स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण एथेन्स स्टक एक्सचेंज (ATH)

एथेन्स स्टक एक्सचेंज मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. Coca-Cola HBC AG बजार क्याप्सन
EEE.AT
8.57B EUR
8 572 526 592 €
-1.2 % ↓ 41 163 EUR
41 163 €
-61.07 % ↓
2. Hellenic Telecommunications Organization S.A. बजार क्याप्सन
HTO.AT
5.99B EUR
5 990 671 872 €
- 1 496 EUR
1 496 €
-99.67 % ↓
3. Greek Organization of Football Prognostics S.A. बजार क्याप्सन
OPAP.AT
2.76B EUR
2 759 378 688 €
-1.92 % ↓ 213 923 EUR
213 923 €
-66.77 % ↓
4. Jumbo S.A. बजार क्याप्सन
BELA.AT
2.22B EUR
2 220 499 200 €
-3.89 % ↓ 1.11M EUR
1 107 696 €
+343.25 % ↑
5. Hellenic Petroleum S.A. बजार क्याप्सन
ELPE.AT
1.96B EUR
1 956 064 128 €
- 104 195 EUR
104 195 €
+35.55 % ↑
6. Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. बजार क्याप्सन
MOH.AT
1.62B EUR
1 619 647 488 €
-0.88 % ↓ 31 553 EUR
31 553 €
-77.7 % ↓
7. Eurobank Ergasias S.A. बजार क्याप्सन
EUROB.AT
1.41B EUR
1 409 359 104 €
-10.59 % ↓ 237.17M EUR
237 167 808 €
+509.05 % ↑
8. Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company S.A. बजार क्याप्सन
TENERGY.AT
1.12B EUR
1 119 391 744 €
- 242 085 EUR
242 085 €
+3199.51 % ↑
9. National Bank of Greece S.A. बजार क्याप्सन
ETE.AT
1.11B EUR
1 105 823 872 €
-7 % ↓ 59.44M EUR
59 437 088 €
+504.42 % ↑
10. Mytilineos Holdings S.A. बजार क्याप्सन
MYTIL.AT
1.04B EUR
1 038 103 168 €
-1.36 % ↓ 152 766 EUR
152 766 €
-70.64 % ↓
11. Alpha Bank A.E. बजार क्याप्सन
ALPHA.AT
856.75M EUR
856 753 472 €
-11.88 % ↓ 143M EUR
142 996 583 €
+1025.85 % ↑
12. Public Power Corporation S.A. बजार क्याप्सन
PPC.AT
786.94M EUR
786 944 000 €
+4.05 % ↑ 940 781 EUR
940 781 €
-8.34 % ↓
13. Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. बजार क्याप्सन
EYDAP.AT
759.35M EUR
759 345 024 €
+0.42 % ↑ 141 154 EUR
141 154 €
+66.92 % ↑
14. Karelia Tobacco Company Inc बजार क्याप्सन
KARE.AT
739.68M EUR
739 680 000 €
+3.08 % ↑ 10 EUR
10 €
-95.05 % ↓
15. Viohalco S.A. बजार क्याप्सन
VIO.AT
616.87M EUR
616 872 256 €
-1.65 % ↓ 85 728 EUR
85 728 €
+250.57 % ↑
16. Piraeus Bank S.A. बजार क्याप्सन
TPEIR.AT
612.87M EUR
612 868 032 €
-6.08 % ↓ 2.26M EUR
2 256 378 €
+190.46 % ↑
17. GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. बजार क्याप्सन
GEKTERNA.AT
584.13M EUR
584 132 928 €
-3.41 % ↓ 471 762 EUR
471 762 €
+207.24 % ↑
18. Gr. Sarantis S.A. बजार क्याप्सन
SAR.AT
551.94M EUR
551 939 328 €
-2.14 % ↓ 10 880 EUR
10 880 €
-58.28 % ↓
19. LAMDA Development S.A. बजार क्याप्सन
LAMDA.AT
476.48M EUR
476 477 472 €
-0.65 % ↓ 15 218 EUR
15 218 €
-88.84 % ↓
20. Piraeus Port Authority S.A. बजार क्याप्सन
PPA.AT
448.50M EUR
448 500 000 €
-1.97 % ↓ 1 078 EUR
1 078 €
-88.64 % ↓
21. Lampsa Hellenic Hotels S.A. बजार क्याप्सन
LAMPS.AT
427.28M EUR
427 280 000 €
+1.52 % ↑ 100 EUR
100 €
+100 % ↑
22. Plastika Kritis S.A. बजार क्याप्सन
PLAKR.AT
347.72M EUR
347 715 840 €
- 23 EUR
23 €
-97.8 % ↓
23. Aegean Airlines S.A. बजार क्याप्सन
AEGN.AT
305.67M EUR
305 665 216 €
-9.8 % ↓ 176 686 EUR
176 686 €
+39.22 % ↑
24. Bank of Greece A.E. बजार क्याप्सन
TELL.AT
255.46M EUR
255 462 608 €
-1.08 % ↓ 4 330 EUR
4 330 €
+292.92 % ↑
25. Mermeren Kombinat AD बजार क्याप्सन
MERKO.AT
234.34M EUR
234 343 008 €
-4.94 % ↓ 334 EUR
334 €
+642.22 % ↑
26. Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme बजार क्याप्सन
OLTH.AT
213.70M EUR
213 696 000 €
-0.47 % ↓ 558 EUR
558 €
-79.44 % ↓
27. Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA बजार क्याप्सन
EXAE.AT
210.31M EUR
210 312 768 €
- 312 918 EUR
312 918 €
-32.72 % ↓
28. Fourlis Holdings S.A. बजार क्याप्सन
FOYRK.AT
202.05M EUR
202 048 480 €
-1.52 % ↓ 77 378 EUR
77 378 €
+21.2 % ↑
29. Attica Holdings S.A. बजार क्याप्सन
ATTICA.AT
194.23M EUR
194 225 392 €
+2.27 % ↑ 1 730 EUR
1 730 €
+319.9 % ↑
30. Kri Kri S.A. बजार क्याप्सन
KRI.AT
179.87M EUR
179 874 144 €
+2.26 % ↑ 2 922 EUR
2 922 €
+6.53 % ↑
31. IASO S.A. बजार क्याप्सन
IASO.AT
167.36M EUR
167 355 088 €
- 2 458 EUR
2 458 €
-40.05 % ↓
32. Ellaktor S.A. बजार क्याप्सन
ELLAKTOR.AT
160.36M EUR
160 360 832 €
+0.05 % ↑ 1.20M EUR
1 198 041 €
+10.43 % ↑
33. Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co. S.A. बजार क्याप्सन
EYAPS.AT
158.27M EUR
158 268 000 €
+0.46 % ↑ 11 376 EUR
11 376 €
-21.55 % ↓
34. KARATZIS S.A. बजार क्याप्सन
KARTZ.AT
146.80M EUR
146 798 000 €
- 240 EUR
240 €
+700 % ↑
35. Athens Medical Center S.A. बजार क्याप्सन
IATR.AT
131.84M EUR
131 838 720 €
+1.33 % ↑ 3 847 EUR
3 847 €
+99.33 % ↑
36. Attica Bank S.A. बजार क्याप्सन
TATT.AT
104.01M EUR
104 012 784 €
-0.88 % ↓ 327 276 EUR
327 276 €
+360.22 % ↑
37. European Reliance General Insurance Company S.A. बजार क्याप्सन
EUPIC.AT
99.84M EUR
99 838 432 €
-1.36 % ↓ 9 777 EUR
9 777 €
-14.2 % ↓
38. Quest Holdings S.A. बजार क्याप्सन
QUEST.AT
92.21M EUR
92 211 264 €
-0.26 % ↓ 6 671 EUR
6 671 €
-31.96 % ↓
39. Alpha Astika Akinita S.A. बजार क्याप्सन
ASTAK.AT
87.50M EUR
87 500 000 €
-2.34 % ↓ 101 EUR
101 €
-66.78 % ↓
40. Flexopack Société Anonyme Commercial and Industrial Plastics Company बजार क्याप्सन
FLEXO.AT
82.04M EUR
82 040 000 €
+12.9 % ↑ 1 832 EUR
1 832 €
+798.04 % ↑
41. Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. बजार क्याप्सन
PLAT.AT
75.58M EUR
75 577 712 €
-1.82 % ↓ 8 676 EUR
8 676 €
-85.44 % ↓
42. P.G. Nikas S.A. बजार क्याप्सन
NIKAS.AT
71.76M EUR
71 758 200 €
- 27 EUR
27 €
-98.65 % ↓
43. Trastor Real Estate Investment Company SA बजार क्याप्सन
TRASTOR.AT
68.59M EUR
68 587 104 €
- 11 EUR
11 €
-96.86 % ↓
44. Nireus Aquaculture S.A. बजार क्याप्सन
NIR.AT
67.62M EUR
67 618 392 €
- 2 047 EUR
2 047 €
-93.74 % ↓
45. Technical Olympic S.A. बजार क्याप्सन
OLYMP.AT
66.41M EUR
66 411 628 €
+3.95 % ↑ 78 623 EUR
78 623 €
-8.07 % ↓
46. Plaisio Computers S.A. बजार क्याप्सन
PLAIS.AT
65.79M EUR
65 785 588 €
+0.34 % ↑ 2 776 EUR
2 776 €
-59.8 % ↓
47. Marfin Investment Group Holdings S.A. बजार क्याप्सन
MIG.AT
61.26M EUR
61 256 116 €
-2.69 % ↓ 381 520 EUR
381 520 €
-86.52 % ↓
48. Hellenic Company for Telecommunications and Telematic Applications S.A. बजार क्याप्सन
FORTH.AT
56.95M EUR
56 950 408 €
-2.94 % ↓ 20 500 EUR
20 500 €
+156.25 % ↑
49. Reds S.A. बजार क्याप्सन
KAMP.AT
55.02M EUR
55 022 636 €
-2.44 % ↓ 1 515 EUR
1 515 €
+175.45 % ↑
50. Loulis Mills S.A. बजार क्याप्सन
KYLO.AT
50.68M EUR
50 676 088 €
+3.5 % ↑ 20 EUR
20 €
-86.67 % ↓
51. Autohellas SA बजार क्याप्सन
OTOEL.AT
48.26M EUR
48 260 116 €
-1.24 % ↓ 85 329 EUR
85 329 €
-63.81 % ↓
52. Daios Plastics S.A. बजार क्याप्सन
DAIOS.AT
45M EUR
45 000 000 €
- 1 030 EUR
1 030 €
+106 % ↑
53. Papoutsanis S.A. बजार क्याप्सन
PAP.AT
44.84M EUR
44 836 344 €
+2.29 % ↑ 2 298 EUR
2 298 €
-99.48 % ↓
54. Profile Systems & Software A.E. बजार क्याप्सन
PROF.AT
42.41M EUR
42 408 000 €
-1.59 % ↓ 2 325 EUR
2 325 €
-49.35 % ↓
55. Petros Petropoulos AEBE बजार क्याप्सन
PETRO.AT
40.29M EUR
40 287 432 €
-0.86 % ↓ 980 EUR
980 €
-32.88 % ↓
56. Frigoglass S.A.I.C. बजार क्याप्सन
FRIGO.AT
40.16M EUR
40 164 496 €
-13.08 % ↓ 357 110 EUR
357 110 €
-36.09 % ↓
57. Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. बजार क्याप्सन
ELIN.AT
37.47M EUR
37 465 752 €
- 7 EUR
7 €
-12.5 % ↓
58. Intracom Holdings S.A. बजार क्याप्सन
INTRK.AT
37.01M EUR
37 004 900 €
-2 % ↓ 2 350 EUR
2 350 €
-97.66 % ↓
59. J&P-AVAX S.A. बजार क्याप्सन
AVAX.AT
35.33M EUR
35 332 936 €
-0.11 % ↓ 53 680 EUR
53 680 €
-43.57 % ↓
60. Elton International Trading Company S.A. बजार क्याप्सन
ELTON.AT
34.22M EUR
34 214 656 €
-3.4 % ↓ 7 091 EUR
7 091 €
+26.04 % ↑
61. Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions बजार क्याप्सन
INKAT.AT
33.53M EUR
33 524 920 €
+4.76 % ↑ 12 EUR
12 €
-99.91 % ↓
62. Entersoft S.A. बजार क्याप्सन
ENTER.AT
32.97M EUR
32 974 400 €
-1.33 % ↓ 57 EUR
57 €
+185 % ↑
63. Kekrops S.A. बजार क्याप्सन
KEKR.AT
30.82M EUR
30 815 180 €
- 1 005 EUR
1 005 €
-94.61 % ↓
64. Space Hellas S.A. बजार क्याप्सन
SPACE.AT
27.12M EUR
27 117 424 €
+1.45 % ↑ 601 EUR
601 €
-46.24 % ↓
65. Epsilon Net S.A. बजार क्याप्सन
EPSIL.AT
25.93M EUR
25 926 928 €
-2.52 % ↓ 5 EUR
5 €
-99.88 % ↓
66. Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme बजार क्याप्सन
MOTO.AT
25.74M EUR
25 740 000 €
-6.98 % ↓ 7 340 EUR
7 340 €
+156.2 % ↑
67. AS Company S.A. बजार क्याप्सन
ASCO.AT
24.74M EUR
24 742 510 €
-1.82 % ↓ 13 325 EUR
13 325 €
+175.31 % ↑
68. Selonda Aquaculture S.A. बजार क्याप्सन
SELO.AT
24.55M EUR
24 549 700 €
- 10 040 EUR
10 040 €
+299.68 % ↑
69. Paperpack A.B.E.E. बजार क्याप्सन
PPAK.AT
23.52M EUR
23 520 884 €
+1.71 % ↑ 450 EUR
450 €
-82.5 % ↓
70. Inform P. Lykos S.A. बजार क्याप्सन
LYK.AT
22.33M EUR
22 327 564 €
+1.88 % ↑ 6 661 EUR
6 661 €
-75.96 % ↓
71. Centric Holdings S.A. बजार क्याप्सन
CENTR.AT
21.66M EUR
21 659 406 €
-0.45 % ↓ 48 000 EUR
48 000 €
+244.33 % ↑
72. Audio Visual Enterprises S.A. बजार क्याप्सन
AVE.AT
20.57M EUR
20 569 400 €
-2.44 % ↓ 23 288 EUR
23 288 €
+1355.5 % ↑
73. I.Kloukinas-I.Lappas S.A. बजार क्याप्सन
KLM.AT
19.87M EUR
19 868 284 €
+4.22 % ↑ 388 EUR
388 €
-99.01 % ↓
74. Perseus SA बजार क्याप्सन
PERS.AT
19.68M EUR
19 677 420 €
- 1 890 EUR
1 890 €
-37 % ↓
75. Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services बजार क्याप्सन
INLOT.AT
19.21M EUR
19 209 060 €
- 8 000 EUR
8 000 €
-98.86 % ↓
76. Iktinos Hellas S.A. बजार क्याप्सन
IKTIN.AT
18.84M EUR
18 838 932 €
-1.19 % ↓ 9 998 EUR
9 998 €
-93.86 % ↓
77. Biokarpet S.A. बजार क्याप्सन
BIOKA.AT
17.99M EUR
17 989 876 €
-0.66 % ↓ 4 345 EUR
4 345 €
-74.72 % ↓
78. Alumil Aluminium Industry S.A. बजार क्याप्सन
ALMY.AT
17.48M EUR
17 480 864 €
-1.24 % ↓ 19 237 EUR
19 237 €
-73.37 % ↓
79. General Commercial & Industrial S.A. बजार क्याप्सन
GEBKA.AT
16.84M EUR
16 842 000 €
+1.45 % ↑ 8 000 EUR
8 000 €
+38.41 % ↑
80. Elastron S.A. - Steel Service Centers बजार क्याप्सन
ELSTR.AT
16.75M EUR
16 753 828 €
+1.11 % ↑ 4 535 EUR
4 535 €
+49.37 % ↑
81. Mevaco S.A. बजार क्याप्सन
MEVA.AT
15.75M EUR
15 750 000 €
+2.74 % ↑ 2 420 EUR
2 420 €
+78.6 % ↑
82. Revoil S.A. बजार क्याप्सन
REVOIL.AT
15.21M EUR
15 207 345 €
+2.06 % ↑ 367 EUR
367 €
-86.3 % ↓
83. Lavipharm S.A. बजार क्याप्सन
LAVI.AT
14.81M EUR
14 813 490 €
+3.57 % ↑ 24 690 EUR
24 690 €
+92.89 % ↑
84. Byte Computer SA बजार क्याप्सन
BYTE.AT
14.39M EUR
14 392 560 €
-1.09 % ↓ 2 600 EUR
2 600 €
-44.69 % ↓
85. Karamolengos Bakery Industry S.A. बजार क्याप्सन
KMOL.AT
14.28M EUR
14 281 470 €
-6.25 % ↓ 210 EUR
210 €
-19.23 % ↓
86. Anonimi Naftiliaki Etareia Kritis S.A. बजार क्याप्सन
ANEPO.AT
14.05M EUR
14 045 800 €
- 210 EUR
210 €
+536.36 % ↑
87. Alpha Trust Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management S.A. बजार क्याप्सन
ATRUST.AT
13.99M EUR
13 994 038 €
+5.41 % ↑ 219 EUR
219 €
+71.09 % ↑
88. Flour Mills Kepenos S.A. बजार क्याप्सन
KEPEN.AT
13.40M EUR
13 400 000 €
+1.52 % ↑ 2 EUR
2 €
-86.67 % ↓
89. Evrofarma SA बजार क्याप्सन
EVROF.AT
12.72M EUR
12 716 076 €
-1.06 % ↓ 5 715 EUR
5 715 €
-32.3 % ↓
90. Dromeas SA बजार क्याप्सन
DROME.AT
12.43M EUR
12 429 760 €
- 740 EUR
740 €
-91.39 % ↓
91. Pasal Real Estate Development S.A. बजार क्याप्सन
PASAL.AT
11.97M EUR
11 974 320 €
-5.33 % ↓ 1 605 EUR
1 605 €
+2818.18 % ↑
92. Vogiatzoglou Systems S.A. बजार क्याप्सन
VOSYS.AT
11.89M EUR
11 891 000 €
+0.53 % ↑ 50 EUR
50 €
-90 % ↓
93. EL. D. Mouzakis S.A. बजार क्याप्सन
MOYZK.AT
11.85M EUR
11 845 184 €
+2.51 % ↑ 100 EUR
100 €
-98.29 % ↓
94. Foodlink A.E. बजार क्याप्सन
FOODL.AT
10.95M EUR
10 950 624 €
-2.69 % ↓ 300 EUR
300 €
-92.37 % ↓
95. Philippos Nakas S.A. बजार क्याप्सन
NAKAS.AT
10.78M EUR
10 778 000 €
-0.58 % ↓ 110 EUR
110 €
-87.01 % ↓
96. Elve S.A. बजार क्याप्सन
ELBE.AT
10.45M EUR
10 451 700 €
-1.25 % ↓ 52 EUR
52 €
-95.67 % ↓
97. Elgeka S.A. बजार क्याप्सन
ELGEK.AT
10.31M EUR
10 313 712 €
+1.88 % ↑ 60 EUR
60 €
-93.1 % ↓
98. Selected Textiles S.A. बजार क्याप्सन
EPIL.AT
10.14M EUR
10 143 862 €
+9.5 % ↑ 2 360 EUR
2 360 €
+1080 % ↑
99. Performance Technologies S.A. बजार क्याप्सन
PERF.AT
10.04M EUR
10 034 987 €
+0.78 % ↑ 2 202 EUR
2 202 €
+29.83 % ↑
100. Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. बजार क्याप्सन
KYRI.AT
9M EUR
9 000 264 €
-1.25 % ↓ 200 EUR
200 €
-85.29 % ↓
101. Ekter SA बजार क्याप्सन
EKTER.AT
8.85M EUR
8 853 750 €
-1.13 % ↓ 5 250 EUR
5 250 €
-84.26 % ↓
102. Medicon Hellas S.A. बजार क्याप्सन
MEDIC.AT
8.80M EUR
8 795 044 €
-0.5 % ↓ 103 EUR
103 €
+312 % ↑
103. Newsphone Hellas SA बजार क्याप्सन
NEWS.AT
8.27M EUR
8 269 530 €
+7.19 % ↑ 5 062 EUR
5 062 €
-70.59 % ↓
104. Nafpaktos Textile Industry S.A. बजार क्याप्सन
NAYP.AT
8.06M EUR
8 057 070 €
-3.45 % ↓ 150 EUR
150 €
+1150 % ↑
105. Flour Mills C. Sarantopoulos S.A. बजार क्याप्सन
KYSA.AT
8.03M EUR
8 028 384 €
- 1 EUR
1 €
-98.21 % ↓
106. Doppler S.A. बजार क्याप्सन
DOPPLER.AT
7.10M EUR
7 102 000 €
-2.19 % ↓ 310 EUR
310 €
+6100 % ↑
107. Quality & Reliability A.B.E.E बजार क्याप्सन
QUAL.AT
6.43M EUR
6 426 098 €
+2.62 % ↑ 13 809 EUR
13 809 €
-39.51 % ↓
108. The House of Agriculture Spiroy S.A. बजार क्याप्सन
SPIR.AT
5.89M EUR
5 891 683 €
-1.89 % ↓ 1 381 EUR
1 381 €
-73.31 % ↓
109. Interwood-Xylemporia A.T.E.N.E. बजार क्याप्सन
XYLEK.AT
5.81M EUR
5 807 742 €
- 5 EUR
5 €
-95 % ↓
110. Lanakam S.A. बजार क्याप्सन
LANAC.AT
5.43M EUR
5 434 432 €
- 5 EUR
5 €
-96 % ↓
111. Haidemenos S.A. बजार क्याप्सन
HAIDE.AT
4.84M EUR
4 837 635 €
+1.75 % ↑ 495 EUR
495 €
-98.38 % ↓
112. Proodeftiki S.A. बजार क्याप्सन
PRD.AT
4.50M EUR
4 499 052 €
+11.45 % ↑ 1 350 EUR
1 350 €
+50 % ↑
113. VIS Containers Manufacturing Co. Ltd बजार क्याप्सन
VIS.AT
4.42M EUR
4 422 054 €
+29.93 % ↑ 249 EUR
249 €
-37.75 % ↓
114. Fieratex S.A. बजार क्याप्सन
FIER.AT
4.40M EUR
4 397 751 €
-0.46 % ↓ 1 559 EUR
1 559 €
+679.5 % ↑
115. Kordellos Ch. Bros S.A. बजार क्याप्सन
KORDE.AT
4.37M EUR
4 372 206 €
+3 % ↑ 19 582 EUR
19 582 €
+497.19 % ↑
116. Sidma S.A. Steel Products बजार क्याप्सन
SIDMA.AT
4.28M EUR
4 278 414 €
+5 % ↑ 150 EUR
150 €
-95.15 % ↓
117. CPI Computer Peripherals International बजार क्याप्सन
CPI.AT
4.26M EUR
4 260 225 €
-8.12 % ↓ 400 EUR
400 €
+31.15 % ↑
118. Attica Publications S.A. बजार क्याप्सन
ATEK.AT
4.16M EUR
4 161 600 €
- 700 EUR
700 €
-54.84 % ↓
119. Mathios Refractories S.A. बजार क्याप्सन
MATHIO.AT
4.12M EUR
4 124 135 €
-1.41 % ↓ 2 550 EUR
2 550 €
+1003.9 % ↑
120. Akritas S.A. बजार क्याप्सन
AKRIT.AT
3.90M EUR
3 900 000 €
+10.29 % ↑ 520 EUR
520 €
+5100 % ↑
121. Pipe Works L. Girakian Profil S.A. बजार क्याप्सन
PROFK.AT
3.51M EUR
3 505 200 €
-2.95 % ↓ 248 EUR
248 €
-69.34 % ↓
122. Euroconsultants S.A. बजार क्याप्सन
EUROC.AT
2.98M EUR
2 981 526 €
+3.08 % ↑ 1 592 EUR
1 592 €
-45.96 % ↓
123. Intertech S.A. Inter. Technologies बजार क्याप्सन
INTET.AT
2.95M EUR
2 954 331 €
+8.23 % ↑ 8 468 EUR
8 468 €
+708.79 % ↑
124. Logismos Information Systems S.A. बजार क्याप्सन
LOGISMOS.AT
2.89M EUR
2 891 400 €
-1.61 % ↓ 750 EUR
750 €
+195.28 % ↑
125. Domiki Kritis S.A. बजार क्याप्सन
DOMIK.AT
2.32M EUR
2 318 290 €
+12.31 % ↑ 2 000 EUR
2 000 €
-19.09 % ↓
126. Ilyda SA बजार क्याप्सन
ILYDA.AT
2.16M EUR
2 155 246 €
+0.77 % ↑ 860 EUR
860 €
-75.09 % ↓
127. J. & B. Ladenis Bros SA MINERVA Knitwear Manufacturing Company बजार क्याप्सन
MIN.AT
1.69M EUR
1 686 400 €
+8.8 % ↑ 719 EUR
719 €
-76.03 % ↓
128. Kre.Ka. S.A. बजार क्याप्सन
KREKA.AT
1.58M EUR
1 581 794 €
-5.93 % ↓ 1 470 EUR
1 470 €
+267.5 % ↑
129. E. Pairis S.A. बजार क्याप्सन
PAIR.AT
1.49M EUR
1 491 441 €
+2.04 % ↑ 394 EUR
394 €
-95.34 % ↓
130. N. Leventeris S.A. बजार क्याप्सन
LEBEP.AT
1.44M EUR
1 435 666 €
+12 % ↑ 329 EUR
329 €
-89.03 % ↓
131. Bioter S.A. बजार क्याप्सन
BIOT.AT
1.34M EUR
1 338 240 €
-2.44 % ↓ 10 000 EUR
10 000 €
-42.45 % ↓
132. Sato office and Houseware supplies SA बजार क्याप्सन
SATOK.AT
1.01M EUR
1 012 556 €
- 300 EUR
300 €
-90 % ↓
133. Unibios Holdings S.A. बजार क्याप्सन
BIOSK.AT
838 333 EUR
838 333 €
-3.57 % ↓ 59 530 EUR
59 530 €
+6.63 % ↑
134. Dionic S.A. बजार क्याप्सन
DION.AT
704 077 EUR
704 077 €
+25 % ↑ 141 EUR
141 €
+1310 % ↑
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...