 % ↓ +94.59 % ↑
84. Newsphone Hellas SA स्टक मूल्य इतिहास
NEWS.AT
0.29 € -0.0392 % ↓ -0.23 % ↓ -0.22 % ↓ +27.83 % ↑
85. Fourlis Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
FOYRK.AT
3.90 € +13.04 % ↑ -0.25 % ↓ -0.23 % ↓ -0.28 % ↓
86. Hellenic Petroleum S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ELPE.AT
6.40 € +3.73 % ↑ -0.0857 % ↓ -0.23 % ↓ -0.0519 % ↓
87. Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA स्टक मूल्य इतिहास
EXAE.AT
3.49 € -0.00429 % ↓ -0.18 % ↓ -0.24 % ↓ -0.33 % ↓
88. Technical Olympic S.A. स्टक मूल्य इतिहास
OLYMP.AT
1.66 € -0.0515 % ↓ -0.34 % ↓ -0.25 % ↓ +20.88 % ↑
89. Mytilineos Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MYTIL.AT
7.12 € +1.14 % ↑ -0.086 % ↓ -0.26 % ↓ -0.0705 % ↓
90. Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme स्टक मूल्य इतिहास
OLTH.AT
21.20 € +0.95 % ↑ -0.15 % ↓ -0.27 % ↓ +1.97 % ↑
91. Elastron S.A. - Steel Service Centers स्टक मूल्य इतिहास
ELSTR.AT
0.91 € -0.0619 % ↓ -0.27 % ↓ -0.27 % ↓ -0.13 % ↓
92. Coca-Cola HBC AG स्टक मूल्य इतिहास
EEE.AT
23.12 € -0.0294 % ↓ -0.26 % ↓ -0.29 % ↓ -0.11 % ↓
93. AS Company S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ASCO.AT
1.89 € -0.0714 % ↓ -0.27 % ↓ -0.30 % ↓ +49.60 % ↑
94. Viohalco S.A. स्टक मूल्य इतिहास
VIO.AT
2.38 € +2.81 % ↑ -0.22 % ↓ -0.30 % ↓ +18.41 % ↑
95. Plaisio Computers S.A. स्टक मूल्य इतिहास
PLAIS.AT
2.96 € -0.0263 % ↓ -0.13 % ↓ -0.30 % ↓ -0.24 % ↓
96. Attica Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
ATTICA.AT
0.90 € -0.0426 % ↓ -0.26 % ↓ -0.31 % ↓ -0.19 % ↓
97. Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MOH.AT
15 € +7.91 % ↑ -0.11 % ↓ -0.33 % ↓ -0.12 % ↓
98. Marfin Investment Group Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
MIG.AT
0.066 € -0.08078 % ↓ -0.32 % ↓ -0.36 % ↓ -0.63 % ↓
99. I.Kloukinas-I.Lappas S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KLM.AT
0.48 € -0.0498 % ↓ -0.32 % ↓ -0.38 % ↓ -0.23 % ↓
100. Dionic S.A. स्टक मूल्य इतिहास
DION.AT
0.12 € -0.17 % ↓ -0.19 % ↓ -0.41 % ↓ -0.77 % ↓
101. Ekter SA स्टक मूल्य इतिहास
EKTER.AT
0.79 € -0.0954 % ↓ -0.29 % ↓ -0.44 % ↓ +29.02 % ↑
102. Kordellos Ch. Bros S.A. स्टक मूल्य इतिहास
KORDE.AT
0.21 € -0.17 % ↓ -0.39 % ↓ -0.49 % ↓ -0.28 % ↓
103. Aegean Airlines S.A. स्टक मूल्य इतिहास
AEGN.AT
4.28 € -0.24 % ↓ -0.40 % ↓ -0.50 % ↓ -0.45 % ↓
104. Eurobank Ergasias S.A. स्टक मूल्य इतिहास
EUROB.AT
0.38 € +1.31 % ↑ -0.44 % ↓ -0.56 % ↓ -0.57 % ↓
105. Quest Holdings S.A. स्टक मूल्य इतिहास
QUEST.AT
7.82 € -0.005089 % ↓ -0.0176 % ↓ -0.62 % ↓ -0.11 % ↓
106. Alpha Bank A.E. स्टक मूल्य इतिहास
ALPHA.AT
0.56 € -0.19 % ↓ -0.63 % ↓ -0.65 % ↓ -0.73 % ↓
107. Sato office and Houseware supplies SA स्टक मूल्य इतिहास
SATOK.AT
0.016 € -0.06061 % ↓ -0.38 % ↓ -0.68 % ↓ -0.81 % ↓
108. Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services स्टक मूल्य इतिहास
INLOT.AT
0.13 € -0.15 % ↓ -0.48 % ↓ -0.68 % ↓ -0.89 % ↓
109. Autohellas SA स्टक मूल्य इतिहास
OTOEL.AT
3.88 € -0.17 % ↓ -0.44 % ↓ -0.83 % ↓ -0.77 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...