स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज

स्टक उद्धरण

स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ

स्टक उद्धरण इतिहास

स्टक बजार पूंजीकरण

स्टक लाभांश

कम्पनीको शेयरबाट लाभ

वित्तीय रिपोर्टहरू

कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?

शेयर बजार मा कम्पनीहरु को पूंजीकरण एम्स्टर्डम एक्सचेंज (AMS)

एम्स्टर्डम एक्सचेंज मा सबै कम्पनीहरू तिनीहरूको बजार पूंजीकरण र आजको शेयर बजारको मात्रामा।
खोज:
TOP 200
फिल्टर:
  मुद्रा:
पूंजीकरण (बजार पूंजीकरण) स्टक एक्सचेंजमा कारोबार गरिएका सबै शेयरहरूको बजार मूल्य हो। बजार पूंजीकरण बकाया बस्तुहरूको संख्या द्वारा गुणा साझा मूल्यको बराबर छ।
हिजोदेखि पूंजीकरणको परिवर्तन
व्यापारिक मात्रामा अमेरिकी डलरमा रहेको कुल रकम होईएको चयन गरिएका स्टकहरूको साथमा सबै लेनदेनहरूको लागि अमेरिकी डलर छ जुन पछिल्लो 24 घण्टामा खरिद गरिएको छ।
हिजोदेखि व्यापारको मात्राको परिवर्तन
1. ASML Holding N.V. बजार क्याप्सन
ASML.AS
125B EUR
124 995 059 712 €
+1.47 % ↑ 112 320 EUR
112 320 €
+54.73 % ↑
2. Royal Dutch Shell plc बजार क्याप्सन
RDSB.AS
113.17B EUR
113 173 716 992 €
+1.54 % ↑ 39 221 EUR
39 221 €
-55.33 % ↓
3. Unilever N.V. बजार क्याप्सन
UNA.AS
105.76B EUR
105 762 865 152 €
+1.88 % ↑ 1.74M EUR
1 736 065 €
-48.07 % ↓
4. Heineken N.V. बजार क्याप्सन
HEIA.AS
44.97B EUR
44 966 076 416 €
+2.98 % ↑ 160 917 EUR
160 917 €
-10.97 % ↓
5. RELX NV बजार क्याप्सन
REN.AS
41.30B EUR
41 304 399 872 €
+1.09 % ↑ 828 404 EUR
828 404 €
-17.46 % ↓
6. Koninklijke Philips N.V. बजार क्याप्सन
PHIA.AS
37.70B EUR
37 700 718 592 €
+3.19 % ↑ 1.58M EUR
1 578 147 €
-28.7 % ↓
7. ING Groep N.V. बजार क्याप्सन
INGA.AS
20.67B EUR
20 664 901 632 €
-0.62 % ↓ 10.83M EUR
10 829 512 €
-34.94 % ↓
8. Heineken Holding N.V. बजार क्याप्सन
HEIO.AS
20.46B EUR
20 458 321 920 €
+1.93 % ↑ 22 215 EUR
22 215 €
-61.2 % ↓
9. Koninklijke DSM N.V. बजार क्याप्सन
DSM.AS
19.67B EUR
19 667 808 256 €
+0.66 % ↑ 89 649 EUR
89 649 €
+19.98 % ↑
10. Wolters Kluwer N.V. बजार क्याप्सन
WKL.AS
18.13B EUR
18 131 419 136 €
+1.37 % ↑ 203 956 EUR
203 956 €
-53.4 % ↓
11. Akzo Nobel N.V. बजार क्याप्सन
AKZA.AS
13.95B EUR
13 949 231 104 €
+2.19 % ↑ 47 535 EUR
47 535 €
+567.91 % ↑
12. Galapagos NV बजार क्याप्सन
GLPG.AS
12.52B EUR
12 516 549 632 €
+4.72 % ↑ 272 001 EUR
272 001 €
+14.45 % ↑
13. HAL Trust बजार क्याप्सन
HAL.AS
10.31B EUR
10 307 894 272 €
+1.81 % ↑ 9 661 EUR
9 661 €
+143.11 % ↑
14. Koninklijke KPN N.V. बजार क्याप्सन
KPN.AS
9.07B EUR
9 067 361 280 €
+1.5 % ↑ 3.63M EUR
3 626 178 €
+5.45 % ↑
15. NN Group N.V. बजार क्याप्सन
NN.AS
8.45B EUR
8 454 364 160 €
+1.47 % ↑ 556 971 EUR
556 971 €
-2.63 % ↓
16. ArcelorMittal बजार क्याप्सन
MT.AS
8.38B EUR
8 383 830 016 €
+0.86 % ↑ 5.47M EUR
5 465 476 €
-11.58 % ↓
17. Randstad NV बजार क्याप्सन
RAND.AS
7.02B EUR
7 017 714 688 €
+4.3 % ↑ 308 694 EUR
308 694 €
+7.88 % ↑
18. ABN AMRO Group N.V. बजार क्याप्सन
ABN.AS
6.12B EUR
6 117 519 872 €
-0.18 % ↓ 898 881 EUR
898 881 €
-91.56 % ↓
19. GrandVision N.V. बजार क्याप्सन
GVNV.AS
6.09B EUR
6 087 719 936 €
-1.03 % ↓ 34 531 EUR
34 531 €
+20.67 % ↑
20. Koninklijke Vopak N.V. बजार क्याप्सन
VPK.AS
6.05B EUR
6 049 425 408 €
-1.09 % ↓ 256 763 EUR
256 763 €
-9.39 % ↓
21. ASM International NV बजार क्याप्सन
ASM.AS
5.18B EUR
5 183 621 632 €
+4.69 % ↑ 90 343 EUR
90 343 €
+127.04 % ↑
22. Aegon N.V. बजार क्याप्सन
AGN.AS
4.60B EUR
4 595 659 776 €
+0.63 % ↑ 2.89M EUR
2 886 505 €
-80.7 % ↓
23. IMCD N.V. बजार क्याप्सन
IMCD.AS
4.46B EUR
4 461 637 120 €
+2.95 % ↑ 53 541 EUR
53 541 €
+38.33 % ↑
24. Altice Europe N.V. बजार क्याप्सन
ATCB.AS
4.23B EUR
4 231 928 320 €
+7.27 % ↑ 27 276 EUR
27 276 €
+36.93 % ↑
25. Aalberts Industries N.V. बजार क्याप्सन
AALB.AS
2.55B EUR
2 549 974 784 €
+1.23 % ↑ 148 618 EUR
148 618 €
-76.74 % ↓
26. BE Semiconductor Industries N.V. बजार क्याप्सन
BESI.AS
2.55B EUR
2 549 872 128 €
+3.88 % ↑ 62 417 EUR
62 417 €
+47.64 % ↑
27. SBM Offshore N.V. बजार क्याप्सन
SBMO.AS
2.38B EUR
2 377 727 744 €
-0.24 % ↓ 454 745 EUR
454 745 €
-28.78 % ↓
28. Royal Boskalis Westminster N.V. बजार क्याप्सन
BOKA.AS
2.22B EUR
2 215 648 000 €
+4.15 % ↑ 83 177 EUR
83 177 €
+245.81 % ↑
29. OCI N.V. बजार क्याप्सन
OCI.AS
2.05B EUR
2 052 147 328 €
+1.76 % ↑ 363 038 EUR
363 038 €
-28.03 % ↓
30. Corbion N.V. बजार क्याप्सन
CRBN.AS
1.95B EUR
1 949 869 824 €
+1.22 % ↑ 9 187 EUR
9 187 €
+98 % ↑
31. Aperam S.A. बजार क्याप्सन
APAM.AS
1.83B EUR
1 824 589 184 €
+1.96 % ↑ 153 831 EUR
153 831 €
+1737.01 % ↑
32. Hunter Douglas N.V. बजार क्याप्सन
HDG.AS
1.56B EUR
1 558 592 000 €
+3.94 % ↑ 2 928 EUR
2 928 €
+58.27 % ↑
33. Flow Traders N.V. बजार क्याप्सन
FLOW.AS
1.42B EUR
1 421 125 504 €
-2.27 % ↓ 121 521 EUR
121 521 €
+2.81 % ↑
34. TKH Group N.V. बजार क्याप्सन
TWEKA.AS
1.29B EUR
1 293 569 152 €
+2.6 % ↑ 48 538 EUR
48 538 €
-43.07 % ↓
35. Arcadis NV बजार क्याप्सन
ARCAD.AS
1.24B EUR
1 240 035 968 €
+3.93 % ↑ 14 133 EUR
14 133 €
+21.86 % ↑
36. Intertrust N.V. बजार क्याप्सन
INTER.AS
1.24B EUR
1 235 561 600 €
+0.73 % ↑ 45 811 EUR
45 811 €
+423.73 % ↑
37. Atrium European Real Estate Limited बजार क्याप्सन
ATRS.AS
983.23M EUR
983 226 368 €
+1.17 % ↑ 1 254 EUR
1 254 €
-61.5 % ↓
38. TomTom N.V. बजार क्याप्सन
TOM2.AS
953.02M EUR
953 021 760 €
+2.84 % ↑ 168 106 EUR
168 106 €
-24.93 % ↓
39. Pharming Group N.V. बजार क्याप्सन
PHARM.AS
877.54M EUR
877 538 944 €
+3.35 % ↑ 13.25M EUR
13 251 902 €
+84.66 % ↑
40. Core Laboratories N.V. बजार क्याप्सन
CLB.AS
810.67M EUR
810 668 032 €
+1.11 % ↑ 230 EUR
230 €
+98.28 % ↑
41. Tetragon Financial Group Limited बजार क्याप्सन
TFG.AS
754.20M USD
754 196 032 $
+0.25 % ↑ 3 313 USD
3 313 $
-61.97 % ↓
42. PostNL N.V. बजार क्याप्सन
PNL.AS
669.55M EUR
669 553 280 €
+1.76 % ↑ 3.31M EUR
3 310 437 €
-36.12 % ↓
43. Accell Group N.V. बजार क्याप्सन
ACCEL.AS
629.87M EUR
629 865 792 €
+5.15 % ↑ 79 067 EUR
79 067 €
-2.37 % ↓
44. NSI N.V. बजार क्याप्सन
NSI.AS
622.40M EUR
622 395 648 €
+1.54 % ↑ 13 423 EUR
13 423 €
+66.91 % ↑
45. Sligro Food Group N.V. बजार क्याप्सन
SLIGR.AS
577.82M EUR
577 820 032 €
-0.15 % ↓ 64 612 EUR
64 612 €
-25.77 % ↓
46. Eurocommercial Properties N.V. बजार क्याप्सन
ECMPA.AS
517.74M EUR
517 741 312 €
+5.65 % ↑ 179 406 EUR
179 406 €
+6.36 % ↑
47. Amsterdam Commodities N.V. बजार क्याप्सन
ACOMO.AS
444.72M EUR
444 714 880 €
+0.22 % ↑ 3 155 EUR
3 155 €
+49.6 % ↑
48. AMG Advanced Metallurgical Group N.V. बजार क्याप्सन
AMG.AS
413.83M EUR
413 833 344 €
+3.96 % ↑ 86 965 EUR
86 965 €
+385.46 % ↑
49. Koninklijke BAM Groep nv बजार क्याप्सन
BAMNB.AS
396.83M EUR
396 825 792 €
+2.98 % ↑ 737 814 EUR
737 814 €
+314.78 % ↑
50. Oranjewoud N.V. बजार क्याप्सन
ORANW.AS
370.95M EUR
370 950 112 €
- 509 EUR
509 €
+453.26 % ↑
51. Brunel International N.V. बजार क्याप्सन
BRNL.AS
286.25M EUR
286 252 224 €
+5.6 % ↑ 15 490 EUR
15 490 €
+113.21 % ↑
52. Fugro N.V. बजार क्याप्सन
FUR.AS
274.49M EUR
274 492 064 €
+1.19 % ↑ 1.21M EUR
1 209 602 €
+94.07 % ↑
53. AFC Ajax NV बजार क्याप्सन
AJAX.AS
258.13M EUR
258 132 864 €
+0.57 % ↑ 5 795 EUR
5 795 €
+52581.82 % ↑
54. N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap बजार क्याप्सन
NEDAP.AS
218.75M EUR
218 750 944 €
+0.89 % ↑ 59 468 EUR
59 468 €
+1876.99 % ↑
55. Ordina N.V. बजार क्याप्सन
ORDI.AS
174.95M EUR
174 948 080 €
+4.34 % ↑ 469 355 EUR
469 355 €
+124.01 % ↑
56. Volta Finance Limited बजार क्याप्सन
VTA.AS
164.61M EUR
164 612 704 €
+0.22 % ↑ 16 534 EUR
16 534 €
+10043.56 % ↑
57. Kendrion N.V. बजार क्याप्सन
KENDR.AS
140.01M EUR
140 010 704 €
+0.85 % ↑ 11 157 EUR
11 157 €
-6.86 % ↓
58. Accsys Technologies PLC बजार क्याप्सन
AXS.AS
138.49M EUR
138 494 400 €
-1.06 % ↓ 7 026 EUR
7 026 €
+365.3 % ↑
59. Lucas Bols N.V. बजार क्याप्सन
BOLS.AS
101.82M EUR
101 814 768 €
+1.75 % ↑ 4 433 EUR
4 433 €
+15.41 % ↑
60. Holland Colours NV बजार क्याप्सन
HOLCO.AS
85.18M EUR
85 174 752 €
+2.06 % ↑ 327 EUR
327 €
+255.43 % ↑
61. Neways Electronics International N.V. बजार क्याप्सन
NEWAY.AS
80.92M EUR
80 915 672 €
+1.83 % ↑ 7 309 EUR
7 309 €
-10.6 % ↓
62. ICT Group N.V. बजार क्याप्सन
ICT.AS
73.45M EUR
73 450 288 €
+6.37 % ↑ 17 896 EUR
17 896 €
+273.61 % ↑
63. Value8 NV बजार क्याप्सन
PREVA.AS
73.04M EUR
73 039 688 €
+0.69 % ↑ 20 EUR
20 €
-13.04 % ↓
64. Hydratec Industries NV बजार क्याप्सन
HYDRA.AS
55.91M EUR
55 907 012 €
+1.4 % ↑ 10 EUR
10 €
-92.31 % ↓
65. Kiadis Pharma N.V. बजार क्याप्सन
KDS.AS
53.66M EUR
53 658 660 €
+2.54 % ↑ 450 349 EUR
450 349 €
+340.63 % ↑
66. Stern Groep N.V. बजार क्याप्सन
STRN.AS
51.64M EUR
51 642 504 €
-0.87 % ↓ 1 253 EUR
1 253 €
-1.65 % ↓
67. SnowWorld N.V. बजार क्याप्सन
SNOW.AS
49.33M EUR
49 334 248 €
+5.04 % ↑ 4 EUR
4 €
-96 % ↓
68. DPA Group N.V. बजार क्याप्सन
DPA.AS
38.51M EUR
38 513 924 €
-2.15 % ↓ 51 EUR
51 €
-96.6 % ↓
69. Beter Bed Holding N.V. बजार क्याप्सन
BBED.AS
38.18M EUR
38 183 272 €
+1.15 % ↑ 10 928 EUR
10 928 €
-83.86 % ↓
70. Koninklijke Brill NV बजार क्याप्सन
BRILL.AS
33.74M EUR
33 739 920 €
+1.12 % ↑ 56 EUR
56 €
+5500 % ↑
71. Ctac N.V. बजार क्याप्सन
CTAC.AS
21.66M EUR
21 660 094 €
+1.82 % ↑ 100 EUR
100 €
-60.78 % ↓
72. RoodMicrotec N.V. बजार क्याप्सन
ROOD.AS
13.07M EUR
13 068 689 €
+4.49 % ↑ 196 203 EUR
196 203 €
+193.06 % ↑
73. TIE Kinetix N.V. बजार क्याप्सन
TIE.AS
12.94M EUR
12 936 876 €
-1.85 % ↓ 371 EUR
371 €
+3610 % ↑
74. Novisource N.V. बजार क्याप्सन
NOVI.AS
10.87M EUR
10 869 583 €
+3.35 % ↑ 1 492 EUR
1 492 €
+646 % ↑
75. B.V. Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne Fles Anno 1653" बजार क्याप्सन
PORF.AS
8.55M EUR
8 552 468 €
-1.65 % ↓ 150 EUR
150 €
+200 % ↑
76. Eurocastle Investment Limited बजार क्याप्सन
ECT.AS
8.37M EUR
8 368 915 €
-7 % ↓ 43 613 EUR
43 613 €
+35357.72 % ↑
77. AND International Publishers N.V. बजार क्याप्सन
AND.AS
5.40M EUR
5 404 353 €
- 7 EUR
7 €
-99.96 % ↓
78. New Sources Energy NV बजार क्याप्सन
NSE.AS
5.26M EUR
5 258 097 €
+6.67 % ↑ 13 632 EUR
13 632 €
+34.31 % ↑
79. MKB Nedsense NV बजार क्याप्सन
NEDSE.AS
4.41M EUR
4 407 000 €
+0.78 % ↑ 2 154 EUR
2 154 €
+66.98 % ↑
80. Kardan N.V. बजार क्याप्सन
KARD.AS
3.67M EUR
3 666 055 €
+2.05 % ↑ 99 077 EUR
99 077 €
+3527.87 % ↑
81. Lavide Holding N.V. बजार क्याप्सन
LVIDE.AS
1.15M EUR
1 153 876 €
-2.78 % ↓ 20 091 EUR
20 091 €
+901.05 % ↑
82. Esperite N.V. बजार क्याप्सन
ESP.AS
980 872 EUR
980 872 €
+6.82 % ↑ 486 697 EUR
486 697 €
-64.08 % ↓
लोड हुँदै ...
लोड हुँदै ...